Τονγκανοί Ουρανοπολίτες

Τέσσερα είναι τα σημεία του ορίζοντα, τέσσερα είναι τα ιερά μυστήρια που τελέσθηκαν στις 16 Οκτωβρίου στο απέριττο εκκλησάκι των Αγίων ενδόξων και Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων στο νησί Τονγκατάπου, της περιοχής Φανγκαλότο των νήσων Τόνγκα. Εδώ βρίσκεται και η πρωτεύουσά τους Nukuʻalofa.  Το λευκό και γαλάζιο χρώμα που κυριαρχούν στο εκκλησάκι και στο Ιερό Βαπτιστήριο, που είναι πίσω από το άγιο βήμα, δημιουργούν αισθήματα χαράς και ελπίδας στην κάθε ψυχή που ατενίζει με ελπίδα στον ουρανό και παρακαλεί για όλο τον κόσμο και ιδιαίτερα για την πονεμένη Ελλάδα.

Οι Άγιοι Απόστολοι και το Ιερό Βαπτιστήριο είναι κόπος πίστεως και ευσεβείας των ευλαβών μοναχών Αρσενίου και Σάββα από τον Άγιον Όρος, συνεργών της Ιεραποστολής, και του προσκυνητού Νικολάου, που τα έκτισαν με τα χέρια τους.

Το σπίτι της φιλοξενίας, που  ήδη είναι έτοιμο, και ο ωραίος μεγάλος Ναός του Αγίου ενδόξου και τροπαιοφόρου Γεωργίου, που έχει θεμελιωθεί και συνεχίζεται το κτίσιμο του, είναι αποτέλεσμα και προσφορά ευλαβών Χριστιανών από την Ελλάδα, ιδιαίτερα από τη Θεσσαλονίκη και τον Ασπρόπυργο, και από την Αυστραλία και την Αμερική.  Έπρεπε να ήταν κάποιος εδώ σήμερα, Κυριακή 16 Οκτωβρίου, για να παρακολουθήσει με πόση ευλάβεια και απλότητα εδέχθησαν τα ιερά μυστήρια της βαπτίσεως και του χρίσματος, και στη συνέχεια  την πρώτη Θεία Κοινωνία, οι πρώτοι Τονγκανοί κατηχούμενοί μας.  Ακολούθησε και ο πρώτος γάμος του Κωνσταντίνου και της Ελένης, καθώς και το γεύμα της αγάπης στο οποίο παρεκάθησαν «ἐν ἀφελότητι καρδίας» (Πραξ. 2:46) όλοι οι παρευρεθέντες στη μεγάλη αυτή χαρά.

Κατά την εξωτερίκευση των εντυπώσεων και αισθημάτων τους, ο Κωνσταντίνος, που είναι και Εβραίος στην καταγωγή, είπε ότι με το Ιερό Βάπτισμα ένιωσε ότι αναγεννήθηκε..  Αυτό ακριβώς που είπε ο Κύριος στο Νικόδημο: «Ἐάν μή τις γεννηθῇ ἐξ ὕδατος καί Πνεύματος οὐ δύναται εἰσελθεῖν εἰς τήν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ» (Ιωάν. 3:5). Ο Πέτρος, βέρος Τονγκανός, είπε ότι με το βάπτισμα εγκατέλειψε το κοσμικό του όνομα Ωφίση, και από εδώ και πέρα θα έχει το όνομα του ουρανού Πέτρος. Μέσα στην απλότητά του διατύπωσε τη θεολογική αλήθεια, ότι ο βαπτιζόμενος στο όνομα της Αγίας Τριάδος παύει να ανήκει στη γη.  Στο εξής είναι πολίτης του ουρανού σύμφωνα με τον Απόστολο Παύλο, που λέγει, «Ἡμῶν γάρ τό πολίτευμα ἐν οὐρανοῖς ὑπάρχει» (Φιλ. 3:20).

Μια ακόμη παρουσία της Ορθοδοξίας στη μακρινή Ωκεανία. Ο σταυρός του Κυρίου στολίζει και αγιάζει τα στήθη, τον τόπο και τα σπίτια των νεοφώτιστων αδελφών μας. Η καμπάνα των Αγίων Αποστόλων είναι μικρή αλλά ο ήχος της, γλυκύτατος, χαρμόσυνος και συγκινητικός, απλώνεται ως φωνή της Εκκλησίας στα μήκη και τα πλάτη του απέραντου Ειρηνικού, προσκαλώντας κάθε απροκατάληπτο άνθρωπο να έλθει στην πηγή της αλήθειας και της ζωής: «Δεῦτε, πάντα τά ἔθνη γνῶτε τοῦ φρικτοῦ μυστηρίου τήν δύναμιν. Χριστός γάρ ὁ Σωτήρ ἡμῶν ὁ ἐν ἀρχῇ Λόγος ἐσταυρώθη δι’ ἡμᾶς καί ἑκών ἐτάφη καί ἀνέστη ἐκ νεκρῶν τοῦ σῶσαι τἀ σύμπαντα· Αὐτόν προσκυνήσωμεν» (Παρακλητική, Κυριακή Ήχος Γ΄).

«Μακάριοι ὧν ἀφέθησαν αἱ ἀνομίαι» (Ψαλμός 31:1) διά των ιερών μυστηρίων της Αγίας Ορθοδοξίας. «Ὡς ὡραῖοι οἱ πόδες τῶν εὐαγγελιζομένων τἠν εἰρήνην καί τἀ ἀγαθά τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ» (Ρωμ. 10:15).  Άξιος ο μισθός των δωρητών και κτητόρων των αγίων του Θεού εκκλησιών.

Μετά την Τόνγκα, έχει σειρά το άλλο νησί του Νοτιοανατολικού Ειρηνικού, η Σαμόα, που υπάγεται και αυτή στη Μητρόπολη Νέας Ζηλανδίας. Θεού θέλοντος, εκεί θα κτισθεί η εκκλησία του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, του οποίου «εἰς πᾶσαν τήν γῆν ἐξῆλθεν ὁ φθόγγος», όπως και των Πρωτοκορυφαίων Πέτρου και Παύλου και όλων των Αγίων Αποστόλων.

«Δόξα σοι, Χριστέ ὁ Θεός, Άποστόλων καύχημα, Μαρτύρων ἀγαλλίαμα, ὧν τό κήρυγμα Τριάς ἡ ὁμοούσιος».
† Ο Νέας Ζηλανδίας Αμφιλόχιος

Δείτε περισσότερα

Η Ορθόδοξη Ιεραποστολή στην Κένυα

Διαδικτυακή σύναξη με καλεσμένο τον Μητροπολίτη Ναϊρόμπι κ. Μακάριο από τη μακρινή Κένυα
το Σάββατο 24 Απριλίου 2021, στις 8 το βράδυ

Οι ιερείς μας στην Μπουκόμπα

«Ἐμπρός, πατέρες, ἄς ξεσηκωθοῦμε καί ἄς ἐργασθοῦμε. Ἄς ξεκινήσει ἡ Ἱεραποστολή» φώναξε ἕνας ἡλικιωμένος Ἱερεύς καί χειροκρότησαν ὅλοι οἱ Ἱερεῖς πού συμμετεῖχαν