Επίσκοπος Άσσου Τιμόθεος

Ι. Μητρόπολη Μεξικού

Μια ιστορία και μια πορεία

Ήμουν ακόμα στην εφηβική ηλικία, όταν είχα την πρώτη επαφή με την Ορθοδοξία μέσω ορισμένων Ορθόδοξων κειμένων από τα έργα των πάτερων της Εκκλησίας, τα