Φίτζι

Τα Νησιά Φίτζι είναι μια νησιωτική χώρα στο νότιο Ειρηνικό Ωκεανό 2.000 χιλιόμετρα βορειοανατολικά από τις ακτές της Νέας Ζηλανδίας. Αποτελείται από 330 νησιά με κυριότερα τα Viti Levu και το Vanua Levu και μέχρι το 1970 αποτελούσε αποικία της Βρετανίας. Έχει συνολικό πληθυσμό 850.000 κατοίκων μελανησιακής και ινδικής καταγωγής. Οι Μελανήσιοι είναι κυρίως Χριστιανοί (Μεθοδιστές, Ρωμαιοκαθολικοί, Προτεστάντες κ.α.), ενώ οι Ινδοί είναι Ινδουιστές ή Μουσουλμάνοι.
Από το 2009 διεξάγονται ιεραποστολικές προσπάθειες και έχουν ήδη χειροτονηθεί τρεις ιερείς.

Ύμνος της Ορθοδοξίας

Ορθοδοξία,πίστις αγία,
πίστις αληθής του Χριστού μας
Ορθοδοξία, ελπίς γλυκεία
Ελπίς μοναδική του καιρού μας.

Ήλθεν η ώρα του «πορευθέντες»
Φίλοι μαθηταί του Χριστού μας
Εις πάσαν χώραν τρέξατε πάντες
Είναι επιταγή του καιρού μας.

Σας αναμένουν φυλαί και γλώσσαι
με αγάπην, χαράν, προσδοκίαν
πορευθέντες παντού μεταδώστε
Χριστόν και Ορθοδοξίαν.

Πριν σαράντα τέσσερα χρόνια διακονούσα ταπεινά με τη χάρη του Θεού την Ορθόδοξη Ιεραποστολή στο Ζαΐρ, το σημερινό Κονγκό της κεντρικής Αφρικής. Ένα πρόσωπο του κλιμακίου μας τραγουδούσε με τα παιδιά του κατηχητικού κύκλου κάποια χριστιανικά τραγούδια προερχόμενα από το χώρο των ρωμαιοκαθολικών. Δεν είναι σωστό, είπα, εμείς οι Ορθόδοξοι να λέμε αυτά τα τραγούδια. Ζήτησα τη βοήθεια του Θεού και συνέθεσα αυτό τον ύμνο που είναι σύντομος, αλλά έχει βαθιά νοήματα.

Στην πρώτη στροφή αναφέρεται η λέξη Ορθοδοξία που περιέχει την αληθινή πίστη που μας παρέδωσε ο Χριστός διά των αγίων Αποστόλων και των αγίων Πατέρων και την οποία ως Ιεραπόστολοι καλούμεθα να διδάξουμε και να μεταδώσουμε σε εκείνους που την αγνοούν. Είναι η αληθινή πίστη που στερεώθηκε με τις οικουμενικές και τοπικές συνόδους και τα συγγράμματα των Αγίων Πατέρων. Είναι η γλυκιά και μοναδική ελπίδα στους δύσκολους καιρούς που περνάει η ανθρωπότητα. Ο Χριστός είπε στους Αποστόλους του και το λέει και σε εμάς, που ακολουθούμε τα βήματά τους, να πορευθούμε σε όλα τα έθνη και να καλέσουμε στο βάπτισμα της Ορθοδοξίας όσους θα πιστέψουν.

Μια ματιά στον κόσμο μάς πείθει ότι οι χώρες είναι λευκές και έτοιμες για θερισμό. Πολλοί που από άγνοια ακολούθησαν το δρόμο των αιρέσεων, μόλις γνωρίσουν την Ορθοδοξία, σαγηνεύονται και χωρίς δυσκολία έρχονται, για να λάβουν το αληθινό βάπτισμα. «Γιατί ήλθατε τόσο αργά;» μας λένε. Και τους απαντάμε ότι ο τουρκικός ζυγός ήταν τόσο βαρύς που το μόνο, που μπορούσαμε να κάνουμε για τετρακόσια χρόνια, ήταν να αγωνιστούμε να αποφύγουμε τον εξισλαμισμό και να σταθούμε στα πόδια μας ως Ορθόδοξοι. Με αληθινή αγάπη και χαρά, πιστεύοντας ότι στην Ορθοδοξία θα βρουν τον αληθινό παράδεισο, σας περιμένουν, φίλοι, μαθητές του Χριστού μας, φυλές και γλώσσες. Λευκοί και μαύροι, κίτρινοι και ερυθρόδερμοι. Όλοι είναι παιδιά του αληθινού Θεού και δικαιούνται να τύχουν της εν Χριστώ Σωτηρίας. Πορευθέντες λοιπόν μεταδώσατε σε όλους, όσοι το επιθυμούν, το Χριστό και την Ορθοδοξία. Αμήν.

†Ο Νέας Ζηλανδίας Αμφιλόχιος

Ο ποιμήν ο καλός

19 Ιανουαρίου 2017

Ὁ πατήρ Βαρνάβας, πρώην Ἰνδουϊστής μέ τό ὄνομα Shree Nair Chrisna, εἷναι ὁ δραστήριος Ἱερέας τῆς ἀνύπαρκτης πρίν ἀπό λίγα χρόνια καί τώρα σφύζουσας ἀπό ζωή ἐνορίας τῶν Ἁγίων Ἀθανασίου καί Νικολάου στή Λαμπάσα τοῦ Βανούα Λέβου ἐδῶ στά Φίτζι. Ὅλος δύναμη καί σφρίγος, ὅλος ὁρμή καί ζῆλο γιά τήν προκοπή καί αὔξηση τῆς μοναδικῆς στό δεύτερο αὐτό μεγάλο νησί τῶν Φίτζι ἐνορίας του.

Παραμονή τῆς πρωτοχρονιᾶς σήμερα μᾶς ὑποδέχθηκε μέ μεγάλη χαρά στό ἀεροδρόμιο γιά νά βρεθοῦμε μία τέτοια μεγάλη χρονιάρα μέρα στήν ἐνορία του, κοντά στό ποίμνιό του ἀποτελούμενο ὡς ἐπί τό πλεῖστον ἀπό πρώην ὁμοεθνεῖς του Ἰνδουϊστές.

Ὅλοι, μικροί καί μεγάλοι, μέ ζωγραφισμένη στά πρόσωπά τους τήν χαρά ὑποδέχονται στή μικρή ἐκκλησία τους τόν Ποιμενάρχη τους μέ τό ἐπιτελεῖο του, πού ἧλθαν νά δώσουν καί, περισσότερο, νά πάρουν χαρά κοντά στά παιδιά τους τά πνευματικά. Ὁ βοηθός στό Ἱερό Νικήτας δέν χορταίνει νά σημάνει τήν γλυκόλαλη καμπάνα τῶν Ἁγίων Ἱεραρχῶν Νικολάου καί Ἀθανασίου, πού εἶναι δωρεά οἰκογενείας ἀπό τήν δοξασμένη Μακεδονία μας, πού δέν θέλει νά γνωστοποιθεῖ τό ὄνομά της. Διπλή ἡ σχέση τοῦ π. Βαρνάβα μέ τήν ἐνδοξη πατρίδα τοῦ Μ. Ἀλεξάνδρου, ἀφοῦ στήν Θεσσαλονίκη χειροτονήθηκε ἱερέας καί ἀπό τήν Ἀδελφότητα Ὀρθοδόξου Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς πού ἐδρεύει ἐκεί ἐλαβε καί λαμβάνει κατά καιρούς πνευματική καί ὑλική βοηθεια.

