Προκήρυξη Υποτροφίας στη μνήμη του Καθηγητή Πανεπιστημίου Ιωάννη Πορλίγκη του Χαραλάμπους

Η Αδελφότητα Ορθοδόξου Εξωτερικής Ιεραποστολής, ύστερα από την Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 2022, προκηρύσσει μία υποτροφία για έναν (1) φοιτητή που κατάγεται από χώρα της Αφρικής ή της Ασίας και σπουδάζει στην Ελλάδα για μεταπτυχιακές σπουδές.

Η υποτροφία θα δίνεται από τα έσοδα του κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης «ΚΑΔ 01: Γραφείο επί της οδού Λαμπράκη αρ. 230» της κληρονομιάς Αφροδίτης Πορλίγκη στη μνήμη του Καθηγητή Πανεπιστημίου Ιωάννη Πορλίγκη του Χαραλάμπους.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Ο δικαιούχος της υποτροφίας θα ανακηρυχθεί ένα (1) πρόσωπο που σωρευτικά:

 1. είναι φοιτητής ή φοιτήτρια,
 2. έχει ήδη εγγραφεί σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, που προσφέρεται από ΑΕΙ με φυσική παρακολούθηση στην Ελλάδα,
 3. κατάγεται από χώρα της Αφρικής ή της Ασίας,
 4. και έχει εγκατασταθεί στην Ελλάδα.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Μεταξύ περισσότερων υποψηφίων προτεραιότητα έχει ο φοιτητής που:

 1. Σπουδάζει στη Θεσσαλονίκη.
 2. Σπουδάζει σε μικρότερο εξάμηνο σπουδών.
 3. Έχει λάβει τον μεγαλύτερο βαθμό πτυχίου (6ου επιπέδου εκπαίδευσης).

ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν υποψηφιότητα ηλεκτρονικά μέχρι τις 22 Ιανουαρίου 2023, στέλνοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση office@ierapostoles.gr με θέμα «Υποφιότητα για την Υποτροφία της Κληρονομιάς Αφροδίτης Πορλίγκη» και με τα εξής συνημμένα δικαιολογητικά:

 1. Πιστοποιητικό εγγραφής για μεταπτυχιακές σπουδές σε Ελληνικό Πανεπιστήμιο για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023
 2. Διαβατήριο
 3. Άδεια διαμονής ή αίτηση για τη χορήγησή της
 4. Πτυχίο 6ου επιπέδου εκπαίδευσης με βαθμολογία

Αν υπάρχουν περισσότεροι υποψήφιοι θα κληθούν για συνέντευξη από την Επιτροπή Υποτροφιών διά ζώσης στα γραφεία της Αδελφότητας στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Μακένζυ Κινγκ 6, ή με βιντεοκλήση την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου.

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

Η Επιτροπή Υποτροφιών θα συνεδριάσει την Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023 και θα ανακηρύξει τον δικαιούχο της υποτροφίας καθώς και τον πίνακα των επιλαχόντων. Ο δικαιούχος θα κληθεί να υπογράψει σύμβαση μέχρι τις 14 Φεβρουαρίου 2023. Σε περίπτωση μη προσέλευσης, θα καλείται ο επόμενος από τον πίνακα των επιλαχόντων.

Στον δικαιούχο θα καταβληθεί μηνιαία υποτροφία 250 ευρώ, αρχής γενομένης από τον Ιανουάριο 2023. Για την καταβολή απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης σπουδών κάθε Μάρτιο, Ιούλιο και Οκτώβριο και η μη υπέρβαση του ελάχιστου χρόνου φοίτησης του προγράμματος.

Πληροφορίες: τηλ. 2310279910.

Θεσσαλονίκη, 23 Δεκεμβρίου 2022

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Χαράλαμπος Μεταλλίδης

Δείτε περισσότερα

Ένας νέος ήλιος ανατέλλει στην Μπούνια

Μέσα στὰ ὅρια τῆς νεοσύστατης Ἐπισκοπῆς τοῦ Κισανγκάνι, στὸ ἄλλως ἐπονομαζόμενο Ἄνω Ζαΐρ (Κονγκό) ἢ περιφέρεια τοῦ Στάνλεϊβιλ, στὰ Ἀνατολικὰ σύνορα τοῦ