Η ματωμένη ευθύνη μας

Ἀγαπητοί φίλοι τῆς Ἱεραποστολῆς,

Θέλω νά σᾶς εὐχαριστήσω γιά τήν στήριξη στό ὅλο ἱεραποστολικό ἔργο στήν Μπουκόμπα τῆς Τανζανίας. Ἡ βοήθεια ἦλθε στό ξεκίνημα τοῦ ἔργου καί ἀπετέλεσε ἀνάσα γιά τά μεγάλα ζητήματα πού ἀντιμετωπίζαμε.

Δέν ξεχνῶ τίς συμβουλές σας ἀπό τήν συνεργασία σας μέ δεκάδες Ἱεραποστόλους ἐπί 60 χρόνια.

Δέν ξεχνᾶμε ὅτι εἶσθε ὁ ἀρχαιότερος Ἱεραποστολικός Σύλλογος στήριξης ἱεραποστολικῶν κλιμακίων στήν Ἑλλάδα.
Κάθε φορά πού ἔρχομαι στήν Ἑλλάδα τά γραφεῖα σας εἶναι ἕνα λιμάνι, πού δένουμε καλά καί σίγουρα τήν ἱεραποστολική μας διακονία.

Ἰδιαίτερα συγκινητική ἦταν ἡ παρουσία τῆς Ἀδελφότητος σας, μέ ἀντιπρόσωπο τόν ἀδελφό κ. Πρόδρομο Καλαϊτζίδη, στήν εἰς Ἐπίσκοπον χειροτονία μου στήν Ἀλεξάνδρεια στίς 20 Φεβρουαρίου 2022.

Τό ἔλεος καί ἡ ἀνοχή τοῦ Θεοῦ καί ἡ ἀπόφαση τῶν Ἐπισκόπων τῆς Ἀφρικῆς, μέ τήν ἐπίθεση τῶν χειρῶν τοῦ Μακαριωτάτου Πάπα καί Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας κ. Θεοδώρου, μέ κατέστησαν Ἐπίσκοπο τῆς Ἐπισκοπῆς Μπουκόμπας.

Οι ιερείς της Μπουκόμπας υποδέχονται τον πάπα και Πατριάρχη κ. Θεόδωρο

Τώρα τά πράγματα ἄλλαξαν. Δέν εἶμαι ἀπλῶς ἕνας Ἱερομόναχος πού διακονῶ τήν Ἱεραποστολή στή Μπουκόμπα τῆς Τανζανίας, ἀλλά ὁ Ἐπίσκοπος πλέον, ὁ ὑπεύθυνος ποιμένας τῆς Ἐπισκοπῆς.

Μάλιστα, τώρα, μοῦ προσθέτει ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης μου καί τήν Μουάνζα, μιά πόλη 3.000.000 πληθυσμοῦ καί ὁλόκληρη τήν Δυτική Τανζανία, πού εἶναι σάν δυό Ἑλλάδες σέ μέγεθος.

Ἀναλογίζομαι πλέον τήν μεγάλη εὐθύνη, πού θέτει ἡ Ἐκκλησία στούς ἀσθενεῖς ὥμους μου. Πῶς θά τά βγάλω πέρα;
Ἀπό τήν προηγούμενη 18μηνη Ἱεραποστολική ἐργασία, ὡς Πατριαρχικός, προσπάθησα νά γνωρίσω τήν Ἐπισκοπή, τούς Ἱερεῖς, τούς κατηχητές, τόν λαό καί νά πάω στίς περισσότερες Ἐνορίες.

Αὐτή ἡ γνωριμία τῆς Ἐπισκοπῆς μοῦ δίνει τήν δυνατότητα νά ἱεραρχήσω τίς ἀνάγκες καί νά ἀρχίσω, μέ τήν χάρη τοῦ Θεοῦ καί τήν βοήθεια τῶν φίλων τῆς Ἱεραποστολῆς, σιγά-σιγά νά θέτω σέ ἐνέργεια τόν Ἱεραποστολικό Προγραμματισμό.