Στό καλωσόρισμά μας παρευρίσκονται καί ἀρκετά ἀδέλφια μας Χριστιανοί Ὀρθόδοξοι, πού ἧλθαν ἀπό τήν περιοχή τοῦ Σαβου-Σάβου, δύο ὧρες μακριά μέ τό λεωφορεῖο, γιά νά συνεορτάσουμε ὅλοι μαζί τήν Πρωτοχρονιά.

Τό τέλος τοῦ περασμένου χρόνου καί ἡ ἀρχή τοῦ νέου σφραγίζονται μέ τή βάπτιση στόν περίβολο τῆς Ἐκκλησίας δεκαπέντε μικρῶν καί μεγάλων κατηχουμένων, καί στή συνέχεια μέ τόν γάμο τριῶν ἀνδρογύνων.

Πλούσια τά δῶρα τῆς Πρωτοχρονιᾶς. Λάμπουν τά πρόσωπα ὅλων ἀπό χαρά καί ἰδιαίτερα τοῦ π. Βαρνάβα πού δέν χορταίνει νά ἐπαναλαμβάνει τό «βαπτίζεται ὁ δοῦλος ἤ ἡ δούλη τοῦ Θεοῦ» καί τό «Χιτῶνά μοι παράσχου φωτεινόν ὁ ἀναβαλλόμενος φῶς ὡς ἱμάτιον…». Καί ἀκολουθούν οἱ Γάμοι: «Κύριε ὁ Θεός ἡμῶν δόξῃ καί τιμῇ στεφάνωσον αὐτούς».

Ἀλήθεια! Ὑπάρχει μεγαλύτερη τιμή καί δόξα ἀπό αὐτήν πού προσφέρει ἡ ἁγία ἐκκλησία διά τῶν ἁγίων Μυστηρίων της;

Πάτερ Βαρνάβα, σέ βρῆκε ὁ Χριστός κάτω ἐκεί στό Σάβου–Σάβου, ἕναν ἄσημο ὑπάλληλο, ἀγνωστο στούς πολλούς, καί σέ ἀνέβασε καί σέ τίμησε μέ τά Ἱερά Μυστήρια τοῦ Βαπτίσματος, τοῦ Χρίσματος καί τῆς Ἱερωσύνης.

Αὐτά ἀποτελοῦν καί τήν πηγή ἀπό ὅπου ἀντλεῖς ὅλη αὐτή τήν δύναμη καί τόν ἐνθουσιασμό μεταβάλλοντας σιγά σιγά τό Βανούα Λέβου σέ ὄαση πνευματική καί σημεῖο ἀναφορᾶς. Νά σε χαίρωνται οἱ ἐνορίτες σου καί ἡ οἰκογένειά σου . Νά σέ χαίρεται τό Βανούα Λέβου. Νά σέ χαίρωνται τά Φίτζι. Νά σε χαίρεται ἡ Ἱερά Μητροπολή μας. Νά σέ καμαρώνει ἡ ἁγία μας Ὀρθοδοξία

Εὐλογημένη νά εἶναι ἡ Νέα Χρονιά. Πλούσια τά ἐλέη τοῦ Μεγάλου Θεοῦ καί Σωτήρα μας Ἰησοῦ Χριστοῦ καί κατά τό Νέο Ἔτος 2017 στήν ἐνορία τοῦ π. Βαρνάβα, στά Φίτζι, στήν Ἐλλάδα μας, καί σέ ὅλο τόν κόσμο. Ἀμήν.

† Ὁ Νέας Ζηλανδίας Ἀμφιλόχιος

Ιεραποστολική περιοδεία στο Vanua Levu

Ἡ ροή τῶν πραγμάτων, κατά τή λαϊκή ἔκφραση, ἡ θεία πρόνοια στήν πραγματικότητα, ὁδήγησε τά βήματά μας στό ὡραῖο Savu-Savu τοῦ Vanua Levu, τοῦ δεύτερου σέ ἔκταση νησιοῦ τῶν Φίτζι.

Τό πρόγραμμα προέβλεπε τό ταξίδι αὐτό νά γινόταν τόν ἑπόμενο μήνα. Ὅμως μία ξαφνική, μεγάλη δοκιμασία ἑνός Ὀρθοδόξου ἀδελφοῦ μας, τοῦ Παντελῆ Μπαραβιλάλα, μᾶς ἀνάγκασε νά ἀφήσουμε ὅλες τίς ἐπείγουσες ἐργασίες στό Viti Levu, τό πρῶτο μεγάλο νησί, καί νά βρεθοῦμε στό φυσικό λιμάνι Savu-Savu τοῦ Vanua Levu.

Μᾶς φιλοξένησε στό ὡραῖο ξενοδοχεῖο του μέ πολλή προσχαροσύνη ὁ Ρώσος Ὀρθόδοξος ἀδελφός μας Παῦλος Σαβένκωφ. Τήν ἄλλη ἡμέρα πήραμε τό δρόμο γιά τό χωριό τοῦ Παντελῆ. Μέχρις ἑνός σημείου τό αυτοκίνητο κατάφερε νά μᾶς μεταφέρει. Από ἐκεῖ καί ἔπειτα ὅμως δέν ἤτανε εὔκολο, τουλάχιστον γιά μένα, νά περπατήσω στό δύσβατο δρομάκι τῆς ζούγκλας. Ὀ Παντελῆς μέ τά παιδιά του καί ἡ ἄλλη παρέα τῆς ζούγκλας μέ πῆραν στά χέρια τους, όπως παλιά τόν συμπατριώτη μου Διαγόρα τά παιδιά του στό στάδιο τῆς Ὀλυμπίας, καί μέ τή βοήθειά τους καταφέραμε, ἐγώ καί οἱ συνέκδημοί μου Ἀρχιμανδρίτης π. Μελέτιος καί Ἱερέας π. Γεώργιος, νά φθάσουμε χωρίς πρόβλημα στό χωριό.

