Αγαπητοί μου εν Χριστώ αδελφοί και τέκνα, συνεργάτες τής Ιεραποστολικής Διακονίας της καθ’ ημάς Ιεράς Επισκοπής του Μαλάουι,

Χαίρετε εν Κυρίω.

Μετά πολλής Αγάπης και εκτιμήσεως, θα ήθελα εν πρώτοις, επί τή συμπληρώσει εξήντα ετών από της ιδρύσεως της Αδελφότητος σας να εκφράσω τις μύχιες Αρχιερατικές ευχές της ταπεινότητος μου, όπως ο Κύριος και Θεός του Ελέους και των Οικτιρμών ευλογεί συνεχώς και επί πολλά εισέτι έτη, το έργο Αυτής.

Εκ δευτέρου επιθυμώ να καταστήσω γνωστή την εκ βαθέων επιθυμία μου, ώστε να λειτουργούν σχολεία εις Ενορίες, όπου υπάρχουν κάποιες κτιριακές υποδομές.

Σας καθιστώ γνωστό ότι σε περίπου δέκα κτιστές Εκκλησίες, εκτός της Εφημεριακής κατοικίας, υπάρχουν προσκτίσματα, σε άλλες περισσότερα και άλλες λιγότερα, τα οποία κατά την ταπεινή μας γνώμη, ενδείκνυνται διά την λειτουργία μικρών σχολείων.

Όπως γνωρίζετε το μέλλον της Εκκλησίας εδώ στο Μαλάουι είναι στα νέα παιδιά που χρειάζονται την μόρφωση ως εφόδιο, όχι μόνο για το ζήν αλλά πολύ περισσότερο για το εύ ζήν.

Πολλά παιδιά, λόγω πτωχείας δεν έχουν την δυνατότητα να μάθουν γράμματα.

Η τοπική μας Εκκλησία, ως στοργική μητέρα, θέλει να βοηθήσει τα παιδιά της να μάθουν όχι μόνο τα της κοσμικής Σοφίας αλλά και του Θεού τα πράγματα.

Προ ολίγων εβδομάδων, επισκέφθηκα την Ενορία της Αγίας Αναστασίας, όπου με την βοήθεια σας κάναμε γεώτρηση, διά την οποίαν και πάλιν ευχαριστούμε.

Σ’ αυτήν την Ενορίαν υπάρχουν δύο μικρές αίθουσες, τις οποίες ετοιμάσαμε, ώστε να λειτουργήσουν προς το παρόν ως δύο τάξεις δημοτικού σχολείου.

Όμως σύμφωνα με τον νόμο της χώρας, διά να λειτουργεί το σχολείο νομίμως, χρειάζονται τουλάχιστον άλλες δύο αίθουσες, γραφείο για τους διδάσκοντες και αφοδευτήρια.

Δεν είναι ανάγκη να είναι μεγάλων διαστάσεων όμως διά την κατασκευήν των χρειαζόμεθα χρηματικό ποσόν της τάξεως των είκοσι χιλιάδων ευρώ.

Θα είμαστε πολύ ευγνώμονες, σε όποιους αναλάβουν αυτήν την ευθύνην, χάριτι θεία.

Ευχόμεθα και προσευχόμεθα εις τον Αγιον Θεόν του Ελέους και των Οικτιρμών, όπως νύξη καρδίας ευπροσδέκτους εις το «προίστασθαι καλών Έργων» προς Δόξαν Του και της Εκκλησίας Του «ήν περιεποιήσατο τω ιδίω Αυτού Αίματι»

Αδελφοί μου περιπόθητοι καθώς σε λίγες ημέρες θα ανοίξει η αυλαία της νηστείας των Χριστουγέννων και θα ακούσουμε εις τις Εκκλησίες το «Χριστός γεννάται δοξάσατε, Χριστός εξ Ουρανών απαντήσατε, Χριστός επί γής υψώθητε», ας σπεύσωμε να μιμηθούμε εις την Ζωήν μας τον Αγαπήσαντα ημάς, διά πράξεων Αγάπης.

Ευχόμενος δι’ όλους υμάς όπως η Χάρις και το Έλεος τοι Κυρίου μας Ιησού Χριστού διακρατεί άμεμπτον την ύπαρξή σας, ασπάζομαι εν φιλήματι αγίω.

†Ο Μαλάουι Φώτιος

60 χρόνια μετά: Εκδήλωση μνήμης Αγίων Ιεραποστόλων