Ἀπό τίς προφορικές καί γραπτές ἐπικοινωνίες μας καί ἀπό τά δημοσιεύματα σᾶς ἔχω έκθέσει τίς ἀνάγκες, τίς προτεραιότητες καί τόν προγραμματισμό τοῦ ἱεραποστολικοῦ ἔργου στήν Ἐπισκοπή Μπουκόμπας.
Ἡ πρώτη καί κυριότερη φροντίδα μας εἶναι οἱ ἱερεῖς.

Πιστεύω, ὅτι ὁ Ἐπίσκοπος εἶναι πρῶτα ποιμένας τῶν ποιμένων. Φροντίζει καί νοιάζεται πρῶτα γιά τούς ἱερεῖς καί τίς πολύτεκνες οἰκογένειές τους. Οἱ Ἱερεῖς εἶναι περισσότερο κοντά στό λαό καί ἐπικοινωνοῦν ἄμεσα μέ τόν λαό. Τελικά τήν Ἱεραποστολή θά τήν κάνουν στή πράξη οἱ ἱερεῖς.

Πρῶτο μέλημα μας ἦταν ὁ σταθερός μηνιαῖος μισθός. Ὁ μισθός ὅμως αὐτός εἶναι χαμηλός, τή στιγμή, πού οἱ σχισματικοί Ρῶσσοι γιά νά ἐξαγοράσουν τούς Ἱερεῖς δίνουν 300 €. Καί δυστυχῶς μ’ αὐτό τό δέλεαρ πῆραν μέ τό μέρος τους 4 ἱερεῖς ἀπό τήν Ἐπισκοπή μας, 14 ἀπ’ ὅλη τήν Τανζανία καί 102 άπ’ ὅλη τήν Ἀφρική.

Πρέπει τουλάχιστον νά αὐξήσουμε τό μισθό στά 100€. Τό πρόβλημα πού ἔχω μπροστά μου εἶναι πῶς θά καλύψω τούς μισθούς τῶν μελλοντικῶν Ἱερέων. Τό ἑπόμενο διάστημα πρέπει νά χειροτονηθοῦν ποιμένες γιά τίς 160 ἀποίμαντες Ἐνορίες. Ποῦ θά βρῶ τά χρήματα γιά τήν μισθοδοσία τους;

Πρέπει νά γίνουν σπίτια δίπλα στούς Ναούς, γιατί πολλοί Ἱερεῖς μένουν μακριά ἀπό τίς Ἐνορίες τους, λόγω ἔλλειψης σπιτιοῦ.

Δεύτερη ἄμεση φροντίδα μου εἶναι ἡ ἑτοιμασία νέων κατηρτισμέμων ἱερέων στίς ἐκατοντάδες ἀποίμαντες Ἐνορίες.

Γιά τόν λόγο αὐτό, δημιουργήσαμε τήν Ἱερατική Σχολή «Εὐαγγελιστής Μᾱρκος» στήν Μπουκόμπα μέ τούς πρώτους 17 ἱεροσπουδαστές. Πρέπει τόν ἐρχόμενο Σεπτέμβριο νά ἐπιλέξουμε νέους Ἱεροσπουδαστές. Ὅμως στερούμεθα χώρου. Χρειάζομαι ἄμεσα χρήματα γιά νά ἀρχίσω τήν Σχολή, πού θεμελίωσε ὁ Μακ. Πατριάρχης μας στίς 19 Ὀκτωβρίου.

Πραγματικά περιμένω νά γίνει τό θαῦμα τοῦ Θεοῦ καί νά βρεθοῦν χορηγοί τῆς Ἱερατικῆς Σχολῆς μας.

† Ο Μπουκόμπας Χρυσόστομος

Δείτε περισσότερα

Αρχιερατικό Συλλείτουργο

Στα πλαίσια εορτασμού των 60 χρόνων από την ίδρυση της Αδελφότητάς μας το 1963, θα τελεστεί αρχιερατικό συλλείτουργο την Κυριακή 10 Δεκεμβρίου

60 χρόνια μετά: Εκδήλωση μνήμης Αγίων Ιεραποστόλων