58368_o

Ἕνα πανέμορφο χωριουδάκι, κυριολεκτικά στήν καρδιά τῆς ζούγκλας, στό ὁποῖο θά ἀρχίσει ἡ διαδικασία, από σήμερα κιόλας, νά γίνει, μέ ξύλα και λαμαρίνες στήν ἀρχή, ἡ ἐκκλησία, ἡ ὁποία θά ὀνομαστεῖ Ἅγιος Παῦλος, πρός τιμήν τοῦ μεγάλου Ἀποστόλου τῶν ἐθνῶν, ἀλλά καί τοῦ Ρώσου ἀδελφοῦ Παύλου, ὁ ὁποῖος θά παίξει ρόλο στήν πνευματική ζωή τῆς μικρῆς ἐνορίας, πού “σπαργανώνεται” σήμερα σ’ αὐτό τόν ἐπίγειο παράδεισο καί πού θα εἶναι στήν κυριολεξία ἐκκλησία τῶν παιδιῶν, καθ’ ὅτι τά περισσότερα ἀπό τά σαράντα μέλη, μέ τά ὁποῖα κάνει τό ξεκίνημά της, εἶναι παιδιά.

Καί πῶς εἶναι δυνατόν να περιγράψει κάποιος τόν αὐθορμητισμό καί τήν ἀγάπη αὐτῶν τῶν παιδιῶν, ἀλλά καί τῶν μεγάλων, πού χρόνια τώρα ἀγωνιζόμαστε “ἄχρις οὗ μορφωθῇ Χριστὸς ἐν αὐτοῖς”!

Ἀγαπητοί ἀδελφοί Xριστιανοί, σέ ὅλη τήν Ἐλλάδα καί παντοῦ, εἶναι πολύ δύσκολο, ἀν ὄχι ἀδύνατο, νά περιγράψει κάποιος τί συμβαίνει στήν ψυχή κάποιου Ἱεραποστόλου, ὅταν συναντήσει μετά ἀπό καιρό πνευματικά του παιδιά, πού τά ἔχει διδάξει καί τά ἔχει βαπτίσει, ἤ καί στεφανώσει ἀκόμα, όπως χθές βράδυ πού μᾶς περίμενε στό φτωχικό της ἡ Σωφρονία, ἕνα ἀπό τά πρῶτα μας παιδιά, μέ τό σύζυγό της Σωτήρη καί τά δύο χαριτωμένα παιδάκια τους. Δέν ἤξερε τί νά κάμει, γιά νά μᾶς εὐχαριστήσει, προσφέροντάς μας ὅ,τι καλύτερο μποροῦσε νά ἑτοιμάσει, γιά νά ὑποδεχθεῖ καί νά περιποιηθεῖ τόν πνευματικό της Πατέρα μέ τή συνοδεία του· ἐκείνους πού τούς ἐμίλησαν γιά Ἐκεῖνον καί γιά τήν ἀληθινή Ἐκκλησία Του, τήν Ὀρθόδοξη. Σάν ἀληθινά παιδιά ὑπακοῆς συμφώνησαν ἀμέσως νά ἀφήσουν τό φτωχοκάλυβό τους καί νά μεταφέρουν τά ξύλα καί τίς λαμαρίνες, γιά νά φτιάξουν ἕνα ἄλλο στό χωριό τοῦ Παντελῆ πλάι στήν Ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Παύλου, πού θά γίνει ἐκεῖ, πρῶτα ὁ Θεός. Πρέπει νά ποῦμε ἐδῶ, ὅτι ἡ Σωφρονία εἶναι ἡ πρώτη καί καλύτερη ψάλτρια καί, ὡς περισσότερο μορφωμένη ἀπό τούς ἄλλους, θά ἀποβεῖ βασικό στέλεχος στήν πνευματική ζωή τῆς νέας ἐνορίας.

FILE0806

Τό πρῶτο πού χρειάζεται νά γίνει εἶναι μία μπουλντόζα νά ἀνοίξει τό δρόμο, γιά νά εἶναι δυνατή ἡ μεταφορά τῶν ὑλικῶν, πού θά χρειασθοῦν γιά τό κτίσιμο. Σέ ἕνα βαθμό θά βοηθήσει καί ὁ κ. Παῦλος μέ τά μηχανήματα τοῦ ξενοδοχείου του, ὅπως μᾶς ὑποσχέθηκε. Γιά τά ὑπόλοιπα ἔχει ὁ Θεός.

Ἡ περιοδεία μας στό Vanua Levu ὅμως δέν τελειώνει ἐδῶ. Μετά τή Θεία Λειτουργία τοῦ Σαββάτου, πού ὑποχρεωτικά κάναμε σέ μία αὐλή τοῦ ξενοδοχείου τοῦ κ. Παύλου, γιά νά κοινωνήσουνε ὅλοι οἱ Χριστιανοί μας τῆς ζούγκλας, πήγαμε στή Λαμπάσα, τήν πρωτεύουσα τοῦ νησιοῦ.

Ἄλλο πανηγύρι ἐκεῖ, στήν ἐκκλησία τῶν Ἁγίων Ἀθανασίου καί Νικολάου! Ὁ ζηλωτής καί ἀγαπητός μας ἐφημέριος π. Βαρνάβας, ἰνδικῆς καταγωγῆς, ὅλο καί διευρύνει τόν κύκλο τῶν κατηχουμένων. Εἴκοσι τουλάχιστον ἄτομα περιμένουν μέ ἀγωνία πότε νά δεχτοῦν τό λουτρό τῆς παλιγγενεσίας στό ὡραῖο βαφτιστήριο τῆς Ἐκκλησίας τους. Καί ἐνῶ ὁ ἀριθμός τῶν πιστῶν μεγαλώνει, τό μέγεθος τῆς Ἐκκλησίας “μικραίνει”. Είναι φανερό ὅτι κάτι πρέπει νά γίνει. Καί αὐτό εἶναι νά χτιστεῖ ἄλλος μεγαλύτερος ναός στόν κῆπο τῶν Ἁγίων Νικολάου καί Ἀθανασίου. Ἡ ἀπόφαση ἐλήφθη κάτω ἀπό τό δροσερό δένδρο μάνγκο, ὅπου ἡ πρεσβυτέρα Μαρία μᾶς προσέφερε μέ ἀγάπη ἕνα λιτό μεσημεριανό.

Γνωρίζοντας πάλι πολύ καλά ὅτι χρήματα δέν ὑπάρχουν, πήραμε αὐτή τή μεγάλη ἀπόφαση νά χτίσουμε ἐδώ τόν Ἀπόστολο Βαρνάβα, ὅπως καί στό Savu-Savu τόν Ἀπόστολο Παῦλο. Αὐτούς τούς δύο μεγάλους ἀποστόλους πού ἄρχισαν μαζί τό κηρυγμα τοῦ Εὐαγγελίου στήν Ἀντιόχεια, τήν Κύπρο καί τή νότια Μικρά Ἀσία.

Στο ορφανοτροφείο 'Αγία Ταβιθά' στο Viti Levu των Φίτζι

Στο ορφανοτροφείο ‘Αγία Ταβιθά’ στο Viti Levu των Φίτζι

Αὐτές εἶναι οἱ “τρέλες” τῶν Ἱεραποστόλων. Ἡ πίστη ἀπό τή μία, καί ἡ ἀνάγκη ἀπό τήν ἄλλη, τούς κάνουν νά εἶναι παράτολμοι. «Ἡμεῖς μωροί διά Χριστόν».

