Η αξία του νερού

Ἡ ἄξια τοῦ νεροῦ γιὰ τὴ ζωὴ μας εἶναι ἀνυπολόγιστη. Ἀποτελεῖ τὸ πιὸ σπουδαῖο ἀγαθὸ γιὰ τὸν ἀνθρώπινο ὀργανισμό, ὁ ὁποῖος χρειάζεται νερὸ γιὰ νὰ ζήσει. Καὶ ὅμως στὸ κέντρο τῆς Ἀφρικῆς, καὶ συγκεκριμένα στὴν Κινσάσα τοῦ Κονγκο, τὸ νερὸ εἶναι δυσεύρετο. Δὲν ὑπάρχουν ὑποδομὲς καὶ δίκτυα νεροῦ. Οἱ συνέπειες εἶναι:

  • Οἱ συνάνθρωποί μας ἀναγκάζονται νὰ διανύουν ἀποστάσεις χιλιομέτρων καὶ νὰ κουβαλοῦν λεκάνες μὲ νερὸ στὸ κεφάλι γιὰ νὰ ἐπιβιώσουν.
  • Παιδιὰ ἀρρωσταίνουν ἢ καὶ πεθαίνουν ἀπὸ τὰ βρώμικα νερὰ ποὺ μαζεύουν καὶ πίνουν.
Adobe Stock – Riccardo Niels Mayer

Γι αὐτὸ ὑπάρχει ἄμεση ἀνάγκη νὰ κάνουμε γεωτρήσεις, προκειμένου νὰ βρουμε αὐτὸ τὸ θεῖο δῶρο γιὰ τοὺς κατοίκους μας καὶ πιστούς μας, ποὺ τὸ στεροῦνται, ταλαιπωροῦνται καὶ ὁδηγοῦνται ἀκόμα καὶ στὸ θάνατο.

Σᾶς παρακαλῶ, βοηθῆστε καὶ δῶστε τὴν πρόσφορά σας νὰ γίνουν οἱ γεωτρήσεις, γιὰ νὰ σώσουμε ζωὲς μὲ τὴν εὕρεση νεροῦ, ποὺ τόσο πολὺ τὸ χρειάζονται ἡ ἱεραποστολὴ καὶ οἱ κάτοικοι τῆς Μητροπόλεώς μας.

† Ο Κινσάσας Θεοδόσιος

Δείτε περισσότερα

Ένας νέος ήλιος ανατέλλει στην Μπούνια

Μέσα στὰ ὅρια τῆς νεοσύστατης Ἐπισκοπῆς τοῦ Κισανγκάνι, στὸ ἄλλως ἐπονομαζόμενο Ἄνω Ζαΐρ (Κονγκό) ἢ περιφέρεια τοῦ Στάνλεϊβιλ, στὰ Ἀνατολικὰ σύνορα τοῦ