Ευχαριστήριο από τα Φίτζι

07-11-2009

Στην πρωτεύουσα της ένδοξης γης της Μακεδονίας μας, την αγιοτόκο Θεσσαλονίκη, απ’ όπου ο Μέγας Αλέ­ξανδρος ξεκίνησε το εκπολιτιστικό του έργο στην Ασία και οι άγιοι αυτάδελφοι Ισαπόστολοι Κύριλλος και Μεθόδιος το ιεραποστολικό και μορφωτικό τους έργο στις χώρες των Σλαβόφωνων λαών της Ευρώπης, ένας Ορθόδοξος ιθαγενής από τα νη­σιά του Νοτιανατολικού Ειρηνικού Ωκεανού Φίτζι, ο Ιεροδιάκονος Βαρ­θολομαίος Senibulu, έλαβε το δεύτερο βαθμό της ιερωσύνης κατά τη Θεία Λειτουργία που ετέλεσε στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, με άδεια και ευ­λογία του Παναγιωτάτου Μητροπο­λίτου Θεσσαλονίκης κ. Ανθίμου, ο γράφων Μητροπολίτης Ν. Ζηλανδίας.

Όλοι οι Ορθόδοξοι Έλληνες δια­κρίνονται για την αγάπη τους στην εξωτερική Ιεραποστολή και σε πολλές πόλεις της πατρίδας μας υπάρχουν Ιεραποστολικά Κέντρα και Σύλλογοι.

Η Αδελφότης Εξωτερικής Ιεραποστολής Θεσσαλονίκης είναι η πρώτη στο είδος της και στις ημέρες μας και έχει στηρίξει μέχρι τώρα ηθικά και οικονομικά, πάντα δε με τις ευλογίες της τοπικής Εκκλησίας, δηλαδή της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, τις ιεραποστολικές προσπάθειες που έγιναν και γίνονται στην Αφρική και Ασία, τελευταία δε και στην κεντρι­κή Αμερική και τα νησιά του Ειρηνι­κού Ωκεανού.

Με την ηθική και οικονομική βοή­θεια της ιεραποστολικής αυτής Αδελφότητος ξεκίνησε εδώ και ένα χρόνο η εξωτερική Ιεραποστολή στα νησιά Φίτζι και ήταν πολύ φυσικό και δί­καιο τα μέλη και οι συνεργάτες τους και γενικότερα ο πιστός λαός της πό­λεως του αγίου Δημητρίου να γευ­θούν πρώτοι τη χαρά της χειροτο­νίας του πρώτου Φιτζιανού ιερέως στον τόπο τους. Έτσι είδαν με τα μά­τια τους κάτι απ’ όλα εκείνα που γί­νονται στις μακρινές χώρες της Ιεραποστολής και δεν φαίνονται παρά μόνο στις φωτογραφίες των περιοδι­κών.

Ο Φιτζιανός Πρεσβύτερος Βαρθο­λομαίος Senibulu και η πρεσβυτέρα του Λυδία είδαν από κοντά τα μεγα­λεία της Ελλάδος και της Θεσσαλονίκης, ιδιαίτερα δε το μεγαλείο της Ελ­ληνορθόδοξης ψυχής που ξέρει ν’ α­γαπά και να προσφέρει στο όνομα του Κυρίου Ιησού και έτσι θα γίνουν οι ίδιοι στους ομοεθνείς τους οι διαπρύσιοι κήρυκες των όσων είδαν και άκουσαν για την αληθινή Ορθόδοξη πίστη στην Ελλάδα, που την αποδέχο­νται ως δεύτερη πα­τρίδα τους και ως πνευματική τους μητέρα.

Αυτή είναι η δό­ξα της Εκκλησίας: η Ιεραποστολή στα Έθνη! Και τούτη είναι η δόξα της Ελλάδος: η Εκκλη­σία και ο πιστός Ορθόδοξος λαός της!

Θερμές ευχαρι­στίες και έκφραση σεβασμού και αγά­πης στον Παναγι­ώτατο Μητροπολί­τη Θεσσαλονίκης κ. Άνθιμο που έχει πά­ντα ανοιχτές τις πόρτες της Μητρο­πόλεως και της καρδιάς του σε κάθε εργαζόμενο για τη δό­ξα της Εκκλησίας και τη σωτηρία πολύτιμων και αθάνατων ψυχών. Έκφραση ευγνωμοσύνης, τιμής και αγάπης στο Συμβούλιο και τα μέλη της «Αδελφότητος Ορθοδόξου Εξωτερικής Ιεραποστολής » και στο Συμβούλιο και τα Μέλη της Ιεραποστολικής Αδελφότητος «Αγάπη Χριστού» καθώς και σε όλο τον πιστό και ευγενικό λαό της Θεσσαλονίκης και της Μακεδονίας για όσα πρόσφεραν και προσφέρουν στον αμπελώνα του Χριστού με τόση αφοσίωση και κόπους και θυσίες υπέρ των εγγύς και των μακράν εχό­ντων ανάγκην συμπαραστάσεως συ­νανθρώπων μας.

+ο Νέας Ζηλανδίας Αμφιλόχιος

Δείτε περισσότερα

Εξωτερική Ιεραποστολη #250

Με τη χάρη του Θεού, το τριμηνιαίο περιοδικό μας “Εξωτερική Ιεραποστολή” συμπληρώνει 250 τεύχη απρόσκοπτης και συνεχούς κυκλοφορίας. Στο νέο τεύχος Σεπτεμβρίου

Εξωτερική Ιεραποστολή #249

Κυκλοφόρησε το καλοκαιρινό τεύχος της Εξωτερικής Ιεραποστολής με νέα και ανταποκρίσεις από 14 ιεραποστολικά κλιμάκια από την Αφρική, την Ασία, την Ωκεανία.