Λειτουργία Κλινικής στην Ιρίγγα

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Μὲ αἰσθήματα ἰδιαζούσης εὐγνωμοσύνης καὶ βαθιᾶς συγκίνησης, σπεύδω νὰ σᾶς εὐχαριστήσω γιὰ τὴ δωρεὰ πρὸς τὴν ταπεινὴ Ἐπισκοπή μου, τοῦ χρηματικοῦ ποσοῦ τῶν 5.000 εὐρώ πρὸς ἐνίσχυση τῆς λειτουργίας τῆς κλινικῆς μας στὸ ἱεραποστολικό μας κέντρο στὸ Κινταμάλι τῆς Ἰρίγκας. Εἶναι γεγονός ἀδιαφιλονίκητο πλέον ὅτι χωρὶς τὴν ἀπὸ τὰ πρῶτα μου βήματα στὴν Ἐπισκοπή μου βοήθεια καὶ ἐν πράγμασιν ἠθικὴ καὶ ὑλικὴ συμπαράστασή σας, θὰ ἤταν ἀδύνατο νὰ προχωρήσουμε, διότι οἱ δυσκολίες καὶ οἱ ἀνᾶγκες εἶναι ἀδήριτες.

Σ’ αὐτὴ τὴν ὄμορφη μὰ πάμπτωχη γωνιὰ τῆς γῆς, σὲ κάθε βῆμα μας συναντᾶμε τὸν ἀνθρώπινο πόνο. Οἱ ἄνθρωποι πτωχοὶ ἀλλὰ εὐτυχισμένοι, πάντοτε μὲ ἕνα χαμόγελο στὰ χείλη τους, ζοῦν μὲ ἁπλότητα τὴν σκληρὴ καθημερινότητά τους, μὲ παντελῆ στέρηση τῶν ἀναγκαίων, ἀλλὰ μὲ συνεχῆ τὴν ἐπίκληση τοῦ Θεοῦ. Εἶναι ἕνα θαῦμα νὰ ζήσει κανεὶς μιὰ Θεία Λειτουργία στὴν Ἀφρική. Μὲ πόση προσοχὴ καὶ προσήλωση συμμετέχουν ὅλοι μαζί, ἀκόμη καὶ τὰ μικρὰ παιδιά, στὴν ψαλμωδία καὶ στὴ Θεία Μετάληψη!

Σὲ ὑψόμετρο 1500 μέτρων, στὸ τεράστιο ὀροπέδιο τοῦ Ρίφτ Βάλλεϋ, βρίσκεται ἡ περιοχὴ τῆς Ἰρίγκας, ποὺ θεωρεῖται κατὰ γενικὴ παραδοχή, ἡ πτωχότερη καὶ δυσκολότερη περιοχὴ τῆς Τανζανίας. Τοὺς ἔξι μὲ ὀκτὼ μῆνες τὸν χρόνο ὑπάρχει παντελὴς ξηρασία, μὲ τοὺς ἀνέμους νὰ δέρνουν τὰ γυμνὰ δένδρα καὶ νὰ στεγνώνουν τὸ ἤδη κατάξερο τοπίο.

Σ’ αὐτὴ τὴν δύσκολη περιοχή, ὑπάρχει μεγάλη ἀνάγκη γιὰ παροχὴ ἰατρικῆς περίθαλψης στοὺς ἀδελφούς μας. Οἱ ἄνθρωποι ὑποφέρουν ἀπὸ τὸ Ἔιτζ, τὴν ἐλονοσία, τὸν τύφο, μὲ ἀποτέλεσμα ὁ ἀριθμὸς τῶν ὀρφανῶν παιδιῶν νὰ μεγαλώνει κάθε μέρα.

Μὲ τὶς ταπεινὲς δυνατότητές μας καὶ μὲ δειλὰ-δειλὰ βήματα, ξεκινήσαμε τὴν λειτουργία τῆς Κλινικῆς στὸ Ἱεραποστολικό μας Κέντρο τοῦ Κινταμάλι τῆς Ἰρίγκας, τὴν ὁποία ἀνοικοδόμησε ὁ Θεόδωρος καὶ ἡ Μελπομένη Γεράκη, τακτικά μέλη της Αδελφότητάς σας, καὶ στὴν ὁποίαν πλήθη ἀσθενῶν προσέρχονται πεζῆ ἀπὸ τὶς γύρω περιοχὲς. Ἐκ τῶν πραγμάτων ἀποδεικνύεται ὅτι πρέπει νὰ ὀργανωθεῖ ὑπὸ τὴν μορφὴ πολυκλινικῆς, μὲ διάφορες εἰδικότητες, διότι εἶναι ποικίλες οἱ ἀσθένειες τῶν ἀνθρώπων καὶ ὑποτυπώδης ἡ Ὑγειονομικὴ Μέριμνα τοῦ κράτους. Τὸ κόστος τῆς λειτουργίας τῆς Κλινικῆς μας, αὐτὴ τὴ στιγμή, γιὰ μισθοὺς ἰατρῶν καὶ δωρεὰν φάρμακα, ἀνέρχεται στὸ ποσὸ τῶν 2.000 € τὸν μῆνα. Ὠστόσο ξεκινήσαμε, μὲ τὸ χέρι στὴν καρδιὰ καὶ τὴν ἐλπίδα στὴν ἀγάπη σας!

Εὐχηθεῖτε, ἀγαπητοί μας ἀδελφοί, ὁ λόγος τοῦ Εὐαγγελίου νὰ τρέχει, μὲ ἔργα καὶ λόγια ἀληθινῆς ἀγάπης καὶ οἱ καμπάνες τῆς Ὀρθοδοξίας μας νὰ ἠχήσουν σὲ κάθε γωνιὰ τῆς Ἀφρικῆς. Ἀμήν.

†Ὁ Ἀρούσας Ἀγαθόνικος

Δείτε περισσότερα