Γιατροί από την Ελλάδα στο Κονγκό

Τὸ πρωΐ τὸ βλέπεις χαρούμενο νὰ παίζει μὲ τὰ ἄλλα παιδιά, τὸ βράδυ μαθαίνεις ὅτι μετὰ ἀπὸ ἕνα ὑψηλὸ πυρετὸ πέθανε. Ἄλλοτε πτωχὸς ἰθαγενὴς δὲν εἶχε χρήματα γιὰ νὰ πάει στὸν γιατρὸ, δὲν εἶχε χρήματα γιὰ φάρμακα νὰ σώσει τὸ παιδί του καὶ μέσα στὴν ἀγκαλιά του τὸ ἔχασε. Ἄλλοτε ἀκοῦς ἄλλος πούλησε ὅ,τι εἶχε γιὰ νὰ σώσει τὸ παιδί του ἤ τὴν γυναίκα του. Ἡ μαλάρια (ἑλονοσία) μαστίζει καὶ πολλοὶ ἄνθρωποι πεθαίνουν. Kαὶ ὅμως μὲ ἔγκαιρη διάγνωση καὶ μὲ λίγα φάρμακα ἀντιμετωπίζεται…

Συνεχῶς τρέχουν στὴ Μητρόπολη ἰθαγενεῖς καὶ ζητᾶν οἰκονομικὴ βοήθεια γιὰ νὰ πᾶνε στὸν γιατρὸ, νὰ ἀγοράσουν φάρμακα. Ὁ Μητροπολίτης, μὲ τὰ λίγα χρήματα ποὺ ἔχει ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους πού τοῦ στέλνουν, προσπαθεῖ νὰ βοηθήσει. Γιὰ καλύτερη ἀντιμετώπιση καὶ προσφορὰ τῆς Ἐκκλησίας μας, μὲ τὴν βοήθεια δωρητῶν, ξεκίνησε ἕνα μικρὸ νοσοκομεῖο, ἕνα Κέντρο Ὑγείας σὲ μιὰ πτωχὴ γειτονιὰ στὴν Κινσάσα, στὴν Mont Ngafula. Ὀνομάσθηκε «Παναγία Σουμελᾶ – Ἅγιος Παντελεήμων».

Μὲ πολλὴ προσπάθεια ὁλοκληρώθηκε ὁ πρῶτος ὄροφος, παραμένουν δὲ νὰ κατασκευασθοῦν καὶ νὰ τοποθετηθοῦν οἱ ἐσωτερικὲς πόρτες καὶ νὰ ἀκολουθήσει ἡ ἐπίπλωση καὶ ὁ ἐξοπλισμὸς του. Περιλαμβάνει ἐξωτερικὰ ἰατρεῖα ἐπειγόντων περιστατικῶν, Μαιευτήριο, Μικροβιολογικὸ-Aἱματολογικὸ, Ὀφθαλμολογικό, Ὀδοντιατρικὸ, ὑπερήχων καὶ θαλάμους διαμονῆς. Ὁ δεύτερος ὄροφος, εἰς τὸν ὁποῖον διεκόπησαν οἱ ἐργασίες λόγω ἐλλείψεως χρημάτων, περιλαμβάνει χειρουργεῖο, παιδιατρικὸ, θαλάμους διὰ νοσηλεία ἀσθενῶν καὶ αἴθουσα συνεδρίων.

Μιὰ ἐπαινετὴ προσπάθεια ἔκανε καὶ φέτος ὁμάδα ἰατρῶν ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα. Ἦλθε στὴν Κινσάσα τὴν 19η Μαΐου καὶ παρέμειναν ἐπὶ δεκαπενθήμερον. Ἀποτελεῖτο ἀπὸ τοὺς κ. Νικόλαο Κωνσταντινίδη, νευροχειρουργό, κ. Ἀθηνᾶ Πυρπασοπούλου, παθολόγο-λοιμωξιολόγο, κ. Διονυσία Φιλαδιτάκη, ψυχίατρο, κ. Μαρία Μαλογιάννη, τεχνολόγο μικροβιολόγο καὶ τὴν νοσηλεύτρια Βασιλικὴ Παγγοῦ. Σὲ αὐτοὺς προσετέθη καὶ ὁ κ. Προκόπης Sangua, Διευθυντὴς ἰατρὸς τοῦ Νοσοκομείου στὸ Κολουέζι, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κατάνγκας.