Ἀς εἶναι δοξασμένο γιά ὅλα αὐτά τό ὀνομα τοῦ Κυρίου.
† Ο Νέας Ζηλανδίας Αμφιλόχιος

Πῦρ ἤλθον βαλεῖν ἐπί τάς νήσους τοῦ Εἰρηνικοῦ

«Εὐλογητός ὁ Θεός ὁ πάντας ἀνθρώπους θέλων σωθῆναι, νύν καί αεί καί εἰς τούς αἰώνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν». Εἰρήνη καί χαρά ἀπό τά νησιά τοῦ Εἰρηνικοῦ Ὡκεανοῦ Φίτζι, Τόγκα καί Σαμόα.

Μέ τήν βοήθεια τοῦ καλοῦ Θεοῦ χτίστηκε στά Φίτζι ὁ μεγαλοπρεπῆς Ναός τῆς Ἁγίας Τριάδος, τό Ὀρφανοτροφεῖο τῆς Ἁγίας Ταβιθᾶς καί τό σπίτι ἀπροστατεύτων γυναικῶν.

Τά ἐγκαίνια πού ἔγιναν στίς 8 Φεβρουαρίου ἦταν ἡ δικαίωση καί τό πλήρωμα τῆς χαρᾶς τῶν Ὀρθοδόξων Φιτζιανῶν καί Ἑλλήνων πού ἦρθαν ἀπό τήν Ἑλλάδα, τήν Ἀμερική, τήν Αὐστραλία καί τή Νέα Ζηλανδία, γιά νά μοιρασθοῦν μαζί τους, μέ τίς προσευχές καί τόν κόπο τους, ὅλες τίς εὐλογίες τῶν ἡμερῶν ἐκείνων. Εἰρήνη καί εὐλογία στήν Ἀδελφότητα Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς καί τούς εὐλογημένους Χριστιανούς τῆς Θεσσαλονίκης, καί ὅλης τῆς ἑλλήνικῆς ἐπικράτειας πού, διά μέσου τῆς Ἀδελφότητος αὐτῆς, ἐβοήθησαν γιά τήν ἀγορά τοῦ οἰκοπέδου καί τήν ὁλοκλήρωση τῶν ἔργων αὐτῶν.

Ἡ ροή τῶν θείων εὐλογιῶν συνεχίζεται καί φθάνει στό δεύτερο νησί-κράτος πού ἀνήκει μαζί μέ τά Φίτζι καί τήν Σαμόα στήν Ἱερά Μητρόπολη Νέας Ζηλανδίας. Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἔχει ἀναγνωρισθεῖ καί ἐδῶ ἐπίσημα ἀπό τή Βασιλική Κυβέρνηση. Συγγενικό πρόσωπο τοῦ Βασιλιά Tupou τοῦ Στ΄, ὁ Kisione Fakafanua, βοήθησε στήν ἐξεύρεση καί ἀγορά τοῦ οἰκοπέδου γιά τό κτίσιμο Ἱεροῦ Ναοῦ πρός τιμήν τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου καί οἰκήματος στό ἴδιο οἰκόπεδο γιά τήν παραμονή Ἱερέως καί τῶν βοηθητικῶν προσώπων τῆς Ἱεραποστολῆς.

Παρέλαση στα νησιά Τόνγκα

Παρέλαση στα νησιά Τόνγκα

Εἰρήνη καί εὐλογία στά μέλη τοῦ Ἱεραποστολικοῦ Συλλόγου «Ἁγιος Ἱωάννης ὁ Θεολόγος» καί τούς καλούς Χριστιανούς τοῦ Ἀσπροπύργου καθώς καί στούς Χριστιανούς μέλη τῆς Ἱεραποστολικῆς Ἀδελφότητος Αὐστραλίας «Ἱεραπόστολος π. Νικόλαος Μαρκέτος». Μέ τήν ἀγάπη τους καί τίς προσφορές τους, τολμήσαμε νά κάνουμε τό Ἱεραποστολικό ξεκίνημα στό ὡραῖο αὐτό νησί τῆς Τόγκας μέ τούς λεβεντόκορμους κατοίκους της.

Δέ θά θέλαμε νά μείνει παραπονεμένο καί τό τρίτο νησί-κράτος τῆς Σαμόας. Ἀπό Τόγκα μεταβήκαμε ἀεροπορικῶς στό Auckland τῆς Νέας Ζηλανδίας, ὅπου μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ λειτουργήσαμε στόν ἐκεί ἐορτάζοντα Ἱερό Ναό τῆς Ἁγίας Τριάδος πρός μεγάλη χαρά τῶν Χριστιανῶν μας καί ἡμῶν. Ἐφοδιασμένοι λοιπόν μέ τήν πλούσια χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, φθάσαμε καί στήν πανέμορφη Σαμόα μέ τά ψηλά βουνά, τά φαράγγια καί τά κρύα νερά καί προπάντων μέ τούς πιστούς καί εὐσεβείς κατοίκους της.

Τό ταξίδι μας ἧταν διερευνητικό. Νά δοῦμε ἀν θά μποροῦσε νά κτιστεῖ ἐκεί ὁ Ἱερός Ναός τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου, σύμφωνα μέ τήν ἐπιθυμία χριστιανικῆς οἰκογένειας ἀπό τόν Ἀσπρόπυργο.

Δύο πράγματα ἐνίσχυσαν τή θελησή μας νά προχωρήσουμε στό κτίσιμο τοῦ Ἱεροῦ αὐτοῦ Ναοῦ καί στό ξεκίνημα τῆς Ἱεραποστολῆς καί στό νησί αὐτό τῶν διακοσίων χιλιάδων κατοίκων.

Τό πρῶτο βράδυ κιόλας εἶδα στόν ὕπνο μου ὅτι βρέθηκα στό Ἱερό Σπήλαιο τῆς Ἀποκαλύψεως στήν Πάτμο, ἀσχολούμενος μέ τήν καθαριότητα καί τή τακτοποίηση τοῦ Ἱεροῦ αὐτοῦ χώρου καί ἐχοντας στή συνέχεια συζήτηση μέ πρόσωπα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Θεολόγου γύρω ἀπό τά προβλήματα τοῦ παγκοσμίου αὐτοῦ προσκυνήματος.

