Ἐν κόπῳ καὶ μόχθῳ…

Ἀγαπητοὶ εν Χριστώ ἀδελφοί,

Μὲ εὐγνώμονα αἰσθήματα, σᾶς γράφω προσπαθώντας νὰ σᾶς κάνω κοινωνοὺς γιὰ μιὰ ἀκόμη φορὰ τόσο τῆς χαρᾶς ὅσo καὶ τῶν δυσκολιῶν, ποὺ ὁ Παναγαθος Θεὸς μᾶς χαρίζει.

Τὸ τελευταῖο τρίμηνο μᾶς ἀξίωσε διὰ τοῦ βαπτίσματος νὰ ὑποδεχθοῦμε εἰς τὴν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησία ἀρκετοὺς ἀδελφούς μας καὶ νὰ πραγματοποιηθοῦν σεμινάρια κατηχητῶν καὶ νέων εἰς τὸ ἐσωτερικὸ τοῦ Κογκὸ (Μουζιμάι, Λουπούτα, Καμίντα, Κανάγκα). Μᾶς ἀξίωσε νὰ χειροτονηθοῦν τρεῖς νέοι διάκονοι καὶ δύο πρεσβύτεροι. Ἐπίσης ἔχει ἑτοιμασθεῖ εἰς τὰ γαλλικὰ τὸ προσευχητάριο, τὸ ὁποῖο πρέπει νὰ ἐκδοθεῖ.

Τὰ δημοτικὰ μας σχολεῖα καὶ τὰ γυμνάσια ξεκίνησαν μὲ πολλὲς ἐλπίδες καὶ μὲ πολλὰ παιδιά.Στὰ μέσα Ὀκτωβρίου ξεκινᾶ καὶ τὸ Ὀρθόδοξο Πανεπιστήμιο, ἡ Θεολογικὴ μας Σχολὴ καὶ ἡ Πληροφορική.

Ἡ Θεολογικὴ μας Σχολὴ μᾶς ἔδωσε καὶ φέτος νέους ἀποφοίτους προερχομένους ἀπὸ τὴ δικὴ μας Μητρόπολη καὶ ἀπὸ τὴ γειτονικὴ Μητρόπολη Κατάγκας. Ἐννέα νέα στελέχη στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ἐννέα νέοι πτυχιοῦχοι Θεολογίας, ἐννέα παλληκάρια ἕτοιμα γιὰ δράση.

Τὸ ἀκαδημαϊκο ἔτος ποὺ πέρασε μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ  τὸ ἀντιμετωπίσαμε μὲ τὶς πολλὲς ἀδυναμίες μας, μὲ δυσκολία ἰδιαίτερα στὴν διατροφὴ τῶν φοιτητῶν. Ὑπομονητικὰ τὰ παιδιὰ δὲ διαμαρτυρήθηκαν ποὺ κάθε βράδυ, μὴ ἔχοντας τίποτε ἄλλο, γιὰ φαγητὸ, τρώγανε μακαρόνια ποὺ μᾶς εἶχαν στείλει.

Αὐτὰ ὅμως τελείωσαν καὶ σὲ λίγο ξεκινᾶμε. Οἱ ἀποθῆκες μας εἶναι ἄδειες. Τὶ θὰ φᾶνε πάνω ἀπὸ 50 φοιτητὲς πρωἰ, μεσημέρι, βράδυ; Καὶ πῶς θὰ ἀντιμετωπισθοῦν τὰ ὑπόλοιπα λειτουργικὰ ἔξοδα: φῶς, νερὸ,καύσιμα,  μισθοί προσωπικοῦ, ἀρρώστιες, γραφεῖο καὶ γραφικὴ ὕλη, φόροι, συντήρηση κτηρίου καὶ μηχανημάτων, κ.λπ. κ.λπ.;

Ἡ ἀντιμετώπιση τῶν ἐξόδων τῶν ἀσθενειῶν τῶν ἱερέων καὶ τῶν οἰκογενειῶν αὐτῶν, καθὼς καὶ φτωχῶν ἀνθρώπων ποὺ xτυπᾶνε τὴν πόρτα μας. Οἱ μετακινήσεις τῶν ἱερέων καὶ τῶν κατηχητῶν διὰ τὸ ἱεραποστολικὸ καὶ λειτουργικὸ ἔργο. Οἱ ἀνάπηροι Ὀρθόδοξοι πού στὴν κεντρικὴ γειτονιὰ τῆς Κινσάσας, ὅπου μένουν, χρησιμοποιοῦν τὸ δρόμο, γιὰ νὰ κάνουν τὶς ἀκολουθίες τους καὶ περιμένουν νὰ τοὺς κτίσουμε ἐκκλησία. Ὅλα αὐτὰ μᾶς φέρνουν σὲ ἀγωνία καὶ προσευχὴ.

Σᾶς παρακαλῶ θερμῶς, ἄν μπορεῖτε, νὰ μᾶς βοηθήσετε ἀποστέλλοντάς μας ἕνα κοντέινερ μὲ τρόφιμα καὶ ἄλλα ἀναγκαῖα, ἀλλά καί νά μᾶς ἐνισχύσετε χρηματικά, για νὰ ἀντιμετωπίσουμε τὰ ἔξοδα λειτουργίας τῆς Θεολογικῆς σχολῆς καὶ τῶν ἄλλων ἀναγκῶν, ποὺ προανέφερα.

Εὔχομαι ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος νὰ χαρίζει σὲ σᾶς προσωπικὰ καὶ σὲ ὅλους τὴν σκέπην καὶ τήν εὐλογία Της.

† Ὁ Κινσάσας Νικηφόρος

Δείτε περισσότερα

Καινούργια αρχή

Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί, Χαἰρετε ἐν Κυρίῳ. Μέ πολλή χαρά ἐπικοινωνῶ μαζί Σας καί μέ τούς φίλους τῆς Ἱεραποστολῆς. Ἤθελα νά γίνω

Το φρέαρ της ζωής

Δεν θα κουραστώ ποτέ να ομολογώ, διότι πρωτίστως με ξεκουράζει να βιώνω, ότι η του Ευαγγελίου ζωή λαμβάνει σάρκα και οστά κάθε

Ιεραποστολικά Οικόπεδα

Αγαπητοί μου αδελφοί, χαίρετε εν Κυρίω. Σας γράφουμε από το Ορθόδοξο Ιεραποστολικό κλιμάκιο της Dodoma στην Τανζανία. Με την ευχή του επισκόπου