Σύντομα στήθηκαν ἑξεταστήρια καὶ λειτούργησε τὸ Κέντρο Ὑγείας. Μιὰ καὶ δὲν εἶχε πόρτες ἐτοποθετήθησαν σεντόνια. Πολλοὶ πτωχοὶ ἰθαγενεῖς ἦλθαν, ἐξετάσθηκαν, ἔλαβαν φάρμακα δωρεάν. Χαρακτηριστικὴ περίπτωση ἑνὸς πατέρα πού εἶχε τὸ παιδὶ του στὴν ἀγκαλιὰ καὶ λυπημένος καθόταν ἔξω ἀπὸ τὸ σπίτι του. Τὸ αὐτοκίνητο τῆς Μητροπόλεως εἶχε πάει γιὰ δουλειὰ μακριὰ ἀπὸ τὸ Κέντρο Ὑγείας. Ἐκεῖ ὁ ὁδηγὸς εἶδε τὸν πατέρα καὶ τὸ παιδὶ…

— Τὶ κάνεις, τὸν ρώτησε, γιατὶ εἶσαι λυπημένος;
— Δὲν ἔχω χρήματα νὰ πάω τὸ παιδί μου στὸν γιατρό, καὶγεται ἀπὸ πυρετὸ, θὰ μοῦ πεθάνει. Kαὶ ἕνα δάκρυ ἔτρεξε ἀπὸ τὰ μάτια του.
— Καλὰ δὲν ἔμαθες ὅτι στὸ Κέντρο Ὑγείας ποὺ κτίζει ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἔχουν ἔρθει γιατροὶ ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα, ἐξετάζουν καὶ χορηγοῦν φάρμακα δωρεάν; Τρέξε.

Πῆρε τὸ παιδὶ του καὶ πῆγε. Τὸ ἐξέτασαν οἱ γιατροὶ, τοῦ δῶσαν φάρμακα, τὸ παιδὶ σώθηκε. Τὸ χαμόγελο ξαναῆρθε στὸν πτωχὸ πατέρα.

Το Ορθόδοξο Κέντρο Υγείας στην Κινσάσα

Ἡ ὁμάδα τῶν γιατρῶν ἐπισκέφθηκε καὶ ἔκανε ἰατρεῖα στὶς ἐνορίες Ἁγίας Βαρβάρας, Ἁγίων Ἀρχαγγέλων, ἀναπήρων, καθὼς καὶ στὴ Θεολογικὴ Σχολή. Ἐξέτασαν συνολικὰ περίπου χίλιους ἰθαγενεῖς καὶ προσέφεραν καὶ μὲ τὴν βοήθεια τῆς Μητροπόλεως δωρεὰν φάρμακα.

Τὸ Κέντρο Ὑγείας ἐπισκέφθηκε ὁ Πάπας καὶ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας καὶ πάσης Ἀφρικῆς κ. Θεόδωρος κατὰ τὴν πρόσφατη ποιμαντική του ἐπίσκεψη τὸν Φεβρουάριο τοῦ τρέχοντος ἔτους στὸ Κονγκὸ καὶ ἐτέλεσε τὸν Ἁγιασμό. Τὸ εὐλόγησε καὶ εὐχήθηκε διὰ τὴν ὁλοκλήρωσή του καὶ τὴν καλὴ λειτουργία του. Ἐμεῖς νὰ εὐχηθοῦμε νὰ εὑρεθοῦν τὰ ἀνάλογα χρήματα, γιὰ νὰ ὁλοκληρωθεῖ τὸ Κέντρο Ὑγείας καὶ νὰ εἶναι χρήσιμο στοὺς πτωχοὺς ἰθαγενεῖς.

† Ο Κινσάσας Νικηφόρος

Δείτε περισσότερα

Χαιρετισμοί από την Καλκούτα

Γράφει η Νίκη Παπαγεωργίου, Καθηγήτρια Τμ. Θεολογίας Α.Π.Θ. Με την ευλογία του Μητροπολίτη Σιγκαπούρης κ. Κωνσταντίνου είχα την ευκαιρία να επισκεφτώ πρόσφατα

60 χρόνια μετά: Εκδήλωση μνήμης Αγίων Ιεραποστόλων