fj2

Η πρώτη ομάδα κατηχουμένων στα νησιά Τόνγκα

Τήν ἀλλή ἡμέρα τό πρωί οἱ σύντροφοί μου π. Παῦλος καί π. Μελέτιος βγῆκαν στόν κῆπο τοῦ ξενοδοχείου γιά νά προσευχηθοῦν. Τούς εἶδε ὁ κηπουρός μέ τά ράσα καί ρώτησε μήπως εἶναι Μουσουλμάνοι, παίρνοντας τήν ἀπάντηση ὅτι εἶναι Χριστιανοί Ὀρθόδοξοι. Σέ λίγο βρέθηκα καί ἐγώ ἐκεί καί τού ἐκάναμε μία σύντομη κατήχηση πάνω στήν ἰστορική ἀναδρομή καί τήν οὐσία τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἐνθουσιάστηκε ὁ κ. Οὐαλέση (αὐτό εἶναι τό ὀνομά του) καί μαζί του καί ὁ συνάδελφός του στόν κῆπο ὁ κ. Κέλυ, ὁ ὁποῖος μάς παρακάλεσε νά πᾶμε στό σπίτι του καί νά εὐλογήσουμε τήν ἀρρωστη σύζυγό του. Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδιας ἡμέρας πήγαμε στό σπίτι τοῦ Οὐαλέση καί κάναμε ἀγιασμό στήν ἐπίσης ἀρρωστη σύζυγό του, ἡ ὁποία ὑπέφερε ἀπό φοβερούς πόνους σέ ὅλο τό σῶμα της. Τούς μιλήσαμε γιά τό σημεῖο τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, τί σημαίνει καί πῶς πρέπει νά γίνεται, καί τόν ἔκαναν μέ βαθειά ἐπίγνωση καί πίστη μέχρι πού τελείωσε ὁ ἁγιασμός καί μέ τήν χάρη τοῦ Θεοῦ σταμάτησαν καί οἱ πόνοι τῆς ἄρρωστης. Στή συνέχεια γνωρίσαμε τόν κ. Pepe, πάστορα μιᾶς μικρῆς προτεστάντικης ὁμάδος πού καί αὐτός δέν ξέρει τί ἀκριβῶς εἶναι ἡ ὁμάδα τους αὐτή καί μέ ἐνδιαφέρον καί χαρά ἄκουσε τά ὅσα τοῦ εἴπαμε γιά τήν Ὀρθοδοξία καί δέχθηκε νά τήν ἀσπασθεῖ καί νά γίνει Ὀρθόδοξος ἱερέας.

Τό βράδυ τῆς ἄλλης ἡμέρας μιλήσαμε σέ μικρή συγκέντρωση συγγενικῶν τους προσώπων γιά τήν Πάτμο καί τόν Εὐαγγελιστή Ἰωάννη ζητώντας τήν συμπαράστασή τους γιά τήν ἀνεύρεση οἰκοπέδου πρός ἀνέγερση τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ του.

Οἱ ἀνθρωποι στή Σαμόα ἔχουν μιά ἰδιαιτερότητα. Εἶναι ἤρεμοι, χαμογελαστοί καί πολύ θρῆσκοι. Νομίζω ὅτι δικαιοῦνται καί αὐτοί καί τό ἀξίζουν νά γίνουν μέλητῆς Ἁγίας καί ἀληθινῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας καί νά μήν περιμένουν ἀπό τά πνευματικά ψίχουλα τῶν αἰρετικῶν Προτεσταντῶν καί ἰδιαίτερα τῶν ἀκραίων Μορμόνων, οἱ ὁποῖοι δέν βάζουν στούς Ναούς τους τό σημεῖο τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. Ὅπως ὅμως χωρίς τήν πίστη στήν Ἀνάσταση χάνει κάθε νόημα τό κήρυγμα τοῦ Ευαγγελίου, ἐτσι καί χωρίς τήν πίστη στό Σταυρό ἐξαφανίζεται ἡ ταυτότητα τῆς Χριστιανοσύνης καί χάνει τό νόημά της ἡ διά τῆς Σταυρικῆς θυσίας τοῦ Θεανθρώπου θεολογία τῆς ἐν Χριστῷ σωτηρίας.

Ἀς στηρίξουμε λοιπόν αὐτό τό νέο εὐαγγελικό ἄνοιγμα τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας στό νησί αὐτό, πού θά ὁδηγήσει τούς ἀδελφούς μας στή σωτηρία.

† Ὁ Νέας Ζηλανδίας Ἀμφιλόχιος

Εσπερινός στα νησιά Σαμόα

Ανάσταση πίστεως στα νησιά Τόνγκα

Χαίρετε! (Ματθ. 28:1)

Αυτή ήταν η πρώτη λέξη του Αναστάντος Χριστού προς τις Μυροφόρες γυναίκες. Το χαροποιό μήνυμα στην πονεμένη ανθρωπότητα. Το μήνυμα που απευθύνουν στη συνέχεια οι Άγιοι Απόστολοι στους πιστούς κάθε εποχής.

«Πάντοτε χαίρετε, αδιαλείπτως προσεύχεσθε, εν παντί ευχαριστείτε» (Β΄ Θεσσ. 5:16-18).

Προξενεί λύπη η αμαρτία κάτω από την οποία ζούσε η ανθρωπότητα πριν τον ερχομό του Χριστού.

Χαρά και ευφροσύνη αιώνια χαρίζει η πίστη στο Χριστό και στην Ανάστασή Του. Παγκόσμιο και καθολικό το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Καθολική η σωτηρία διά του αγίου βαπτίσματος στη «Μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν», την Ορθόδοξη και ορθοτομούσα το λόγο της αληθείας.

DSC02123

Ολόθερμη είναι η ευγνωμοσύνη και ευχαριστία μας στον Αναστάντα Σωτήρα μας Κύριο Ιησού Χριστό για το θεϊκό πρόσταγμά Του «πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το Όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος» (Ματθ. 28:19). Μας αξίωσε να τελέσουμε τα εγκαίνια του Καθεδρικού Ναού της Αγίας Τριάδος και του Ορθοδόξου Ορφανοτροφείου της Αγίας Ταβιθάς στα Φίτζι. Και τώρα βρισκόμαστε ήδη στην άλλη επικράτεια των νήσων Τόνγκα και ετοιμαζόμαστε για τη θεμελίωση του πρώτου Ιερού Ναού του Αγίου Μεγαλομάρτυρα Γεωργίου του Τροπαιοφόρου.

Λίγους μόνο μήνες μετά την πρώτη επίσκεψη Ορθοδόξου ιεραποστόλου στην απομονωμένη αυτή νησιωτική χώρα του Ειρηνικού Ωκεανού, οι λιγοστοί Ορθόδοξοι πιστοί μάς υποδέχθηκαν ξανά με πολλή αγάπη και δοξολογία προς τον Κύριο για το νέο Ιερό Ναό που η αγάπη Του τους χάρισε. Κατοχυρώσαμε την ιδιοκτησία του οικοπέδου, υπογράψαμε συμφωνία με τον εργολάβο και τοποθετήσαμε το θεμέλιο λίθο για την πιο απομακρυσμένη εκκλησία αυτής της γης.

DSC02049

Ο Κύριος να ευλογεί και να ενισχύει όλους τους Ορθοδόξους Ιεραποστόλους που αγωνίζονται με πολλές δυσκολίες και στερήσεις σε όλα τα γεωγραφικά πλάτη και μήκη της γης.

