Ας φυτέψουμε στην Αρούσα

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Μὲ πολλὴ συγκίνηση καὶ αἰσθήματα ἰδιαζούσης εὐγνωμοσύνης σπεύδω νὰ ἐπικοινωνήσω καὶ πάλιν μαζί σας. Μὲ ἐσᾶς ποὺ εἶστε οἱ ἔμπρακτοι ὑποστηρικτές μας ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ τῆς μετάβασής μας στὴν Κεντρικὴ Τανζανία. Μὲ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν μέριμνα καὶ τὶς διάπυρες εὐχὲς τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου μας κ.κ. Θεοδώρου Β΄, τὸ ἔργο τῆς Ἐκκλησίας μας συνεχίζεται χάρις καὶ στὴ δική σας ἀνύστακτη συμπαράσταση.

Πρόσφατα πραγματοποιήσαμε βαπτίσεις νέων μελῶν τῆς Ἐκκλησίας μας στὸ ἱεραποστολικὸ κέντρο τοῦ Κινταμάλι Ἰρίνγκας. Ἡ χαρὰ ὅλων μας ἦταν ἔκδηλη. Τὰ χαρούμενα προσωπάκια τῶν μικρῶν παιδιῶν ἀντανακλοῦσαν τὸ θεῖο φῶς τῆς συνάντησής τους μὲ τὸν Χριστὸ μέσα στὸ βαπτιστήριο. Ἰδιαίτερα ὅμως συγκινητικὸ ἦταν τὸ παρακάτω γεγονός:

Ἀφοῦ τελειώσαμε τὶς βαπτίσεις καὶ μοιράσαμε τὴν Καινὴ Διαθήκη σὲ κάθε νεοφώτιστη οἰκογένεια κατέφθασαν τρεῖς γυναίκες μὲ τὰ μικρὰ παιδιά τους. Ὀκτὼ μικρὰ ἀγγελούδια ἔρχονταν τρέχοντας πρὸς τὸ χῶρο ὅπου βρίσκεται τὸ βαπτιστήριο. Οἱ ὀρθόδοξες μητέρες τους μᾶς παρεκάλεσαν νὰ βαπτίσουμε καὶ τὰ δικά τους παιδιά. Κατέφθασαν ἀργοπορημένες, γιατὶ ἐκείνη τὴν ἡμέρα δὲν βρῆκαν κάποιο μεταφορικὸ μέσο στὸ χωριό τους. Μὴ θέλοντας ὅμως νὰ μείνουν ἀβάπτιστα τὰ παιδιά τους, βάδισαν ὅλες μαζὶ περίπου τέσσερεις ὧρες πεζῆ, διαβαίνοντας δάση καὶ χωματόδρομους. Θαυμάζοντας τὸν πόθο τους τελέσαμε τὸ μυστήριο καὶ γιὰ αὐτὲς τὶς εὐλογημένες ψυχὲς.

Μετὰ τὸ τέλος τῶν βαπτίσεων ἔφθασε μιὰ ἄλλη ὁμάδα ἀπὸ κάποια ἄλλη περιοχή, ἀπὸ τὰ ὑψίπεδα τῆς Ἰρίγκας, οἱ ὁποῖοι μᾶς προσκάλεσαν νὰ πᾶμε στὴν περιοχή τους γιὰ νὰ τοὺς κατηχήσουμε. Ἦταν μιὰ ὁμάδα πενήντα ἀνθρώπων ποὺ ἦταν ἕτοιμοι νὰ βαπτισθοῦν. Τέτοια συγκλονιστικὰ γεγονότα ποὺ δείχνουν ζωντανὴ τὴν παρουσία τοῦ Παρακλήτου στὴν Ἱεραποστολή, μᾶς δίνουν θάρρος καὶ ἔμπνευση νὰ συνεχίσουμε τὸν χαριτωμένο ἀγῶνα τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῶν εὐγενῶν ἀνθρώπων τῆς Ἀφρικῆς.

Θὰ ἤθελα ὅμως, ἀδελφοί μου, γιὰ ἄλλη μιὰ φορά, νὰ κάνω ἔκκληση στὶς φιλάνθρωπες καρδιές σας καὶ νὰ σᾶς παρακαλέσω νὰ ἀγκαλιάσετε τὴν προσπάθειά μας γιὰ τὴν λειτουργία τοῦ νέου Ἱεραποστολικοῦ μας Κέντρου στὴν πόλη τῆς Ἀρούσας. Μὲ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ ὁλοκληρώθηκαν τὰ σχέδια γιὰ τὴν ἀνέγερση τοῦ ναοῦ τῆς Παναγίας μας, ἐναποθέτοντας στὴ χάρη Της ὁλόκληρη τὴν προσπάθεια ποὺ καταβάλλεται γιὰ τὴν ἐδραίωση τῆς Ὀρθοδοξίας στὴν πόλη τῆς Ἀρούσας.

