Πειρασμοί και ευλογίες

Αγαπητοί φίλοι της Ιεραποστολής,

Με αισθήματα χαράς και ευγνωμοσύνης χαράσσω αυτές τις γραμμές για το έγκριτο περιοδικό σας, διότι αφ’ ενός αισθάνομαι ότι αποτελείτε την οπισθοφυλακή της Εξωτερικής Ιεραποστολής της Εκκλησίας μας, αφ’ ετέρου διότι ενθυμούμαι τις πολλές και ανεκτίμητες οικονομικές συνδρομές σας δια την ευόδωση της ταπεινής Ιεραποστολικής Διακονίας μας εις την Ιεράν Επισκοπήν του Μαλάουι.

Ο χώρος δράσεώς μας, αγαπητοί μου συνεργάτες, είναι μεν χιλιάδες χιλιόμετρα μακράν του ιδικού σας, όμως η εν Χριστώ Αγάπη μάς οδηγεί, ώστε να αισθανόμεθα ότι ευρισκόμεθα πολύ κοντά.
Προσφιλείς μου αναγνώστες των δραστηριοτήτων μας, «επιλήψει με ο χρόνος», κατά το γραφικόν, δια να ενημερώσω την Αγάπη σας, δια τα πεπραγμένα μας αφ’ ενός και τα αναγκαία γενέσθαι αφ’ ετέρου.

Όμως θα μου επιτρέψετε να παρουσιάσω δύο απ’ αυτά που συνέβησαν προσφάτως. Πρόκειται λοιπόν δια την είσοδο ανθρώπων εχόντων ανάγκην εις τον καλά φυλασσόμενο χώρο της Ελληνικής κοινότητος του Μαλάουι, όπου ήταν σταθμευμένο το αυτοκίνητο της Επισκοπής, ένα διπλοκάμπινο Toyota Hilux, που αγοράστηκε μεταχειρισμένο τον περασμένο χρόνο με τον οβολό πνευματικών ημών τέκνων, που θέλησαν να συνδράμουν εις τον αγώνα και την αγωνία μας δια την καλυτέραν εξυπηρέτησιν των αναγκών των Ιεραποστολικών ταξιδίων μας. Διέρρηξαν λοιπόν το αυτοκίνητο, κατά την διάρκεια της νυκτός και αφήρεσαν τα ακριβότερα ανταλλακτικά του, προφανώς δια να αποκομίσουν χρήματα, πωλούντες αυτά.

Να συμπληρώσουμε εις τα προαναφερθέντα ότι προσφάτως έγινε υποτίμηση του τοπικού νομίσματος κατά είκοσι πέντε τοις εκατόν.

Όμως, δόξα τώ Θεώ χίλιες φορές, αφ’ ενός, διότι μας ωδήγησε εις καλόν μηχανικόν, ο οποίος μάς ζήτησε πολύ λιγότερα χρήματα απ’ αυτά που υπολογίζαμε, δηλαδή αντί δέκα χιλιάδες ευρώ, μόνο τέσσερις χιλιάδες περίπου, αφετέρου διότι το επανέφερε εις την προτέραν κατάστασιν εις πολύ σύντομο χρονικόν διάστημα.

Κατά την διάρκεια αυτού τού συμβάντος, αγαπητοί μου, ο καλός Θεός, έδωσε την μεγάλην χαράν εις ημάς τους ευτελείς και αναξίους, να χειροθετήσουμε οκτώ νέους αναγνώστες φέρελπεις, ώστε αργότερα να εισέλθουν εις τας τάξεις του κλήρου της καθ’ ημάς Ιεράς Επισκοπής,

Βλέπετε, ανεκτίμητοι συγκυρηναίοι εις τον πολύμοχθο και πολυεύθυνο αγώνα μας, ότι ο Κύριος και Θεός και Σωτήρας των ψυχών και των σωμάτων ημών, ο Γλυκύτατος Ιησούς Χριστός, επιτρέπει τις δοκιμασίες από αγάπη, προς αιωνίαν σωτηρίαν των ψυχών και των σωμάτων ημών αλλά επί πλέον συν τοις πειρασμοίς δίδει και την έκβασιν, όπως μας έχει διαβεβαιώσει δια της αψευδούς υποσχέσεως Αυτού.

Η Χάρις και το έλεος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού να είναι μαζί σας πάσας τας ημέρας της επιγείου σας ζωής και να είστε κληρονόμοι της Αιωνίου Βασιλείας Του.

† Ο Μαλάουι Φώτιος

Δείτε περισσότερα

Χαιρετισμοί από την Καλκούτα

Γράφει η Νίκη Παπαγεωργίου, Καθηγήτρια Τμ. Θεολογίας Α.Π.Θ. Με την ευλογία του Μητροπολίτη Σιγκαπούρης κ. Κωνσταντίνου είχα την ευκαιρία να επισκεφτώ πρόσφατα

60 χρόνια μετά: Εκδήλωση μνήμης Αγίων Ιεραποστόλων