Ὅσοι εἰς Χριστὸν ἐβαπτίσθητε…

Μέ τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ ἑκατόν δέκα ἄνθρωποι ἐνσωματώθηκαν στήν Ἁγία μας Ὀρθοδοξία, ἄλλοι ἀπό ἄλλα χριστιανικά δόγματα καί ἄλλοι ἀπό πατροπαράδοτες ἀφρικανικές θρησκεῖες στήν Κανάνγκα τοῦ Κονγκό.

Τό «ὅσοι εἰς Χριστόν ἐβαπτίσθητε Χριστόν ἐνεδύσασθε» ἀντηχοῦσε τό πρωί τοῦ Μεγάλου Σαββάτου σέ ὅλη τήν Κανάνγκα. Ἄνθρωποι πού κατέφθασαν ἀπό μακρινά χωριά καί βεβαίως κατηχούμενοι τῆς Κανάνγκας φορώντας τούς λευκούς χιτῶνες κατέκλυσαν τό βαπτιστήριο τῆς Ἱεραποστολῆς. Οἱ ἡρωίδες ἀδελφές ἀπό τίς χριστιανικές ἀδελφότητες τῆς Ἑλλάδος, ὑπό τήν πνευματική ἐποπτεία τῆς Χριστιανικῆς Ἀδελφότητος Θεολόγων «Ο ΣΩΤΗΡ», προετοίμασαν τούς «πρός τό Ἅγιον Φώτισμα εὐπρεπιζομένους». Ὅλα ἦταν ἕτοιμα. Ὁ ἐπίσκοπος, οἱ ἱερεῖς καί οἱ διάκονοι φορώντας τά ἱερά τους ἄρχισαν τό Ἱερό Μυστήριο. Ὅλοι οἱ κατηχούμενοι «ἐν ἑνί στόματι καί μιᾷ καρδίᾳ» μέ ὅλη τή δύναμη τῆς καρδιᾶς τους ἀπαρνήθηκαν τόν διάβολο καί μέ ὑψωμένα τά χέρια τους συνετάχθησαν μέ τόν Χριστό.

Τήν ὥρα τῆς Βαπτίσεως κοίταζα τά εὐλαβικά καί χαρούμενα πρόσωπά τους πού ἀνέμεναν νά μποῦν στήν κολυμβήθρα καί ἐκεῖ νά νεκρώσουν τόν παλαιό ἄνθρωπο καί νά ἀναστηθοῦν πνευματικά. Ὅλα «εὐσχημόνως καί κατά τάξιν» κατά τόν Ἀπόστολο Παῦλο. Μέ πίστη καί πόθο προσέρχονταν στό βαπτιστήριο νέοι, γέροι καί παιδιά γιά νά ἀποβάλουν τόν παλαιό ἄνθρωπο καί νά ἐξέλθουν φωτεινοί καί καινούργιοι ἀπό τό ἁγιασμένο νερό. Ἔβλεπα μητέρες νά φέρνουν καί μωρά ἄρρωστα, σχεδόν νεογέννητα, γιά νά τά βαπτίσουν, φοβούμενες μήπως φύγουν ἀπό αὐτή τή ζωή μήν ἔχοντας δεχθεῖ τό Ἅγιο Μυστήριο. Μικρά παιδάκια ἔτρεχαν μέ χαρά νά μποῦν στήν κολυμβήθρα νά λάβουν τό Ἅγιο Φώτισμα. Ἀκόμη καί οἱ γέροντες, πού πείσθηκαν ὅτι ἡ ἀλήθεια βρίσκεται στην Ὀρθοδοξία, ἐγκατέλειπαν τά παλαιά τους πιστεύω, και δέχονταν ἐκεῖ μετά ἀπό ἱκανή κατήχηση νά ντυθοῦν τόν λευκό χιτώνα καί νά βαπτισθοῦν.

Βάπτιση από τον Σεβ. Μητροπολίτη Κανάνγκας κ. Θεοδόσιο

Ὅσοι εἰς Χριστόν ἐβαπτίσθητε, Χριστόν ἐνεδύσασθε, ἔψελναν πλέον ὅλοι οἱ νεοφώτιστοι τῆς Κανάνγκας καί χέρι-χέρι εἰσέρχονταν στόν παλαιό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου, γιά νά μεταλάβουν σῶμα καί αἷμα Χριστοῦ. Ὁ οὐρανός χαρούμενος ἐκείνη τήν ἡμέρα, οἱ ἄγγελοι, οἱ ἅγιοι καί βεβαίως οἱ ἁγιασμένοι ἀείμνηστοι γέροντες Μητροπολίτης Πενταπόλεως Ἱγνάτιος, π. Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος καί π. Χαρίτων Πνευματικάκις, ἐκ τῶν ὁποίων τά ἱερά λείψανα τῶν δύο τελευταίων σκορπίζουν τήν εὐλογία τους στούς Κανανγκέζους ἀδελφούς ἀπό τό κοιμητήριο τῆς Κανάνγκας.

† Ο Κανάνγκας Θεοδόσιος

Δείτε περισσότερα

Ένας ακόμα τόπος μαρτυρίου

«Μετά τη σφαγή 17 αμάχων από την CODECO στο Djugu, τρομοκράτες της ADF σκότωσαν ανελέητα με τη σειρά τους 11 Κονγκολέζους στο

60 χρόνια μετά: Εκδήλωση μνήμης Αγίων Ιεραποστόλων