Καὶ χάριν ἀντὶ χάριτος

Βρισκόμαστε καί πάλι στήν μακρινή Σαμόα, την ὄμορφη καί καταπράσινη αὐτή νῆσο καί χώρα. Ξεκινᾶμε ἀπό μηδενική σχεδόν βάση τις προσπάθειές μας γιά το κτίσιμο του ἱεροῦ βαπτιστηρίου καί του ἱεροῦ ναοῦ του Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου του Θεολόγου. Το μόνο που ἔχουμε εἶναι το οἰκόπεδο, που καί αὐτό ἀκόμα δέν μας ἀνήκει καλά, καλά. Καί ὅμως ἀπρόσμενα μας ἔρχονται ἀπανωτά οἱ εὐλογίες του Θεοῦ.

«…Καὶ χάριν ἀντὶ χάριτος»

Ἐκεῖνος που προσφέρει εἶναι πλούσιος καί αὐθονοπάροχος. Εἶναι ὁ Κύριος μας Ἰησοῦς Χριστός στό ὄνομα του Ὁποίου ἀρχίζουμε το ἔργο της Ἐκκλησίας ἐδῶ στή Σαμόα καί με τή χάρη του Ὁποίου ἐλπίζομε νά το φέρουμε σε πέρας. Καί ἡ χάρη Του εἶναι χειροπιαστή καί γίνεται κάθε μέρα ὅλο καί περισσότερο ἀντιληπτή. Πρίν ἀκόμα ἀρχίσουμε το κτίσιμο της ἐκκλησίας, μας παρουσίασε ἄνθρωπο πιστό καί ζηλωτή, τον Ἕλληνα Ὀρθόδοξο Γεώργιο, ὁ ὁποῖος ζεῖ στήν Νέα Ζηλανδία ἀλλά ἔχει διασυνδέσεις καί με τή Σαμόα. Εἶναι ἄνθρωπος που πιστεύει στό Χριστό, καί στήν Ἐκκλησία, καί ἔχει οἰκονομική ἐπιφάνεια γιά νά μπορέσει νά μας βοηθήσει. Ἤδη, ἀνέλαβε το κτίσιμο του ἱεροῦ Βαπτιστηρίου προσφέροντας τρεῖς χιλιάδες δολλάρια Σαμόας. Στή συνέχεια ἔφερε κοντά μας τον κύριο Πενιαμίνα που μαζί με ἄλλους Σαμουέζους, από εδώ καί καιρό ἔψαχναν νά βροῦν σημεῖα ἐπαφῆς με την ὀρθοδοξία την ὁποία ἐπιθυμοῦν νά φέρουν στόν τόπο τους.

Ὁ κ. Πενιαμίνα με χαρά δέχτηκε νά βαπτισθῇ, αὐτός καί ἡ σύζυγος του γιά νά γίνει ὁ πρῶτος ἱερέας σε ἕνα λαό που ἔχει παραδόσεις καί δέχεται εὔκολα την ἀλήθεια.

«…Καὶ χάριν ἀντὶ χάριτος»

Κοντά στόν Πενιαμίνα εἶναι καί ὁ Τουάλα, δικηγόρος στό ἐπάγγελμα με δυνατή προσωπικότητα καί θέληση νά συνεργαστῇ γιά νά προχωρήσει το κτίσιμο της ἐκκλησίας, νά γίνουν οἱ πρῶτες βαπτίσεις καί ὅταν θά ἐπιστρέψει ὁ Πενιαμίνα ὡς ἱερέας πλέον ἀπό την Κωνσταντινούπολη καί τήν Ἑλλάδα νά ἔχη βαπτιστήριο γιά νά βαπτίζει καί ἐκκλησία γιά νά λειτουργεῖ. Καί ἐπειδή ἡ μεγάλη ἐκκλησία θά πάρει τουλάχιστον ἕνα χρόνο γιά νά τελειώση, εἴπαμε ὅλοι νά γίνει πρῶτα μία μικρότερη ἐκκλησία. Σε αὐτό συμφωνεῖ καί ὁ κ. Πέπε που εἶναι ὁ δεύτερος που θά χειροτονηθῇ καί θά ἐργασθῇ γιά την ἐξάπλωση της ὀρθοδοξίας.