Να ευλογεί και να αγιάζει όλους τους συνδρομητές και αφιερωτές, που με το υστέρημά τους πολλάκις στηρίζουν τους Ιεραποστόλους και τα έργα των χειρών τους και παρηγορούν τους ιθαγενείς πιστούς και κατηχουμένους αλλά και κάθε συνάνθρωπο στη φτώχεια και τον πόνο του.

Κύριε Ιησού Χριστέ, το φως του κόσμου, φώτισε με το φως της Αναστάσεώς Σου τους ανθρώπους του πλανήτη μας. Ελευθέρωσέ τους από τα σκοτάδια της ειδωλολατρίας και της πλάνης, της πλεονεξίας, της αδικίας και του μίσους. Ειρήνευσε Κύριε τον κόσμο Σου και κάνε να έλθει στις καρδιές όλων των ανθρώπων η Βασιλεία Σου, Βασιλεία αγιότητος, αγάπης, δικαιοσύνης, ειρήνης και χαράς.

Χριστός ανέστη!

† Ο Νέας Ζηλανδίας Αμφιλόχιος

SONY DSC

10 Φεβρουαρίου 2015

Ιστορική στιγμή για την Ιεραποστολή στα Φίτζι. Στις 8 Φεβρουαρίου, εγκαινιάστηκε ο πρώτος Ορθόδοξος Καθεδρικός Ιερός Ναός στο Saweni των Φίτζι προς τιμήν της Αγίας Τριάδος. Νιώθουμε βαθύτατα ευχαριστημένοι από την εξέλιξη του έργου, για το οποίο η Αδελφότητά διέθεσε 65.000 ευρώ.

Ταυτόχρονα, εγκαινιάστηκε και ένα μεγάλο φιλανθρωπικό ίδρυμα της Ορθόδοξης Εκκλησίας για την περίθαλψη των ορφανών με τον τίτλο «Αγία Ταβιθά».

Η Ορθοδοξία στα Φίτζι έχει πλέον ωριμάσει. Ας δοξάσουμε το Θεό!

Χριστός γεννάται· δοξάσατε!

24 Δεκεμβρίου 2014

Αγαπητοί αδελφοί,

«Χριστός γεννάται· δοξάσατε».

Για πρώτη φορά φέτος ακούστηκαν τα λόγια αυτά του υμνωδού στη μακρινή Τόνγκα. Ο αντίλαλός τους φθάνει σε κάθε γωνιά της Ωκεανίας.

Από την πρώτη επίσκεψη Ορθοδόξου ιεραποστόλου στα νησιά Τόνγκα

Από την πρώτη επίσκεψη Ορθοδόξου ιεραποστόλου στα νησιά Τόνγκα

Ο Θεός μπαίνει στη ζωή και την Ιστορία των Νησιωτών και η χαρά που σκορπίζει στις αγνές ψυχές τους καθρεπτίζεται στα αθώα τους πρόσωπα. Η Ωκεανία αποφασίζει να ακολουθήσει το Σωτήρα του κόσμου Κύριον ημών Ιησού Χριστό, τη στιγμή που η Ευρώπη κλείνει τις πόρτες της σε Εκείνον στον οποίον οφείλει τα πάντα και τις ανοίγει στο ψευτοπροφήτη της Αραβίας και στα είδωλα του υλισμού και της αθεΐας.

Ήρθε στη γη το φως του κόσμου, ο Χριστός, για να φωτίσει τους ανθρώπους, αλλά τι κρίμα! Αυτοί αγάπησαν το σκοτάδι περισσότερο παρά το φως. Όσοι όμως ακολούθησαν πιστά το Θεάνθρωπο Ιησού τούς έδωσε την εξουσία να είναι παιδιά του Θεού. Ανάμεσα σ’ αυτούς συγκαταλέγονται και οι Ελληνες, οι οποίοι από τους πρώτους ζήτησαν να δούν τον Ιησού και εκείνος τους δέχθηκε λέγοντας τα περίφημα λόγια: «Ελήλυθεν η ώρα, ίνα δοξασθή ο Υιος του ανθρώπου» (Ιωαν. 12:23).

Και είναι αλήθεια ότι με τη Χάρι Του ο Ελληνισμός δόξασε το Χριστό και δοξάστηκε από το Χριστό. Παράλληλα με τον Παρθενώνα έκτισε την Αγια-Σοφιά και πλάι στον Πλάτωνα, τον Αριστοτέλη και τους άλλους φιλοσόφους ανεδειξε το Μέγα Βασίλειο, τον Ιωάννη το Χρυσόστομο, τον Ιερό Φώτιο και τους άλλους αγίους και σοφούς Πατέρες και Οικουμενικούς Διδασκάλους.

Το Φως του Χριστού μεταλαμπαδεύτηκε από τους Ιεραποστόλους Μεθόδιο και Κύριλλο στην Ευρώπη και σε άλλα σημεία της γης όπου άλλοι πολλοί Ιεραπόστολοι το μετέφεραν και το μεταφέρουν μέχρι σήμερα δοξάζοντας το ονομα της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού.

Ο Χριστός έδωσε σε μας τους Ελληνες το προνόμιο και την υψηλή αποστολή να κρατούμε αγνή και ανόθευτη την Ορθόδοξη πίστη και να τη μεταδίδουμε στα άλλα έθνη μαζί με τον πολιτισμό μας που είναι κάτι το ξεχωριστό και αποτελεί την βάση κάθε υγιούς πολιτισμού.

FILE0047

«Χριστός γεννάται», αδελφοί Ορθόδοξοι Ελληνες. Μακριά από τα ψεύδη και τις πλάνες, τις ειδωλολατρείες και τις παραθρησκείες.

Ο Χριστός είναι η Αλήθεια και η Ζωή η αληθινή και Αυτόν πρέπει να ακολουθούμε πιστά και πάντα.

Ευχομαι ο Χριστός που γεννήθηκε στη φάτνη της Βηθλεέμ να γεννηθεί και στη καρδιά του καθενός μας και η Χάρη του να μην αφήσει ποτέ αβοήθητη και απροστάτευτη την ευλογημένη μας Πατρίδα.

Καλά Χριστούγεννα, Χρόνια Πολλά και ελπιδοφόρο και χαρούμενο το Nέο Έτος 2015.

† Ο Νέας Ζηλανδίας Αμφιλόχιος

Το πυρ της Πεντηκοστής στα νησιά της Ωκεανίας

Ἀγαπητοί μου ἐν Χριστῷ ἀδελφοί, μέλη καί συνεργάτες τῆς Ἀδελφότητας Ὀρθοδόξου Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς, σᾶς εὔχομαι νά ἔχετε τήν εὐλογία καί τή χαρά τοῦ Χριστοῦ μας.

