π. Ερμόλαος Ιατρού

Πηγάδι νερού στο Μαλάουι
Ι. Επισκοπή Μαλάουι

14 πηγάδια ζωής από την πηγή της καρδιάς σας

Άξιοι συγχαρητηρίων είναι όλοι οι δωρητές σας, που παρ’ όλη την οικονομική κρίση στην Ελλάδα μάς πρόσφεραν 14 πηγάδια ανεκτίμητης αξίας, τα οποία είναι απαραίτητα στις καθημερινές τους ανάγκες.

Μαλάουι
Ι. Επισκοπή Μαλάουι

Φροντίδα αγάπης από την καρδιά του Blantyre

Παρακαλούμε το Θεό να φωτίσει ευγενείς δωρητές, ώστε να αγκαλιάσουν και να στηρίξουν τα προγράμματα της ιεραποστολής μας, για να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για τον ευαγγελισμό των Αφρικανών αδελφών μας

Το Ορθόδοξο σχολείο μας
Ι. Επισκοπή Μαλάουι

Νέο σχολείο για τα παιδιά του Blantyre

Η ελπίδα της Ορθοδοξίας στο Μαλάουι δε βρίσκεται στην καλή προαίρεση των δωρητών αλλά στη μεθοδική βοήθειά μας προς τη χώρα να αναθρέψει αληθινά Ορθόδοξα

Ανάγκες και έργα στο Μαλάουι

Αγαπητοί μου αδελφοί, χαίρετε εν Κυρίω! σας γράφω για να σας ενημερώσω για την πορεία των έργων, που επιτελούνται χάρη σε σας στην ιεραποστολή του

Πρόοδος της ιεραποστολής στο Μαλάουι

Μα αδελφοί μου αγαπημένοι, πολύ σας παρακαλώ, να μας δωρίσετε και ένα σπιτάκι για τον ιερέα αυτής της εκκλησίας. Πού θα μένει ο ιερέας; Ποιος θα φυλάει την εκκλησία;

Νερό: Δώρο ζωής για το Μαλάουι

Ὅς γάρ ἄν ποτίσῃ ὑμᾶς ποτήριον ὕδατος ἐν τῷ ὀνόματί μου, ὅτι Χριστοῦ ἐστέ, ἀμήν λέγω ὑμῖν, οὐ μή ἀπολέσῃ τόν μισθόν αὐτοῦ (Μάρκ. θ΄

Ι. Επισκοπή Μαλάουι

Η Εκκλησία της Αναστάσεως του Κυρίου στο Blantyre

Αγαπητά μέλη της Ιεραποστολικής Αδελφότητας, χαίρετε εν Κυρίω! Με χαρά σας ανακοινώνω ότι πριν τέσσερις ημέρες ξεκινήσαμε τα θεμέλια της εκκλησίας της Αναστάσεως του Κυρίου,