Τα ιεραποστολικά μας νέα

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Μὲ πολλὴ χαρὰ καὶ μὲ αἰσθήματα βαθιᾶς εὐγνωμοσύνης ἐπικοινῶ καὶ πάλι μαζί σας γιὰ νὰ σᾶς ἐνημερώσω γιὰ τὶς νέες εὐλογίες ποὺ ὁ Πανάγαθος Θεὸς ἐχάρισε στὴν Ἱεραποστολική Ἐπισκοπή μας. Ἡ χαρὰ τῆς ζωῆς ξαναγυρνᾶ καὶ σ’ αὐτὴν τὴν ταπεινὴ γωνιὰ τοῦ πλανήτη μας, στὴν Κεντρικὴ Τανζανία, μετὰ ἀπὸ τὴν τρίχρονη πανδημία, καὶ πιστεύω πὼς ὅλοι μας γίναμε σοφώτεροι ἀπὸ πρίν, διότι διδαχθήκαμε ἀπὸ τὰ λάθη μας. Μὲ αἰσιοδοξία καὶ μὲ νέα πνοὴ λοιπὸν, καὶ μὲ τὶς προσευχὲς τοῦ Ἱεραποστόλου Πατριάρχη μας, συνεχίζουμε τὴν μεταλαμπάδευση τῆς Ἁγίας πίστεώς μας, ὅλοι οἱ ἀδελφοί μου συνεπίσκοποι σὲ κάθε γωνιὰ τῆς Ἀφρικῆς.

Καὶ εἶναι ἀλήθεια ὅτι σὲ ὅλη τὴν Ἀφρική, ἡ Ἀδελφότητά σας, τῆς Ὀρθοδόξου Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς Θεσσαλονίκης πρωτοστατεῖ σὲ ἔργα προσφορᾶς καὶ ἀγάπης, βοηθώντας ὅλους ἐμᾶς ποὺ ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ μᾶς ἔταξε νὰ τὸν ὑπηρετοῦμε σ’ αὐτὸ τὸ μετερίζι, «νὰ μαρτυροῦμε Χριστόν, καὶ τοῦτον ἐσταυρωμένον» (Α΄ Κορ. 2:2). Ὅπως λέει καὶ ὁ σύγχρονός μας Ἅγιος Σωφρόνιος τοῦ Ἔσσεξ, «ὁ Χριστὸς εἶναι νικητὴς ὄχι σὰν σταυρωτής, ἀλλὰ σὰν Ἐσταυρωμένος»! Ἄς μὴν περιμένουμε λοιπὸν ἄνεση καὶ εὐκολία στὴ ζωή μας, ὁπουδήποτε κι ἄν ζοῦμε, ὁ,τιδήποτε κι ἄν κάνουμε, διότι ὁ ἴδιος ὁ Χριστὸς μᾶς ἔδειξε πὼς ὁ δρόμος γιὰ τὴν μακαριότητα τοῦ Παραδείσου περνᾶ ἀπὸ τὸν Σταυρό. Αὐτὴ εἶναι, ἀδελφοί μου, ἡ καθημερινή μας παρηγοριά, ὅτι γινόμαστε μὲ τὶς δυσκολίες τὶς καθημερινὲς συμμέτοχοι στὰ παθήματα τοῦ Χριστοῦ καί, ἄν ὁ ἴδιος τὸ εὐδοκήσει, καὶ τῆς δόξης του. Θυμᾶμαι, πρὶν πολλὰ χρόνια ὅταν ὡς ἱερέας πρωτοῆλθα στὴν Ἀρούσα, μιὰ μέρα ποὺ εἶχα πολλὲς στενοχώριες καὶ πειρασμούς, χτύπησε τὸ κινητό μου καὶ ἦταν ὁ Μακαριστὸς πλέον Γέροντας Κύριλλος ἀπὸ τὴν Μονὴ τοῦ Ὁσίου Δαβίδ τοῦ ἐν Εὐβοίᾳ, καὶ πρὸς μεγάλη μου ἔκπληξη μὲ ρωτάει: «δὲν μοῦ λές, ἐκεῖ ποιὸς σὲ πῆγε; Δὲν σὲ πῆγε ὁ Χριστός; Λοιπὸν μὴ στεναχωριέσαι, διότι ὁ ἴδιος εἶναι ὑποχρεωμένος νὰ σὲ βοηθήσει!» Αὐτὴ τὴν κουβέντα τοῦ Ἁγίου αὐτοῦ Γέροντος τόσα χρόνια στὴν Ἀφρικὴ γυροφέρνω στὸ μυαλὸ καὶ τὴν καρδιά μου, διότι οἱ δυσκολίες δὲν παύουν, ἀλλὰ ὁ Χριστὸς μὲ τέτοιους παράξενους τρόπους κάνει τὀ ἔργο του!

