Το κοινωνικό ιατρείο της Κινσάσας

Τή Δευτέρα τοῦ ἁγίου Ἀποστόλου Θωμᾶ, στίς 24 Ἀπριλίου 2017, ταξιδέψαμε γιά τό Κονγκό, μετά ἀπό πρόσκληση τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κινσάσας κ. Νικηφόρου, καί κατόπιν εὐλογίας τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἱερισσοῦ κ. Θεοκλήτου μαζί μέ τόν Γέροντά μας π. Χρυσόστομο Μαϊδώνη.

Ἐγκατασταθήκαμε στή Θεολογική Σχολή τῆς Μητροπόλεως. Ἡ γράφουσα, Ἀκυλίνα μοναχή, ἰατρός αἱματολόγος, μαζί μέ τήν δίδα Στέλλα Στεφανῆ, νοσηλεύτρια, ὀργανώσαμε ἰατρεῖο στή Θεολογική Σχολή τόσο γιά τούς φοιτητές, ὅσο καί γιά τούς ἐνορῖτες τῆς Ἁγίας Βαρβάρας, πού βρίσκεται δίπλα στή Σχολή, ἀλλά καί γιά ὅλους τούς κατοίκους τῆς γύρω περιοχῆς. Σκοπός μας ἦταν ἡ δημιουργία ἑνός γενικοῦ ἰατρείου μέ δωρεάν πρωτοβάθμια ἰατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Στίς 28 Ἀπριλίου ἔγινε ἡ ἔναρξη λειτουργίας τοῦ ἰατρείου, που διήρκεσε 18 ἡμέρες. Ἀπό τίς πρῶτες ἡμέρες φάνηκαν οἱ μεγάλες ἀνάγκες τῶν κατοίκων τῆς περιοχῆς. Συγκεντρώνονταν ἔξω ἀπό τό ἰατρεῖο καθημερινά πάνω ἀπό 70 ἄτομα γιά ἐξέταση καί ἀπό μακρινές περιοχές, πράγμα πού μᾶς ἀνάγκασε νά βάλουμε γραμματεία-ὑποδοχή, γιά νά διαχωρίζονται τά ἐπείγοντα ἀπό τά ψυχρά περιστατικά, τά ὁποῖα μοιράζονταν μέ ραντεβοῦ στίς ἑπόμενες ἡμέρες, καί νά μποροῦν οἱ ἀσθενεῖς νά ἐξετάζονται μέ ἄνεση καί ἐπιμέλεια. Ἀξιοσημείωτο ἦταν τό γεγονός ὅτι ἔρχονταν ὁλόκληρες οἰκογένειες γιά νά ἐξεταστοῦν καί, στίς περισσότερες περιπτώσεις σχεδόν, ὅλα τά μέλη τῆς οἰκογένειας ἔπασχαν ἀπό κάποιο νόσημα, τό ὁποῖο ἀπαιτοῦσε θεραπεία.

Ὑπολογίζουμε ὅτι ἐξετάστηκαν περίπου 500 ἄτομα. Ἐξετάζαμε τούς ἀσθενεῖς ἀνεξαρτήτως θρησκεύματος. Οἱ περισσότεροι ἦταν προτεστάντες καί δεύτεροι σέ σειρά ἦταν οἱ καθολικοί. Πολλοί λιγότεροι ἦταν οἱ ὀρθόδοξοι καί κάποιοι ἀσθενεῖς ἀνῆκαν σέ σέκτες.

Εἶναι ζωτικῆς σημασίας γιά τή Μητρόπολη τῆς Κινσάσας ἡ ὀργάνωση τῆς πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Ἤδη χτίζεται ἕνα Κέντρο Υγείας στήν περιοχή Mont Ngafula, πού θά εἶναι ἕτοιμο κτηριακά τό Σεπτέμβριο καί ἔχει ἀνάγκη ἀπό ἐξοπλισμό καί ἐπάνδρωση.

Λίγο πρίν τή λήξη τῆς λειτουργίας τοῦ ἰατρείου ὀργανώθηκε ἐκδήλωση, στήν ὁποία ἔγινε ἐνημέρωση τῶν κατοίκων τῆς περιοχῆς γιά τήν πρόληψη τῶν ἀσθενειῶν καί τά μέτρα ὑγιεινῆς. Τήν ἐκδήλωση παρακολούθησαν πάνω ἀπό 300 ἄτομα.

Φεύγοντας νιώσαμε ὅτι ἀφήνουμε πίσω μας ἕνα μεγάλο καθῆκον. Νά κάνουμε ὅ,τι μποροῦμε μέ τή δύναμη τοῦ Θεοῦ γιά νά βοηθήσουμε νά ὀργανωθεῖ μιά πρωτοβάθμια περίθαλψη στήν Ἱερά Μητρόπολη τῆς Κινσάσας, πού νά ἔχει ὡς βάση τόν ἐθελοντισμό, ὥστε νά προσφέρεται δωρεάν σέ ὅλους τούς κατοίκους ἀνεξαρτήτως θρησκεύματος καί οἰκονομικῆς κατάστασης. Γι’ αὐτό κάνουμε ἔκκληση γιά ἐθελοντική προσφορά ἰατρῶν, κυρίως παιδιάτρων καί γενικῶν ἰατρῶν, ἀλλά καί ὁποιασδήποτε εἰδικότητας, καί προσφορά ἰατροφαρμακευτικοῦ ὑλικοῦ καί ἐξοπλισμοῦ.

Ἀκυλίνα μοναχή

Δείτε περισσότερα

Εξωτερική Ιεραποστολη #250

Με τη χάρη του Θεού, το τριμηνιαίο περιοδικό μας “Εξωτερική Ιεραποστολή” συμπληρώνει 250 τεύχη απρόσκοπτης και συνεχούς κυκλοφορίας. Στο νέο τεύχος Σεπτεμβρίου

Εξωτερική Ιεραποστολή #249

Κυκλοφόρησε το καλοκαιρινό τεύχος της Εξωτερικής Ιεραποστολής με νέα και ανταποκρίσεις από 14 ιεραποστολικά κλιμάκια από την Αφρική, την Ασία, την Ωκεανία.