Βάπτισμα σε ορθόδοξες κολυμβήθρες

Ὅταν πηγαίναμε σέ Ναούς τῶν ἐνοριῶν, παρατήρησα, ὅτι δέν εἶχαν πουθενά κολυμβήθρες καί πουθενά βαπτιστήρια. Ὅταν βρεθήκαμε σέ βαπτίσεις μᾶς περίμενε μιά ἄλλη ἔκπληξη. Δέν εἶχαν κολυμβήθρα!

— Καλά, τούς λέμε, ποῦ εἶναι ἡ κολυμβήθρα;
— Δέν ἔχουμε, ἀπήντησαν. Ἔχουμε ἔνα κουβά, ἁγιάζουμε τό νερό καί μετά τούς περιλούζουμε μ’αὐτό.
— Μά αὐτό δέν εἶναι βάπτισμα ὀρθόδοξο! Εἶναι ράντισμα καθολικό!

Μέ λύπη μου διαπίστωσα, λοιπόν, ὅτι ἐδῶ στήν Τανζανία οἱ ὀρθόδοξοι δέν βαπτίζονται, ἀλλά ραντίζονται! Ἔτσι τούς ἔμαθαν, ἔτσι κάνουν οἱ ἱερεῖς μας.

Ἡ λέξη βάπτισμα σημαίνει βυθίζομαι μέσα στό νερό, ὄχι λούζομαι μέ τό νερό. Ἡ τριπλή κατάδυση μέσα στό καθαγιασμένο νερό τῆς κολυμβήθρας καί τριπλή ἀνάδυση. Ἔτσι συμμετέχει ὁ βαπτιζόμενος στήν τριήμερη ταφή καί τήν Ἀνάσταση τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ.

Ἔχοντες ὑπ΄ ὄψιν αὐτή τήν ὀρθόδοξη θεολογία τοῦ μυστηρίου τοῦ βαπτίσματος, διαπιστώσαμε τήν παρατυπία στήν τέλεσή του καί ἀποφασίσαμε τήν κατασκευή βαπτιστηρίων καί κολυμβηθρῶν στίς Ἐνορίες γιά τήν βάπτιση καί τῶν ἐνηλίκων.

Κάνουμε ἔκκληση πρός τούς ἀδελφούς χριστιανούς, φίλους τῆς ἱεραποστολῆς, νά βοηθήσουν, ὥστε νά κατασκευασθοῦν ἄμεσα 40 κολυμβῆθρες καί γιά βαπτίσεις ἐνηλίκων γιά τούς 40 ἱερεῖς τῆς Ἐπισκοπῆς μας, πού θά κοστίσουν 5.500 €.

† Ο Μπουκόμπας Χρυσόστομος

Δείτε περισσότερα

Ευχαριστούμε για τα πηγάδια

Αγαπητοί Φίλοι της Ουγκάντας, Χριστός ανέστη! Έχουμε τη χαρά να σας πούμε ότι τα δύο πηγάδια, που μας προσφέρατε με πολλή αγάπη,

Πάσχα των πιστών

Αγαπητοί φίλοι της Ιεραποστολής, Χριστός ανέστη! Με τη χάρη του Αναστάντος Σωτήρος Ιησού Χριστού, τις ευλογίες της Α.Θ.Μ του Παπά και Πατριάρχη