Μια εκκλησία σαλπάρει

Αγαπητοί φίλοι της Ιεραποστολής,

Χαίρετε ότι Χριστός ανέστη ζωήν αιώνιον χαρισάμενος.

Με ευφρόσυνα αναστάσιμα αισθήματα επικοινωνώ και πάλιν μαζί σας, τους ευλογημένους συνεργάτες τής Εξωτερικής Ιεραποστολής διά να σας καλέσω αφ’ ενός μεν όπως δοξολογήσωμεν «Χριστόν τον Αναστάντα εκ νεκρών» διά τις φανερές και αφανείς ευεργεσίες Του εις ημάς τους αμαρτωλούς και αναξίους, αφ’ ετέρου δε, να σας ενημερώσω διά μερικές από τις προσπάθειες μας, με τη δική σας συμπαράσταση, διά την πρόοδο και προκοπή της Διακονίας μας, ως Επισκόπου του Μαλάουι.

Αδελφοί μου περιπόθητοι ο σκοπός και ο αγώνας μας είναι πρωτίστως: να τρέχει και δοξάζεται ο Λόγος τού Θεού, ο ζών και «τομώτερος υπέρ πάσαν μάχαιραν δίστομον και διικνούμενος άχρι μυελών και οστέων».

Έτσι λοιπόν κατά την περίοδον της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής διωργανώθηκε σεμινάριον διά τους Ιερείς και Διακόνους μας εις το Ιεραποστολικό κέντρο της Αγίας Τριάδος του Μπλαντάιρ. Με τη Χάρη τού Θεού, οι Κληρικοί μας διδάχθηκαν θεωρητικά και πρακτικά διά τις ακολουθίες της Μεγάλης Τεσσαρακοστής και ειδικώτερα περί της Θείας Λειτουργίας των προηγιασμένων δώρων.

Χωρίστηκαν σε πέντε ομάδες, όσες οι εβδομάδες της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, με πέντε μέλη κάθε μία απ’ αυτές, ούτως ώστε η διαμονή και επιτυχία των μαθημάτων να είναι η αποδοτικότερη.

Βαπτίσεις στο Μπλαντάιρ

Επίσης, εφέτος καταρτίστηκε πρόγραμμα για όλες τις Ενορίες, ώστε αυτά που μάθαιναν στο Σεμινάριο, να εφαρμόζονται από τους Ιερείς στις Ενορίες τους.

Επίσης, όπως είχαμε γράψει σε προηγούμενο άρθρο, διαμορφώνουμε οίκημα με το δικό σας τον οβολό, ευχαριστούμε δε πολύ γι’ αυτό, διαμονής κα διδασκαλίας για τους κληρικούς μας, εις τον χώρο όπου ευρίσκονται τα κεντρικά γραφεία μας.

Επί πλέον, να σας ενημερώσουμε ότι με τη βοήθεια του Θεού και τη μεσιτεία του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος του Ιαματικού, κατασκευάστηκε με δωρεές φανερών και αφανών ευεργετών από την Αγιοτόκο Θεσσαλονίκη μας περίτεχνο Παρεκκλήσι, εις τιμήν και μνήμην τού Αγίου Παντελεήμονος.

Αυτό θα τοποθετηθεί εις τον χώρον των γραφείων και τού Σεμιναρίου, διά να διδάσκει ότι το Έλεος τού Θεού, που μας οδηγεί εις αιώνια Σωτηρία, λαμβάνεται διά των Μυστηρίων της Εκκλησίας μας, των τελουμένων εντός του Ιερού Ναού.

Πολλές ευχαριστίες και άπειρη ευγνωμοσύνη προς την Αγαπητή και Ιστορική Αδελφότητά Ορθοδόξου Εξωτερικής Ιεραποστολής, διότι αναλάβατε το μεγαλύτερο μέρος του κόστους για τη μεταφορά, με ειδικό τρόπο, του προαναφερθέντος Ναού, από την Θεσσαλονίκη στο Μπλαντάιρ του Μαλάουι.

Τέλος, αδελφοί μου, να σας ενημερώσω ότι με τα δικά σας χρήματα, μέσω τής Αδελφότητος, προσφέραμε προ του Πάσχα σε όλες τις ενορίες μας αβγά. Οι ευχαριστίες «των ελαχίστων αδελφών του Χριστού» κατευθύνθηκαν ως ευώδες θυμίαμα ενώπιον του Πανοικτίρμονος Θεού.

✝ Ο Μαλάουι Φώτιος

Δείτε περισσότερα