Μητροπολίτης Κανάγγας Θεοδόσιος

Ι. Μητρόπολη Κανάγγας

Αλιείς ανθρώπων

Ἀδελφοί μου, Χριστὸς Ἀνέστη! Ἐπειδὴ ἀπό τὸν Ἀπόστολο Παῦλο ὑπάρχει ἡ σύσταση «τὴν διακονίαν σου πληροφόρησον…», θὰ ἤθελα ἐν συντομία νὰ ἀναφέρω μερικὲς ἀπὸ τὶς

Ι. Μητρόπολη Κανάγγας

Ο πρώτος Ιερός Ναός στην Καμπίντα

Η προσευχή, η ικεσία και ο πόθος πολλών ετών έλαβαν σάρκα και οστά στην πόλη Καμπίντα της Ι. Μητροπόλεως Κανάγκας με την ανέγερση του πρώτου

Ι. Μητρόπολη Κανάγγας

Ὅσοι εἰς Χριστὸν ἐβαπτίσθητε…

Μέ τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ ἑκατόν δέκα ἄνθρωποι ἐνσωματώθηκαν στήν Ἁγία μας Ὀρθοδοξία, ἄλλοι ἀπό ἄλλα χριστιανικά δόγματα καί ἄλλοι ἀπό πατροπαράδοτες ἀφρικανικές θρησκεῖες στήν