Μητροπολίτης Κινσάσας Θεοδόσιος

Ι. Μητρόπολη Κινσάσας

Η αξία του νερού

Ἡ ἄξια τοῦ νεροῦ γιὰ τὴ ζωὴ μας εἶναι ἀνυπολόγιστη. Ἀποτελεῖ τὸ πιὸ σπουδαῖο ἀγαθὸ γιὰ τὸν ἀνθρώπινο ὀργανισμό, ὁ ὁποῖος χρειάζεται νερὸ γιὰ νὰ

Ι. Μητρόπολη Κινσάσας

Υλική στέρηση

Με την Χάρη του Θεού, με τις πρεσβείες της Παναγίας μας και των Αγίων μας, με την αγάπη των αδερφών εξ Ελλάδος και αλλαχού, το

Ι. Μητρόπολη Κανάγγας

Η ατμομηχανή της Ορθοδοξίας

Τη 12η Ιανουαρίου τ.ε. η Ιερά Σύνοδος του Πατριαρχείου Αλεξάνδρειας εξέλεξε την ελαχιστότητά μου ως Μητροπολίτη της Ι. Μητροπόλεως Κινσάσας. Μέχρι τη στιγμή εκείνη, η

Ι. Μητρόπολη Κανάγγας

Ενίσχυση των προσπαθειών μας στην Κανάγκα

Ἀγαπητοί φίλοι της Ιεραποστολής, Μαζὶ μὲ τὶς ὁλόθερμες εὐχές μου γιά ὑγεία καί πνευματική πρόοδο, δεχθεῖτε παρακαλῶ καὶ τὶς ὁλόθερμες εὐχαριστίες μου γιὰ τὴν προσευχή,

Ι. Μητρόπολη Κινσάσας

Κινσάσας Νικηφόρος (1949-2021)

«…Καί εἶπε Κύριος τῷ ῞Αβραμ· ἔξελθε ἐκ τῆς γῆς σου καὶ ἐκ τῆς συγγενείας σου καὶ ἐκ τοῦ οἴκου τοῦ πατρός σου καὶ δεῦρο εἰς

Ι. Μητρόπολη Κανάγγας

Αλιείς ανθρώπων

Ἀδελφοί μου, Χριστὸς Ἀνέστη! Ἐπειδὴ ἀπό τὸν Ἀπόστολο Παῦλο ὑπάρχει ἡ σύσταση «τὴν διακονίαν σου πληροφόρησον…», θὰ ἤθελα ἐν συντομία νὰ ἀναφέρω μερικὲς ἀπὸ τὶς

Ι. Μητρόπολη Κανάγγας

Ο πρώτος Ιερός Ναός στην Καμπίντα

Η προσευχή, η ικεσία και ο πόθος πολλών ετών έλαβαν σάρκα και οστά στην πόλη Καμπίντα της Ι. Μητροπόλεως Κανάγκας με την ανέγερση του πρώτου

Ι. Μητρόπολη Κανάγγας

Ὅσοι εἰς Χριστὸν ἐβαπτίσθητε…

Μέ τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ ἑκατόν δέκα ἄνθρωποι ἐνσωματώθηκαν στήν Ἁγία μας Ὀρθοδοξία, ἄλλοι ἀπό ἄλλα χριστιανικά δόγματα καί ἄλλοι ἀπό πατροπαράδοτες ἀφρικανικές θρησκεῖες στήν