Author: Μητροπολίτης Γάνου και Χώρας (από Νέας Ζηλανδίας) Αμφιλόχιος

Ι. Μητρόπολη Νέας Ζηλανδίας

«Δόξα τῷ Θεῷ πάντων ἔνεκεν»

Τούς λόγους αυτούς τού Ιερού Χρυσόστομου ευρίσκω περισσότερο επίκαιρους και αρμόζοντες στην περίπτωση τής αποχωρήσεως μου από τους χώρους τής Ιεραποστολής στην Νέα Ζηλανδία και

Ι. Μητρόπολη Νέας Ζηλανδίας

Πάσχα αποχαιρετισμού

Ἦλθε καί ἡ ὥρα τῆς ἐξωτερικεύσεως τῶν αἰσθημάτων μέ τίς ἁπλές ἀλλά μεστές περιεχομένου προσλαλιές τῶν ἀδελφῶν κληρικῶν καί λαϊκῶν μέ τίς ὁποῖες ἐξέφρασαν τά αἰσθήματα τῆς ἀγάπης ἀλλά καί τῆς λύπης τους ἐπί τῇ ἀναχωρήσει τοῦ Ποιμενάρχου τους, λόγω ὑγείας καί ἡλικίας ἀλλά καί κάποιας ἄλλης σοβαρότερης ἀνάγκης…

Ι. Μητρόπολη Νέας Ζηλανδίας

Χαρές και λύπες στην Ιεραποστολή

Κοντά στις χαρές έρχονται και οι λύπες. Φτωχοί άνθρωποι οι ιθαγενείς, περιμένουν από τη Μητέρα Εκκλησία τα πάντα. Δεν είναι συνηθισμένοι να συμβάλλουν και αυτοί στην αντιμετώπιση των αναγκών και την επίλυση των προβλημάτων. Είναι ανεξίκακοι και πάντα χαμογελαστοί…

Ιστορίες

Καὶ χάριν ἀντὶ χάριτος

Ο κ. Πενιαμίνα με χαρά δέχτηκε να βαπτισθεί, αυτός και η σύζυγός του για να γίνει ο πρώτος ιερέας σε ένα λαό που έχει παραδόσεις και δέχεται εύκολα την αλήθεια…

Ι. Μητρόπολη Νέας Ζηλανδίας

Ύμνος της Ορθοδοξίας

Πριν σαράντα τέσσερα χρόνια διακονούσα ταπεινά με τη χάρη του Θεού την Ορθόδοξη Ιεραποστολή στο Ζαΐρ, το σημερινό Κονγκό της κεντρικής Αφρικής. Ζήτησα τη βοήθεια του Θεού και συνέθεσα αυτό τον ύμνο που είναι σύντομος, αλλά έχει βαθιά νοήματα…

Ι. Μητρόπολη Νέας Ζηλανδίας

Καὶ ἰδοὺ ἐγὼ μεθ’ ὑμῶν εἰμι πάσας τὰς ἡμέρας…

Σταυρώσαμε το πόδι του Πέπε με το τεμάχιο του τιμίου ξύλου, που έχει ο αγιορείτης αδελφός Σάββας, με το λείψανο του Αγίου Αποστόλου Βαρνάβα και τις εικόνες της Θεοτόκου, του Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου και άλλων αγίων, λέγοντας τα τροπάριά τους. Την άλλη ημέρα ξανάρθε ο Πέπε λέγοντάς μας ότι δεν πονάει πια, και κατεβαίνοντας τα σκαλοπάτια της αυλής τρέχοντας…

Ιστορίες

Τονγκανοί Ουρανοπολίτες

Μια ακόμη παρουσία της Ορθοδοξίας στη μακρινή Ωκεανία. Ο σταυρός του Κυρίου στολίζει και αγιάζει τα στήθη, τον τόπο και τα σπίτια των νεοφώτιστων αδελφών μας. Η καμπάνα των Αγίων Αποστόλων είναι μικρή αλλά ο ήχος της, γλυκύτατος, χαρμόσυνος και συγκινητικός, απλώνεται ως φωνή της Εκκλησίας στα μήκη και τα πλάτη του απέραντου Ειρηνικού, προσκαλώντας κάθε απροκατάληπτο άνθρωπο να έλθει στην πηγή της αλήθειας και της ζωής: «Δεῦτε, πάντα τά ἔθνη γνῶτε τοῦ φρικτοῦ μυστηρίου τήν δύναμιν…»

Ι. Μητρόπολη Νέας Ζηλανδίας

Ο ποιμήν ο καλός

Ὁ πατήρ Βαρνάβας, πρώην Ἰνδουϊστής μέ τό ὄνομα Shree Nair Chrisna, εἷναι ὁ δραστήριος Ἱερέας τῆς ἀνύπαρκτης πρίν ἀπό λίγα χρόνια καί τώρα σφύζουσας ἀπό

Ι. Μητρόπολη Νέας Ζηλανδίας

Ένας Ορθόδοξος Ναός για τα νησιά Τόνγκα

Δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στην ανέγερση Ιερών Ναών, καθ’ ότι για μας τους Ορθόδοξους, παράλληλα με το κήρυγμα του ιερού Ευαγγελίου, είναι απαραίτητη και η Θεία Λατρεία και μάλιστα η Θεία Λειτουργία. Οι ιθαγενείς είναι άνθρωποι απλοί, με έντονο το θρησκευτικό συναίσθημα και εντυπωσιάζονται περισσότερο με την εποπτικότητα, την οποία προσφέρει η Ορθόδοξος θεία λατρεία, παρά με τις φλυαρίες και φωνασκίες των Χριστιανών των άλλων δογμάτων…