To Μικρό μας Νοσοκομείο

Ἀγαπητοὶ φίλοι τῆς Ἱεραποστολῆς,

Σᾶς χαιρετῶ ἐγκάρδια καὶ μὲ εὐγνωμοσύνη ἀπὸ τὴν Κινσάσα, τὴν καρδιὰ τῆς Ἀφρικῆς, ἡ ὁποία αἰσθάνομαι πὼς εἶναι συγγενῆς μὲ τὴν δικὴ σας καρδιὰ, ποὺ μᾶς συντρέχει στὸν ἱεραποστολικὸ μας ἀγώνα.

Οἱ ἐργασίες στὸ μικρὸ Νοσοκομεῖο μας λόγω τῆς ἐλλείψεως χρημάτων σταμάτησαν. Δὲν πρόλαβε νὰ λειτουργήσει, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν περίοδο ποὺ εἶχε ἔρθει ἡ ὁμάδα γιατρῶν ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα. Πολλοὶ πτωχοὶ ἰθαγενεῖς ἐξετάσθησαν καὶ πῆραν φάρμακα καὶ ἔγιναν καλά. Γέμιζε ὁ δρόμος ἔξω ἀπὸ τὸ κτήριο περιμένοντας τὴν σειρά τους γιὰ νὰ τοὺς ἐξετάσουν οἱ γιατροὶ ποὺ εἶχαν ἔρθει ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα. Δὲν εἶχαν πόρτες τὰ ἐξεταστήρια. Κρεμάσαμε κουβέρτες γιὰ νὰ χρησιμοποιηθοῦν γιὰ πόρτες. Ἔπρεπε οἱ γιατροὶ νὰ ἐξετάσουν καὶ νὰ προσφέρουν τὴν βοήθειά τους στοὺς ἰθαγενεῖς ποὺ δὲν εἶχαν χρήματα νὰ πᾶνε στὸν γιατρό, δὲν εἶχαν χρήματα νὰ πάρουν φάρμακα, οὔτε μιὰ ἀσπιρίνη νὰ ἀγοράσουν. Συγκινητικὲς οἱ στιγμὲς ποὺ ζήσαν οἱ γιατροὶ, συγκινητικὲς οἱ στιγμὲς ποὺ ζήσαμε ὅλοι, ἕνα δάκρυ μᾶς ξέφευγε βλέποντας τὸν πόνο τῶν ἀνθρώπων, ἀλλὰ καὶ μιὰ χαρὰ ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία προσέφερε κάτι. Ἐλάφρυνε τὸν πόνο τῶν ἀνθρώπων. Δοξάσαμε τὸν Θεὸ, ζητήσαμε ἀπὸ τὴν Παναγία μας καὶ τὸν ἅγιο Παντελεήμονα νὰ βοηθήσουν νὰ ὁλοκληρωθεῖ τὸ Κέντρο Ὑγείας μας, τὸ μικρὸ νοσοκομεῖο μας.

Ἔρχεται ἡ ἐπιδημία καὶ ἐμεῖς δὲν προλάβαμε νὰ τὸ ὁλοκληρώσουμε, νὰ προσφέρουμε κάτι στὸν πτωχὸ λαό. Στεναχωρηθήκαμε, λυπηθήκαμε, προσευχηθήκαμε, ζητήσαμε συγγνώμη ἀπὸ τὸν Θεὸ. Δὲν μποροῦσαμε νὰ δοῦμε στὰ μάτια αὐτὸν τὸν λαὸ ποὺ κατοικεῖ γύρω ἀπὸ τὸ μικρό μας νοσοκομεῖο. Τὶ θὰ σκέφθηκαν, μᾶς δώσατε μιὰ ἐλπίδα γιὰ λίγες μέρες, καὶ τώρα στὴν δύσκολη περίοδο ἤσασταν μακρυὰ. Πολλοὶ ρωτοῦσαν πότε θὰ ἀνοίξετε, πότε θὰ ἔρθουν οἱ γιατροὶ; Πότε θὰ μᾶς βοηθήσετε; Ἀποφύγαμε νὰ πλησιάσουμε ὅλον αὐτὸν τὸν καιρό. Βαλαμε ἕνα φύλακα. Χρήματα δὲν εἶχαμε γιὰ νὰ προχωρήσουμε τὶς ἐργασίες. Ἔτσι παρέμεινε κλειστὸ τότε ποὺ ἔπρεπε νὰ εἶναι ἀνοικτὸ καὶ νὰ προσφέρει τὴν ἀγάπη τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἤμασταν ἀπόντες. Μᾶς στεναχώρησε, μᾶς ἔθλιψε, ἀλλὰ δὲν εἴχαμε λύση, δὲν εἴχαμε χρήματα.