Ἡ παρουσία τῆς Ἀδελφότητός σας, ἀγαπητοί μου, εἶναι ὅπως εἶπα συνεχὴς καὶ ἐνθαρρυντική. Εἶστε οἱ Συγκυρηναῖοι, ὅπως πολὺ ὡραῖα λέει ὁ Πατριάρχης μας, στὸ δύσκολο ἔργο μας. Μὲ τὴ διαρκῆ βοήθεια τῆς Ἀδελφότητός σας, προσπαθοῦμε νὰ ἀνταποκριθοῦμε στὶς ἀμέτρητες ἀνάγκες τοῦ ποιμνίου μας. Στὶς ἀνάγκες τῆς Κλινικῆς ποὺ μᾶς χορηγεῖτε μηνιαίως τὰ φάρμακα, στὶς διανοίξεις γεωτρήσεων ποὺ συνεχῶς μᾶς  βοηθᾶτε γιὰ νὰ προσφέρουμε νερὸ σὲ χιλιάδες ἀνθρώπους, στὰ ὀρφανά μας μὲ τὰ συσσίτια, στὴν ἀνοικοδόμηση τόσων Ἱερῶν Ναῶν ὅπου δοξάζεται τὸ ὄνομα τοῦ Ἁγίου Θεοῦ, καὶ ὅπου καὶ ὅποτε ἔχουμε ἀνάγκη μᾶς ἐνισχύετε. Γιατὶ αὐτὸ θὰ πεῖ Χριστιανικὴ ἀγάπη, νὰ βοηθᾶς ὄχι μόνο μὲ λόγια ἀλλὰ κυρίως μὲ ἔργα τὸν ἀδελφό σου. Αὐτὸ ἦταν παλαιότερα ἕνα αὐτονόητο, ἀλλα στὴν ἐποχή μας ἔχει γίνει πρᾶγμα πολὺ σπάνιο…

Σὲ κάποια ἀπὸ τὶς προηγούμενες ἐπικοινωνίες μας, σᾶς πληροφορήσαμε γιὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀνέγερσης τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῶν Ἁγίων Παντελεήμονος καὶ Ἀθανασίου στὴν Καλέγκα τῆς Ἰρίγκα, ἔργο καὶ αὐτό τῆς Ἀδελφότητός σας. Εἶναι ὁ ἔκτος Ἱερὸς Ναὸς ποὺ ἡ Ἀδελφότητά σας μᾶς ἐχάρισε, στὰ ἐφτὰ ἔτη ποὺ ὡς Ἐπίσκοπος διακονῶ στὴν Κεντρικὴ Τανζανία, ἐνῶ μαζὶ ἔχουμε κάνει ὑπὲρ τῶν δώδεκα γεωτρήσεων! Τὸ πλωτὸ ποτάμι ποὺ πηγάζει ἀπὸ τὶς ἀρχοντικές καρδιές σας εἶναι ἰκανὸ νὰ ξεδιψάσει χιλιάδες ἀδελφούς μας στὴν Τανζανία.

Αὐτὴ τὴ χρονικὴ περίοδο, ἀδελφοί μου, ἀνοίγονται μπροστά μας δεκάδες μέτωπα. Οἱ ἐργασίες τοῦ Ἱεραποστολικοῦ Κέντρου Ἀρούσας μὲ τὸν Ναὸ τῆς Παναγίας μας ἔχουν δρομολογηθεῖ. Γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ, λοιπόν, κάνουμε ἔκκληση γιὰ τὴ βοήθειά σας. Ὁ Ἱερὸς αὐτὸς Ναὸς θὰ δώσει τὴν Ὀρθόδοξη παρουσία στὴν πόλη τῆς Ἀρούσας. Μέσα στὸ θρησκευτικὸ συγκρητισμὸ ποὺ ἐπικρατεῖ, ἡ Παναγία μας θὰ εἶναι ἡ μόνιμη ἀναφορὰ καὶ παρηγοριά τῶν πιστῶν μας. Οἱ εὐλογίες τοῦ Θεοῦ, ὡστόσο δὲν παύουν. Παράλληλα μὲ τὶς ἐργασίες στὴν πόλη τῆς Ἀρούσας, καὶ στὴν περιοχή τῆς Ἰρίγκας, ἡ Ὀρθοδοξία ἀνθίζει καὶ νοτιώτερα, στὸ ἄλλο ἄκρο τῆς χώρας, στὰ σύνορα μὲ τὴ Ζάμπια καὶ τὸ Μαλάουι, στὶς περιφέρειες τῆς Μπέγια καὶ τοῦ Μακαμπάκο. Γιὰ νὰ καταλάβετε γιὰ τὶ ἀποστάσεις μιλᾶμε, σᾶς λέω ὅτι γιὰ νὰ πᾶμε ἀπὸ Ἀρούσα, ποὺ βρίσκεται στὰ βόρεια τῆς χώρας δίπλα στὸ ὄρος Κιλιμαντζάρο καὶ τὰ σύνορα μὲ τὴν Κένυα, στὴν Ἰρίγκα ποὺ βρίσκεται στὸ κέντρο τῆς χώρας, πρέπει νὰ διανύσουμε 800 περίπου χιλιόμετρα, καὶ ἀπὸ τὴν Ἰρίγκα γιὰ νὰ φτάσουμε στὴ Μπέγια, ποὺ βρίσκεται στὰ σύνορα μὲ τὴ Ζάμπια καὶ τὸ Μαλάουι, χρειαζόμαστε ἄλλα 400 χιλιόμετρα. Δηλαδὴ γιὰ νὰ φτάσουμε ἀπὸ τὸ ἕνα ἄκρο στὸ ἄλλο τῆς Ἐπισκοπῆς μας πρέπει νὰ διανύσουμε πάνω ἀπὸ χίλια χιλιόμετρα! Ὅμως ὁ Θεὸς ἐργάζεται μὲ πολλοὺς τρόπους γιὰ τὴν Ἐκκλησία Του!