Ἀρχίσαμε το κτίσιμο τοῦ Βαπτιστηρίου, ἀλλά μας σταμάτησε ἡ ἀπόφαση τῶν τοπικῶν ἀρχηγῶν. Ὑπάρχουν καί ἐδῶ ἰσχυροί ἄγραφοι νόμοι. Με την βοήθεια του Θεοῦ ὅμως ἐπιτύχαμε κάτι πολύ σπουδαιότερο. Πήραμε μαζί μας τον Πενιαμίνα καί την σύζυγο του Φασένγκα στό Οὐέλιγγτον τῆς Νέας Ζηλανδίας, τους βαπτίσαμε καί στήν συνέχεια χειροτονήσαμε τον Πενιαμίνα σε Διάκονο δίνοντας του το ὄνομα Ἰωάννης πρός τιμήν του Θεολόγου καί Εὐαγγελιστοῦ. Τήν ἑπόμενη, ἡμέρα Κυριακή, στόν καθεδρικό Ναό του Εὐαγγελισμοῦ, ἔγινε πρεσβύτερος παρόντων πολλῶν Ἑλλήνων Χριστιανῶν καί Σαμουέζων συμπατριωτῶν του.

Ζήσαμε ὅλοι μας στιγμές που θύμιζαν ἁγία Πεντηκοστή. Ἔτσι ἀντί νά γίνει το ξεκίνημα της Ὀρθοδοξίας στή Σαμόα με το Βαπτιστήριο καί το Ναό ἔγινε με τον Πρῶτο Ἱερέα καί Ἱεραπόστολο. Ὅλα δείχνουν ὅτι ὁ εὐλαβής καί δυναμικός αὐτός Ἱερέας, πατήρ Ἰωάννης Ταπέλου, θά εἶναι πρωτοπόρος της Ὀρθοδοξίας ὄχι μόνο στή πατρίδα του Σαμόα ἀλλά καί στήν γειτονική Τόνγκα.

«…Καὶ χάριν ἀντὶ χάριτος»

Πῶς μποροῦμε νά μή συγκινούμεθα καί νά μήν εὐχαριστοῦμε Ἐκεῖνον που εἶναι το πλήρωμα του Νόμου καί των Προφητῶν καί ἀπό τον Ὁποῖο λαμβάνουμε χάρη ἐπάνω στή χάρη, δηλαδή ὅλα τα καλά καί ὅλες τις εὐεργεσίες; Καί πῶς μποροῦμε νά μή πιστεύουμε ὅτι ὅλα ὅσα ἀρχίζουν στό ὄνομα Του καί γιά τή δόξα Του τελειώνουν με τή δική Του δύναμη καί χάρη; Ἄς εἶναι εὐλογημένο τό ὄνομα Του.

Ο Νέας Ζηλανδίας Αμφιλόχιος

Δείτε περισσότερα

Η Ορθόδοξη Ιεραποστολή στην Κένυα

Διαδικτυακή σύναξη με καλεσμένο τον Μητροπολίτη Ναϊρόμπι κ. Μακάριο από τη μακρινή Κένυα
το Σάββατο 24 Απριλίου 2021, στις 8 το βράδυ

Οι ιερείς μας στην Μπουκόμπα

«Ἐμπρός, πατέρες, ἄς ξεσηκωθοῦμε καί ἄς ἐργασθοῦμε. Ἄς ξεκινήσει ἡ Ἱεραποστολή» φώναξε ἕνας ἡλικιωμένος Ἱερεύς καί χειροκρότησαν ὅλοι οἱ Ἱερεῖς πού συμμετεῖχαν