Οι ιερείς μας στην Μπουκόμπα

«Ἐμπρός, πατέρες, ἄς ξεσηκωθοῦμε καί ἄς ἐργασθοῦμε. Ἄς ξεκινήσει ἡ Ἱεραποστολή» φώναξε ἕνας ἡλικιωμένος Ἱερεύς καί χειροκρότησαν ὅλοι οἱ Ἱερεῖς πού συμμετεῖχαν στό Σεμινάριο τῆς Ἱερᾶς Ἐπισκοπῆς Μπουκόμπας, πού πραγματοποιήθηκε, μέ τίς εὐλογίες τοῦ Μακ. Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας κ. Θεοδώρου, ἀπό 31/1 έως 12/2/2021, στήν Ἱερατική Σχολή «Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος» στό Κασίκιζι τῆς Μπουκόμπας ὑπό τήν προεδρία τοῦ Γενικοῦ Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου Μπουκόμπας Ἀρχιμ. Χρυσοστόμου Μαϊδώνη.

Μέ βάση τίς εἰσηγήσεις καί τό διάλογο, πού ἀκολούθησε, οἱ ἱερεῖς μας κατέληξαν στά ἐξῆς πορίσματα:

 1. Εὐχαριστοῦν τόν Μακαριώτατο Πάπα καί Πατριάρχη Ἀλεξανδρείας κ. Θεόδωρο, γιά τήν ἀνύψωση τῆς Μπουκόμπας σέ Ἐπισκοπή καί τόν διορισμό τοῦ Γενικοῦ Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου Ἀρχιμ. Χρυσοστόμου Μαϊδώνη.
 2. Ἐξέφρασαν τήν εὐγνωμοσύνη τους πρός τόν Ἡγούμενο τῆς Μονῆς Βατοπαιδίου Ἀρχιμ. Ἐφραίμ καί τούς μοναχούς, γιά τήν χορήγηση τῆς μηνιαῖας μισθοδοσίας.
 3. Ἐξέφρασαν τίς εὐχαριστίες τους πρός τόν Ἀρχιμ. Παντελήμονα Ποῦλο γιά τήν προσφορά Ἱερατικῶν στολῶν καί πρός τούς Ἱεραποστολικούς Συλλόγους «Στα ίχνη του Πατροκοσμά» Ἀρναίας, «Αδελφότητα Ορθοδόξου Εξωτερικής Ιεραποστολής» Θεσσαλονίκης, «Πορεία Αγάπης» Λάρισας, «Πορευθέντες» Ἀθηνῶν καί «Ἅγιος Χρυσόστομος» Θεσσαλονίκης, γιά τή βοήθεια πρός τό ἔργο τῆς Ἐπισκοπῆς.
 4. Διαπιστώθηκε, ὅτι τά βασικά προβλήματα τῶν ἱερέων εἶναι ἡ μόρφωση, τά οἰκονομικά καί τά θέματα ὑγείας. Ἐλπίζουμε, ὅτι μέ τή πίστη μας στό Θεό, τό δικό μας ἀγῶνα καί τή βοήθεια τῆς Ἐπισκοπῆς θά τά ἀντιμετωπίσουμε.
 5. Πολλές Ἐνορίες δέν ἔχουν κτισμένους Ναούς, οἱ δέ ὑπάρχοντες Ναοί εἶναι σέ πολύ ἄσχημη κατάσταση. Ἐλπίζουμε μέ τήν βοήθεια τῶν ἐνοριτῶν καί τῶν φίλων τῆς Ἱεραποστολῆς νά φτιάξουμε νέους Ναούς καί νά ἐπιδιορθώσουμε τούς παλαιούς. Οἱ νέοι Ναοί, καλό εἶναι, νά ἔχουν στοιχεῖα ἀφρικανικῆς ἀρχιτεκτονικῆς.
 6. Προτάθηκε κάθε Κυριακή νά ὑπάρχει γραπτό κήρυγμα, πού θά διαβάζεται ἀπό τούς Ἱερεῖς καί θά διανέμεται στούς πιστούς.
 7. Νά προμηθευτεῖ ἡ Ἐπισκοπή Ἅγιες Γραφές πού θά διανεμηθοῦν στίς Ἐνορίες, γιά νά διαβάζονται στίς συνάξεις τῶν χριστιανῶν καί τῶν νέων.
 8. Νά ὀργανωθεῖ Σεμινάριο Ὁμιλητικῆς γιά νά μποροῦν οἱ Κληρικοί καί οἱ Κατηχητές νά διδάσκουν τό λαό τοῦ Θεοῦ ἐποικοδομητικά.
 9. Ἀπό ὅλους τονίσθηκε ἡ σπουδαιότητα τοῦ λειτουργικοῦ ἔργου. Οἱ ἀκολουθίες εἶναι ἡ ραχοκοκαλιά τοῦ Ἱεραποστολικοῦ καί Ποιμαντικοῦ ἔργου.