Διαβάζουμε στό 16ο κεφάλαιο τῶν Πράξεων τῶν Ἀποστόλων ὅτι εὑρισκόμενος ὁ Ἀπόστολος Παῦλος μέ τήν συνοδεία του στά μέρη τῆς Μυσίας, κοντά στό Ἀδραμύτιο καί τήν Πέργαμο, σκέφτηκαν νά προχωρήσουν πρός τή Βιθυνία γιά τό ἔργο τοῦ Εὐαγγελίου. Ἐμποδίστηκαν ὅμως ἀπό τό Ἅγιον Πνεῦμα»· «καὶ οὐκ εἴασεν αὐτοὺς τὸ Πνεῦμα». Κατέβηκαν λοιπόν στήν Τρωάδα καί ἐκεί ὁ Ἀπόστολος Παῦλος εἶδε σέ ὅραμα ἕνα Μακεδόνα νά τόν παρακαλεῖ καί νά τοῦ λέει στά ἑλληνικά «διαβὰς εἰς Μακεδονίαν βοήθησόν ἡμιν» (Πράξ. ιστ΄ 9).

Ἔτσι, ὁ Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν μετέβη στούς Φιλίππους (σημερινή Καβάλα), ὄπου ἀρχισε τό Ἱεραποστολικό του ἔργο στά μέρη τῆς Ἑλλάδος.

Βλέπουμε λοιπόν ὅτι οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι ἐκήρυτταν τό Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ ἐμπνεόμενοι καί καθοδηγούμενοι ἀπό τό Ἅγιο Πνεῦμα.

Βαπτίσεις στο Viti Levu, Φίτζι

Βαπτίσεις στο Viti Levu, Φίτζι

Τέτοια πράγματα συμβαίνουν καί στή ζωή καί τό ἕργο τῶν Ἱεραποστόλων κάθε ἐποχῆς, καθότι ἡ Ἱεραποστολή γίνεται ἀπό ἀνθρώπους ἀλλά εἶναι ἔργο Θεοῦ.

Σήμερα πού μιλᾶμε ὁ ἐπικεφαλῆς τῆς Ἱεραποστολῆς στή Νέα Ζηλανδία καί στά νησιά Φίτζι Μητροπολίτης Ἀμφιλόχιος εἶχε ἀποφασίσει μέ τήν σύμφωνη γνώμη τοῦ Σεπτοῦ μας Οἰκ. Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου καί τῇ συμβουλῇ εὐλαβοῦς ἰατροῦ καί ἱεραποστόλου νά ὑποβάλει παραίτηση ἀπό τῆ θέση του γιά λόγους ὑγείας. Ὄμως «ἄλλαι μέν βουλαί ἀνθρώπων, ἄλλα δέ Θεός κελεύει»

Πρώτη ιστορική επίσκεψη Ορθοδόξου ιεραποστόλου στα νησιά Τόνγκα

Πρώτη ιστορική επίσκεψη Ορθοδόξου ιεραποστόλου στα νησιά Τόνγκα

Ὁ Μητροπολίτης Ἀμφιλόχιος ἀποφάσισε νά μήν πραγματοποιήσει τήν ἀπόφασή του αὐτή:

  1. Διότι μέ τή Χάρη του Θεοῦ καί κατόπιν εἰδικῆς θεραπείας ἔχει βελτιωθεῖ ἡ ὑγεία του καί δύναται ἀκόμη νά συνεχίση τήν ταπεινή διακονία του.
  2. Διότι μέχρι τώρα δέν εὑρέθη εἰς τὰ νησιά Φίτζι οἰκόπεδο γιά τό κτίσιμο Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου μέ χρήματα πού ἐστάλησαν ἀπό τόν Σύλλογο Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολῆς «Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Θεολόγος» τοῦ Ἀσπρόπυργου.
  3. Διότι ἦλθε ἀπό τήν ἄλλη νήσο τῆς Ὠκεανίας Τόνγκα ζηλωτῆς Ὁρθόδοξος Χριστιανός, ὁ κ. Σιλουανός Vea, βαπτισθείς στήν Μελβούρνη τῆς Αὐστραλίας, παρακαλῶντας νά πάμε στήν πατρίδα του νά μεταφέρουμε τήν Όρθοδοξία καί νά κτίσουμε Ἱερό Ναό.
  4. Διότι στό Σύδνεϋ μέ πρωτοβουλία τοῦ εὐλαβοῦς ἰερέως πατρός Νικολάου Μαρκέτου καί τήν εὐλογία τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου κ. Στυλιανοῦ, Ἕλληνες Όρθόδοξοι προσέφεραν ἀρκετά χρήματα, ὥστε νά κτιστεῖ στήν Τόνγκα ὁ Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Γεωργίου καί νά γίνει τό ξεκίνημα τῆς Ὁρθοδόξου Ἱεραποστολῆς ἐκεῖ. Στον κύριο Σιλουανό δώσαμε διοριστήριο Κατηχητοῦ. Στίς 21 Ὀκτωβρίου τόν προπέμψαμε στό ἀεροδρόμιο γιά νά ταξιδεύσει γιά τήν πατρίδα του καί ἐκεῖ γνωριστήκαμε μέ ἕνα συνταξιδιώτη του ἀπό τή Σαμόα, τό τρίτο νησί κοντά στήν Τόνγκα, ὁ ὀποίος ἐπίσης ἐπιθυμει νά διαδοθεῖ ἡ Ὁρθοδοξία στήν πατρίδα του καί ἑπομένως μετά τήν Τόνγκα μᾶς περιμένει καί ἡ Σαμόα.

Μετά ἀπό τέτοιες λοιπόν φανερές παρεμβάσεις τοῦ Θεοῦ, πῶς εἶναι δυνατόν νά σκεφθῆ κανείς παραιτήσεις καί τέτοια πράγματα;

Πρώτη Ορθόδοξη Θεία Λειτουργία στα νησιά Τόνγκα (23 Νοεμβρίου 2014)

Πρώτη Ορθόδοξη Θεία Λειτουργία στα νησιά Τόνγκα (23 Νοεμβρίου 2014)

«Πῦρ ἦλθον βαλεῖν ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ τί θέλω εἰ ἤδη ἀνήφθη;» (Λουκ. ιβ΄ 49). Πρόκειται γιά τό πῦρ τῆς Πεντηκοστῆς. Ἡ φωτιά τῆς Ἱεραποστολῆς στήν Ὠκεανία ἔπιασε γιά τά καλά! Θεία βουλή καί Θεοῦ τό δῶρον. Ἐμεῖς δέν μπορούμε νά κάνουμε ἀλλιῶς παρά νά ὑποκλιθοῦμε εὐλαβικά στόν Θεό τὴς ἀγάπης πού θέλει «πάντας ἀνθρώπους σωθῆναι καὶ εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν» (Α΄ Τιμ. β΄ 4) ἐπαναλαμβάνοντας τοῦς λόγους τοῦ ἁγίου Ἰώβ τοῦ πολυάθλου: «Ὥς τῷ Κυρίῳ ἔδοξεν οὕτω καί ἐγένετο. Εἴη τό ὄνομα Κυρίου εύλογημένον εἰς τοῦς αἰώνας. Ἀμήν».