Το μικρό νοσοκομείο μας

Ἤδη μὲ τὸ τέλος τῆς πανδημίας ξεκινήσαμε σιγά-σιγὰ μὲ τὰ χρήματα ποὺ μᾶς στέλνουν φιλάνθρωποι ἀδελφοί μας. Μὲ τὴν βοήθεια τῶν φίλων τῆς Μητροπόλεως καὶ τῆς Ἀδελφότητος Ὀρθοδόξου Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς φορτώθησαν στὸ κοντέϊνερ καὶ ἔρχονται οἱ ἐσωτερικὲς πόρτες καὶ κάποιος ἰατρικὸς καὶ νοσοκομειακὸς ἐξοπλισμός. Τὸ ἰσόγειο, ὅταν θὰ τοποθετηθοῦν καὶ συμπληρωθοῦν ὅ,τι ἄλλο χρειάζεται, θὰ μπορέσει νὰ λειτουργήσει. Πιστεύουμε σύντομα, ἄν μᾶς βοηθήσουν φιλάνθρωποι ἀδελφοί μας.

Στὸν πρῶτο ὄροφο, ποὺ περιλαμβάνει χειρουργεῖο, αἴθουσες νοσηλείας καὶ αἴθουσα συνεδρίων, ἔχουμε ἀκόμη πολλὴ δουλειὰ νὰ γίνει. Ἠλεκτρολογικὴ καὶ ὑδραυλικὴ ἐγκατάσταση, πλακάκια στὰ πατώματα, τοποθέτηση πορτῶν, ὀροφή, ἐμπλουτισμὸς μὲ ἀνάλογο ἰατρικὸ καὶ νοσοκομειακὸ ἐξοπλισμό. Γιὰ ὅλα αὐτὰ θὰ ἀπαιτηθοῦν πολλὰ χρήματα. Πιστεύουμε καὶ ἐλπίζουμε ἡ Παναγία μας, ἡ μητέρα ὅλων μας, καὶ ὁ Ἅγιος Παντελεήμων, στοὺς ὁποίους εἶναι ἀφιερωμένο τὸ μικρὸ νοσοκομεῖο μας «Παναγία Σουμελᾶ – Ἅγιος Παντελεήμων» θὰ φωτίσουν φιλανθρώπους πιστοὺς, οἱ ὁποῖοι καὶ θὰ βοηθήσουν νὰ ὁλοκληρωθεῖ καὶ νὰ προσφέρει στοὺς πτωχοὺς ἰθαγενεῖς ἰατρικὴ βοήθεια. Συγχρόνως ἡ ὁμάδα ἰατρῶν φίλων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως μὲ ὑπεύθυνο τὸν ἰατρὸ-ἱερέα, διδάκτορα τῆς Ἰατρικῆς καὶ διευθυντὴ τοῦ Κέντρου Ὑγείας Βάρης Ἀττικῆς, π. Μιχαήλ Δανδουλάκη, ὀργανώνονται διὰ τὴν λειτουργία τοῦ μικροῦ μας Νοσοκομείου. Καλοῦμε γιατροὺς νὰ πλαισιώσουν αὐτὴ τὴν προσπάθεια.

Ἡ Μητρόπολή μας δὲν ἔχει πόρους ἐδῶ στὸ Κογκὸ οὔτε ἀλλοῦ, στηρίζεται μόνον ἀπὸ τὶς δωρεὲς αὐτῶν ποὺ στεροῦνται πράγματα γιὰ νὰ μᾶς βοηθήσουν. Ἔτσι γιὰ νὰ ὁλοκληρωθεῖ καὶ νὰ λειτουργήσει χρειαζόμεθα τὴν βοήθεια ὅλων.

Ταπεινὰ προσευχόμεθα στὸν Πανάγαθο Θεὸ νὰ τοὺς ἀνταποδώσει τὴν ἀγάπη καὶ θυσία τους μὲ πλούσια οὐράνια καὶ ἐπίγεια δῶρα.

† Ὁ Κινσάσας Νικηφόρος

Δείτε περισσότερα

Η Ορθόδοξη Ιεραποστολή στην Κένυα

Διαδικτυακή σύναξη με καλεσμένο τον Μητροπολίτη Ναϊρόμπι κ. Μακάριο από τη μακρινή Κένυα
το Σάββατο 24 Απριλίου 2021, στις 8 το βράδυ

Οι ιερείς μας στην Μπουκόμπα

«Ἐμπρός, πατέρες, ἄς ξεσηκωθοῦμε καί ἄς ἐργασθοῦμε. Ἄς ξεκινήσει ἡ Ἱεραποστολή» φώναξε ἕνας ἡλικιωμένος Ἱερεύς καί χειροκρότησαν ὅλοι οἱ Ἱερεῖς πού συμμετεῖχαν