Ευχαριστίες από τον Πάπα & Πατριάρχη Αλέξανδρείας & Πάσης Αφρικής κ.κ. Θεόδωρο Β’

Ευχαριστίες από τον Πάπα & Πατριάρχη Αλέξανδρείας & Πάσης Αφρικής κ.κ. Θεόδωρο Β’ στην αποφοίτηση παιδιών της σχολής Αθανάσιος ο Μέγας στην Ι. Μονή Αγίου Σάββα στην Αλεξάνδρεια

Δείτε περισσότερα

Απάτη σχετικά με την Ιεραποστολή στο διαδίκτυο

Το τελευταίο διάστημα έχουν εμφανιστεί στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Instagram) πολλοί λογαριασμοί που προσποιούνται ότι εκπροσωπούν Ορθοδόξους ιεραποστόλους, κυρίως από χώρες

Ιεραποστολή στην Covid εποχή

Πολλοὶ ρωτοῦν πολλὲς φορές, ποιὸ μπορεῖ νὰ εἶναι τὸ μεγαλύτερο προσὸν ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ ἔχει κάποιος γιὰ νὰ κάνει Ἱεραποστολή. Καὶ