 10. Ὁ ἱερεύς νά κτυπᾶ τήν καμπάνα πρωΐ-βρἀδυ καί νά κάνει τόν Ὄρθρο καί τόν Ἑσπερινό.
 11. Ἄμεση ἀνάγκη νά μεταφρασθοῦν τά λειτουργικά βιβλία στήν Σουαχίλι τῆς Τανζανίας.
 12. Τό φιλανθρωπικό ἔργο εἶναι προσφορά ἀγάπης ἀπό τήν Ἐνορία, τόν Ἱερέα καί τούς χριστιανούς σ’αὐτούς πού βρίσκονται σέ δυσκολία, π.χ. πένθος, ἀρρώστια, φτώχεια κ.ἄ.
 13. Τό ὀργανωμένο φιλανθρωπικό ἔργο στήν Ἐπισκοπή τῆς Μπουκόμπας θά ξεκινήσει, σύν Θεῷ, μέ τήν Ἵδρυση Ὀρφανοτροφείου γιά τά μικρά τά παιδιά καί κυρίως τά κορίτσια. Τά μεγάλα θά στέλνονται στά οἰκοτροφεῖα τῶν δυό Σχολείων «Ἅγιος Σωσθένης» καί «Ἀριστοτέλης».
 14. Τά Ἱερατικά κενά εἶναι μεγάλα. Οἱ Ἱερεῖς θά φροντίσουν νά στείλουν ὑποψηφίους γιά τήν ἰερωσύνη, πού θά ἐκπαιδευτοῦν ἄμεσα στήν Ἱερατική Σχολή τῆς Ἐπισκοπῆς.
 15. Ἡ ἐπαναδραστηριοποίηση τῆς Ἐπισκοπῆς καί τῶν Ἱερέων θά φέρει τήν ἐπανεκκίνηση τῆς Ἱεραποστολῆς. Ὅλοι οἱ Ἱερεῖς ἔχουν ἐμπειρία Ἱεραποστολῆς, χρειάζονταν τήν ἐνθάρρυνση, γιά νά ξεκινήσουν πάλι.
 16. Οἱ Ἱερεῖς νά φροντίσουν γιά τήν ἐκλογή ἀπό τό λαό τῶν τεσσάρων Ἐπιτροπῶν: τῆς Διοίκησης τοῦ Ναοῦ, τῆς Φιλανθρωπίας, τῆς Νεολαίας καί τῶν Μητέρων.
 17. Συμφώνησαν νά καταθέσουν ἄμεσα τόν Οἰκονομικό Ἀπολογισμό τοῦ 2020 κάθε Ἐνορίας.
 18. Ἐπίσης νά ὑποβάλλουν καταστάσεις: τῶν Ἐνοριῶν, τῶν μικρῶν ὀρθοδόξων πυρήνων, τῶν Ναῶν καί τῶν περιουσιῶν ὅπου ὑπάρχουν, τοῦ ἀριθμοῦ τῶν οἰκογενειῶν καί τοῦ ἀριθμοῦ τῶν χριστιανῶν κάθε Ἐνορίας.
 19. Στίς διακοπές τῶν μαθητῶν, στό Κασίκιζι θά λειτουργήσουν οἱ Κατασκηνώσεις τῆς Ἐπισκοπῆς. Προβλέπεται, ὅτι θά φιλοξενηθοῦν περί τά 2.000 παιδιά καί νέοι σέ τρεῖς περιόδους α) 10-13 ἐτῶν, β) 14-17 ἐτῶν καί γ) 18-30 ἐτῶν.
 20. Συμφώνησαν οἰ Ἱερεῖς νά γίνουν δύο Ἱερατικές Συνάξεις, μία τριήμερη 6-8/5 στή Μπουκόμπα καί μιά 6-12/9 στό Κασίκιζι.
 21. Συζητήθηκε ὁ ρόλος τῶν Κατηχητῶν καί ἡ ὀργάνωση Σεμιναρίου Κατηχητῶν 15-20/2 γιά τήν Μπουκόμπα καί 6-13/6 γιά Καράγκουε, Κυέρουα καί Γκέιτα.
Από την ιερατική σύναξη της Ιεράς Επισκοπής Μπουκόμπας

Ἡ Ἐπισκοπή Μπουκόμπας δίνει τήν πρώτη σημασία πρός τούς Ἱερεῖς της, πού παλεύουν μέσα στή πλημμυρίδα τοῦ ἐπιθετικοῦ Ἰσλάμ, τῆς «ἐπηρμένης ὁφρύος» τοῦ Παπισμοῦ καί τοῦ συρφετοῦ τῶν Προτεσταντῶν.

Αὐτοί οἱ Ἱερεῖς εἶναι οἱ ἀχθοφόροι τοῦ Χριστοῦ στήν Μπουκόμπα, εἶναι ἡ μόνη ἐλπίδα τῶν λίγων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν.

Εκ της Ιεράς Επισκοπής

Δείτε περισσότερα

Αρχιερατικό Συλλείτουργο

Στα πλαίσια εορτασμού των 60 χρόνων από την ίδρυση της Αδελφότητάς μας το 1963, θα τελεστεί αρχιερατικό συλλείτουργο την Κυριακή 10 Δεκεμβρίου

60 χρόνια μετά: Εκδήλωση μνήμης Αγίων Ιεραποστόλων