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως

4 Σεπτεμβρίου 2014

Πάνε περίπου δύο χρόνια από την ευλογημένη εκείνη στιγμή κατά την οποία ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νέας Ζηλανδίας κ. Αμφιλόχιος έβαλε το θεμέλιο λίθο του Ιερού Ναού της Αγίας Τριάδος στο Saweni στα Νησιά Φίτζι. Με τη βοήθεια του Πανάγαθου Θεού και την οικονομική στήριξη των φίλων της Ιεραποστολής, έχει αρχίσει το βάψιμο του Ιερού Ναού και σύντομα θα τοποθετηθούν τα τζάμια, οι πόρτες και τα πλακάκια.

Η ομορφιά του Ι. Ναού και η επιβλητική παρουσία του τραβούν την προσοχή των οδηγών και των περαστικών που για πρώτη φορά στη ζωή τους βλέπουν ελληνικό Ορθόδοξο Ναό. Στον ίδιο χώρο βρίσκεται και το ορφανοτροφείο, το οποίο έχει τελειώσει και βρισκόμαστε στην προσπάθεια να το εξοπλίσουμε. Μόλις με το καλό έρθει ο Σεβασμιώτατος στα Φίτζι θα κάνει και τα επίσημα εγκαίνια.

Ιερός Ναός Αγίας Τριάδος Lautoka, Fiji

Προχωρούν τα έργα στα Φίτζι

14 Φεβρουαρίου 2014

Όπως παντού έτσι και εδώ στους Αντίποδες, η ζωή κυλά με τους ίδιους περίπου ρυθμούς. Με τον πανάγαθο Θεό να ανατέλλει τον ήλιο του επί πονηρούς και αγαθούς και να βρέχει επί δικαίους και αδίκους και με τους κατοικούντας και διαφεντεύοντας τη γη, από τους οποίους άλλοι Τον ευχαριστούν και Τον δοξάζουν και άλλοι Τον αρνούνται και Τον βλασφημούν.

Στην Νέα Ζηλανδία υπάρχει καθεστώς αθρησκείας. Ο καθένας είναι ελεύθερος να πιστεύει ή να μην πιστεύει. Να αμαρτάνει ή να αγαθοεργεί. Δόξα τω Θεώ που υπάρχει και ο έμφυτος ηθικός νόμος. Ωστόσο η παρουσία του Σταυρού παρηγορεί και στις Ορθόδοξες εκκλησίες και ιδιαίτερα στην Ιερά Μονή του Λεβίν. Το μήνυμα της Ορθοδοξίας μεταδίδεται με αυξανόμενους ρυθμούς. Η Ορθοδοξία είναι η γλυκιά και μοναδική ελπίδα των καιρών μας.

Στα Φίτζι και γενικότερα στα νησιά της Ωκεανίας η φτώχεια συμβαδίζει με την απλότητα και την αληθινή ανθρωπιά της ζωής. Οι ιθαγενείς ζουν όπως θέλει ο Θεός και δεν αντιστρατεύονται στους νόμους Του, όπως το κάνουν οι δήθεν πολιτισμένοι της Ευρώπης, της Αμερικής και της Αυστραλίας.

Το Ορφανοτρόφείο ολοκληρώθηκε, ο Ναός ξεκίνησε

Στα νησιά Φίτζι με τη χάρη του Θεού η Ορθοδοξία προχωρεί αργά αλλά σταθερά. Το κτίριο του ορφανοτροφείου στο Σαουένι, όπως φαίνεται στη φωτογραφία, έχει τελειώσει και σύντομα θα γίνουν τα εγκαίνια και θα αρχίσει να λειτουργεί προς μεγάλη χαρά των φτωχών Φιτζιανών και όλων εκείνων που βοήθησαν για να γίνει το θεάρεστο αυτό έργο. Στο ίδιο οικόπεδο που αγοράστηκε με χρήματα της Αδελφότητας Ορθοδόξου Εξωτερικής Ιεραποστολής, τέθηκαν τα θεμέλια και σε λίγες εβδομάδες θα συνεχιστεί, Θεού θέλοντος, η ανέγερση της εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, που θα είναι ο επίσημος Ναός μας. Το κόστος θα φθάσει γύρω στις 120.000 FJ$ (δηλαδή περίπου 47.000 €). Ξεκινάμε με την ελπίδα ότι θα τελειώσει και το έργο αυτό και θα αξιωθούμε να τελέσουμε την πρώτη Θεία Λειτουργία και να ψάλουμε τον ωραίο Τριαδικό ύμνο «Ὑμνήσωμεν πᾶντες θεοπρεπῶς, ἅσμασιν ἐνθέοις, τόν Πατέρα καί τόν Υἱόν, καί Πνεῦμα τό θεῖον, τρισυπόστατον κρᾶτος, τήν μίαν Βασιλείαν, καί Κυριότητα».

Έργα Saweni

Τα θεμέλια του Ιερού Ναού και στο βάθος ολοκληρωμένο το ορφανοτροφείο

Στην πορεία των έργων αυτών υπάρχουν, όπως είναι φυσικό, και δυσκολίες και αναστολές είτε από την φύση (συνεχείς βροχοπτώσεις), είτε από ανθρώπους (ανειλικρίνειες, αδεξιότητες κ.λπ.).

Θέλω με την ευκαιρία αυτή να ευχαριστήσω πρώτα την Αδελφότητα Ορθοδόξου Εξωτερικής Ιεραποστολής και στη συνέχεια όλους τους γνωστούς και αγνώστους συνδρομητές, οι οποίοι εβοήθησαν και θα βοηθήσουν στα ιερά έργα που γίνονται στα ωραία νησιά των Φίτζι και με τα οποία δοξάζεται ο Χριστός και η Εκκλησία Του αλλά και Ορθόδοξη Ελλάδα μας.

Ο Δημιουργός και Πλάστης του κόσμου, που έστειλε τον Μονογενή του Υιό στον κόσμο για να φωτίσει και να σώσει τον κόσμο ας μας αξιώνει, αν και αδύνατοι και αμαρτωλοί, να μην Τον λησμονούμε ούτε να Τον πικραίνουμε με την αχαριστία μας αλλά πάντοτε να Τον ευχαριστούμε και να Τον δοξολογούμε πρωί και βράδυ και κάθε ώρα και στιγμή όπως το πράττουν τα ζώα και τα πουλιά και όλη η άλογη κτίση στη γη αλλά και οι Άγγελοι και τα πνεύματα των δικαίων στους ουρανούς.

† ο Νέας Ζηλανδίας Αμφιλόχιος


Στηρίξτε την ανοικοδόμηση του Ιερού Ναού της Αγίας Τριάδος στο Saweni. Βοηθήστε τη λειτουργία του ορφανοτροφείου μας που σύντομα θα φιλοξενήσει τα πρώτα του παιδιά. Ενισχύστε κι εσείς το έργο της Ορθόδοξης Εκκλησίας στα Φίτζι, κάνοντας μία δωρεά.