Γέφυρα, ποὺ συνέδεσε τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μὲ τὶς περιοχὲς αὐτὲς εἶναι ὁ Αἰμιλιανός ἀπὸ τὴν Μπέγια. Ἕνας εὐσεβὴς νέος, ὁ ὁποῖος ἄκουσε γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία, μᾶς πλησίασε, ἔζησε μαζί μας ἕνα μεγάλο διάστημα στὸ Κέντρο τοῦ Κινταμάλι, κατηχήθηκε καὶ τὸ Μεγάλο Σάββατο τοῦ 2022 ἔλαβε τὸ Ἅγιο Βάπτισμα, βιώνοντας οὐσιαστικὰ τὴν ἀνάσταση τῆς ψυχῆς του.

Ὁ Αἰμιλιανὸς πρόκειται νὰ χειροτονηθεῖ κληρικός, γιὰ νὰ διακονήσει τὴν Ἐκκλησία στὴν περιοχή του. Μὲ τὶς δωρεές κάποιων φίλων τῆς Ἱεραποστολῆς ἀπὸ τὴν Ἐλλάδα, ἔχουμε ἀποκτήσει ἤδη δύο οἰκόπεδα στὴν περιοχὴ τῆς Μπέγιας καὶ τοῦ Μακαμπάκο, ὅπου, μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ, καὶ τὴν συμπαράσταση τῆς Ἀδελφότητός σας, σκοπεύουμε νὰ ἀρχίσουμε τὶς ἀπαραίτητες ἐργασίες γιὰ τὴν ἀνέγερση ναῶν καὶ Ἱεραποστολικῶν κέντρων. Εἶναι αὐτὸ ποὺ λέμε συνήθως, ὅτι ὁ Θεὸς βαδίζει μπροστὰ στὴν Ἀφρικὴ κὶ ἐμεῖς ἀκολουθοῦμε. Ἀνοίγει δρόμους ἐκεῖ ποὺ δρόμοι δὲν ὑπῆρχαν. Καὶ ἄν συνεχίζει νὰ ζεῖ ἡ Ὀρθοδοξία μας, «εἶναι γιατὶ ἔτσι τὸ θέλησε ὁ Θεός»,  ὅπως ἔλεγε ὁ Μακαριστὸς Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας Παρθένιος Γ΄.

Παρακαλῶ, ἀδελφοί μου, προσευχηθεῖτε ὥστε ὁ σπόρος τῆς Ὀρθοδοξίας νὰ βρεῖ γόνιμο ἔδαφος καὶ σὲ αὐτὴ τὴ γωνιά τῆς Τανζανίας, ὥστε μέχρι τῆς συντελείας τῶν αἰώνων νὰ ὑμνεῖται καὶ νὰ μεγαλύνεται τὸ ὄνομα τοῦ Παναγάθου Τριαδικοῦ Θεοῦ!

Εὐχαριστοῦντες γιὰ τὴν ὁλοπρόθυμη συνδρομή σας στὸν ἀγῶνα μας, εὐχόμαστε ὁ φιλάνθρωπος Κύριος νὰ σᾶς χαρίζει πλούσια τὴν χάρη Του, ὑγεία καὶ κάθε ἀγαθὸ σὲ ἐσᾶς καὶ τὶς οἰκογένειές σας!

Μὲ εὐγνωμοσύνη

καὶ πολλὲς ευχὲς πρὸς ὅλους

  ρούσας  γαθόνικος

Δείτε περισσότερα

Αρχιερατικό Συλλείτουργο

Στα πλαίσια εορτασμού των 60 χρόνων από την ίδρυση της Αδελφότητάς μας το 1963, θα τελεστεί αρχιερατικό συλλείτουργο την Κυριακή 10 Δεκεμβρίου

60 χρόνια μετά: Εκδήλωση μνήμης Αγίων Ιεραποστόλων