Στὴν εἴσοδο τοῦ οἰκοπέδου τοποθετήσαμε, σὲ εἰδικὰ σχεδιασμένη ἀψῖδα, τοιχογραφία μὲ τὴ μορφή τῆς Παναγίας μας. Ἡ γαλήνια μορφή Της κέντρισε τὸ ἐνδιαφέρον πολλῶν κατοίκων τῆς γύρω περιοχῆς, οἱ ὁποῖοι, ἄν καὶ ἀβάπτιστοι ἀκόμη, ὁμολόγησαν πὼς αἰσθάνθηκαν τὴν Παναγία, ἔτσι ὅπως ἦταν στὴν εἰκόνα μὲ ἀνοιχτὰ τὰ χέρια, σάν νὰ τοὺς καλωσορίζει στὸ σπίτι Της, γλυκαίνοντας τὶς ψυχές τους μέσα στὴ στοργικὴ ἀγκαλιά Της!

Στὴν πόλη τῆς Ἀρούσας, ἡ ὁποία εἶναι ἡ ἀδιαμφισβήτητη πρωτεύουσα τῆς Ἑνώσεως τῶν χωρῶν Ἀνατολικῆς Ἀφρικῆς, καὶ τὴν ὁποίαν πλῆθος τουριστῶν τὴν ἐπισκέπτονται καθημερινὰ λόγῳ τῶν παρακειμένων Σαφάρι ἀλλὰ καὶ τοῦ Ὄρους Κιλιμαντζάρο, τὸ βιωτικὸ ἐπίπεδο τῶν ἀνθρώπων εἶναι ὑψηλότερο καὶ ἡ ζωὴ πιὸ ἀκριβὴ σὲ σύγκριση μὲ τὶς ὑπόλοιπες περιοχές τῆς Τανζανίας. Αὐτό, ὅπως καταλαβαίνετε, καθιστᾶ τὴν προσπάθειά μας ἀκόμη πιὸ δύσκολη γιὰ τὴν ἀποπεράτωση τοῦ ἔργου.

Ἀνθρωπίνως φαντάζει ἀκατόρθωτο, διότι οἱ μικροὶ καὶ ἀσθενικοί μας ὤμοι δὲν μποροῦν νὰ σηκώσουν μόνοι τους τὸ δυσβάσταχτο αὐτὸ φορτίο. Προχωροῦμε ὅμως μὲ τὸ χέρι στὴν καρδιὰ καὶ ἐναποθέτωντας κάθε ἐλπίδα καὶ προσδοκία στὴν Κυρία Θεοτόκο. Ἄλλωστε, τὸ ἔργο αὐτὸ δὲν εἶναι προσωπικὸ, ἀλλὰ ἀνήκει ἐξ ὁλοκλήρου στὴν Ἐκκλησία μας!

Ὅραμα τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πάπα καὶ Πατριάρχου μας κ.κ. Θεοδώρου Β’ εἶναι ἡ πνευματικὴ αὐτὴ κοιτίδα νὰ ἀποτελέσει τὴν πηγή, τὸ σημεῖο ἀναφορᾶς ὅπου θὰ λάμψει καὶ πάλι ἡ Ὀρθοδοξία στὶς ἐπαρχίες Ἀρούσας καὶ Μόσσι, ὅπου γιὰ πρώτη φορὰ ἔσπειρε τὸν λόγο τοῦ Εὐαγγελίου ὁ πρωτοπόρος ἱεραπόστολος τῆς Τανζανίας ὁ μακαριστὸς Ἀρχιμανδρίτης π. Νικόδημος Σαρίκας, ὁ ὁποῖος ἐκοιμήθη τὸ 1941 καὶ ἐτάφη στὴν πόλη τῆς Τάγκα.

Τὸ νέο, πνευματικὸ αὐτὸ φυτώριο θὰ περιλαμβάνει τὸν Ἱερὸ ναὸ τῆς Παναγίας μας, τεχνικὲς σχολὲς γιὰ τοὺς νέους καὶ τὶς νέες τῆς Τανζανίας ἀπ’ ὄπου θὰ λαμβάνουν κατάλληλες γνώσεις, ὥστε νὰ μπορέσουν νὰ ἐργαστοῦν καὶ νὰ ἐπιβιώσουν σ’ ἕνα περιβᾶλλον ποὺ δὲν ὑπόσχεται ἀνέσεις καὶ ἐπαγγελματικὲς σταδιοδρομίες, κλινικὴ καὶ χῶρο διεξαγωγῆς σεμιναρίων γιὰ τὴν ἀρτιότερη κατάρτιση τῶν κληρικῶν καὶ λαϊκῶν μελῶν τῆς Ἐπισκοπῆς.

Εὐχηθεῖτε, ἀδελφοί μου, ὁ λόγος τοῦ Εὐαγγελίου νὰ ἀγγίξει κάθε πονεμένη ψυχὴ καὶ οἱ καμπάνες τῆς Ὀρθοδοξίας νὰ ἠχήσουν σὲ κάθε γωνιὰ τῆς Ἀφρικανικῆς ἠπείρου. Ἀμήν!

Μὲ εὐγνωμοσύνη καρδιᾶς
† Ὁ Ἀρούσας Ἀγαθόνικος

Δείτε περισσότερα

Αρχιερατικό Συλλείτουργο

Στα πλαίσια εορτασμού των 60 χρόνων από την ίδρυση της Αδελφότητάς μας το 1963, θα τελεστεί αρχιερατικό συλλείτουργο την Κυριακή 10 Δεκεμβρίου

60 χρόνια μετά: Εκδήλωση μνήμης Αγίων Ιεραποστόλων