Έναν γιατρό, σας παρακαλώ…

Ἦταν μετὰ ἀπὸ τὸν Ἁγιασμὸ ποὺ κάναμε στὴν νέα γεώτρηση στὸ χωριὸ Σασαμάμπο λίγο πιὸ ἔξω ἀπὸ τὸ National Park τῆς Ρουάχα, ὅταν μᾶς πλησίασε ὁ Πρόεδρος τοῦ χωριοῦ μὲ ἕνα χαρτὶ στὰ χέρια. Εἴμαστε συνηθισμένοι στὴν ὅλη ἱεροτελεστία, άφοῦ κάθε φορὰ μετὰ ἀπὸ κάθε φιλανθρωπικὴ δραστηριότητα τῆς Ἐκκλησίας μας, ἔχουμε τὶς αὐθόρμητες ἐκδηλώσεις εὐγνωμοσύνης ἀπὸ τοὺς εὐαίσθητους Ἰθαγενεῖς. Αὐτὴ τὴν φορὰ ὅμως οἱ εὐχαριστίες τελείωσαν ἀπότομα. Καὶ μετὰ ἄρχισαν τὰ αἰτήματα… Διάβαζε στὸ χαρτί του ὁ Πρόεδρος τοῦ χωριοῦ, ὅτι «εὐχαριστοῦμε γιὰ τὴν γεώτρηση ποὺ τόσο μεγάλη ἀνάγκη τὴν εἴχαμε ἄνθρωποι καὶ ζῶα». Καὶ μᾶς ἔδειχνε τὰ ἴχνη ἀπὸ τὸ χθεσινὸ πέρασμα τῶν ἐλεφάντων ποὺ ἀπεγνωσμένοι βγῆκαν ἀπὸ τὸ Σαφάρι πρὸς ἀναζήτηση νεροῦ, καὶ οἱ ὁποῖοι, ἄθελά τους, τσαλαπάτησαν τὰ καλαμπόκια τῶν φτωχῶν κατοίκων ποὺ περίμεναν καρτερικὰ νὰ δρέψουν τοὺς καρποὺς τῶν πολύμηνων κόπων τους γιὰ νὰ στηλωθοῦν ἀπὸ τὴν πείνα στὰ πόδια τους… «Ωστόσο, στὸ χωριὸ μας ἔχουμε ἀνάγκη ἀπὸ μιὰ κλινική. Πάνω στὸν τοκετὸ πολλὲς μάνες πεθαίνουν ἀπὸ ἔλλειψη γιατροῦ ἤ νοσοκόμας, συνέχιζε ἡ θλιβερὴ ἀνάγνωση, ἀφοῦ ἀπὸ τὴν παντελῆ ἔλλειψη φαρμάκων καὶ νοσηλευτικοῦ προσωπικοῦ, ὁ ἀριθμὸς τῶν κοιλάρφανων παιδιῶν στὸ χωριό μας μόνο, φθάνει στὰ εἴκοσι παιδάκια… Γι’ αὐτὸ σᾶς παρακαλοῦμε φέρτε καὶ στὸ χωριό μας μια κλινική».

Ὅταν μετὰ ἀπὸ κάποιους μῆνες, ἀνέφερα τὸ παραπάνω περιστατικὸ σὲ μιὰ πνευματικὴ συντροφιὰ στὴ Μητρόπολη Καλαμαριᾶς, ὁ ἀδελφός μου, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καλαμαριᾶς κ. Ἰουστῖνος, ποὺ ἀπὸ φοιτητὲς μοιραζόμασταν τὰ ἴδια ἱεραποστολικὰ ἐνδιαφέροντα, μὲ πλησίασε μαζὶ μὲ τὸν χαρισματικὸ πρεσβύτερο π. Σάββα Κενανίδη ἀπὸ τὴν ἐνορία τοῦ Ἁγίου Νικολάου Ἀρετσοῦς, καὶ μοῦ ὑποσχέθηκαν ὅτι θὰ ἀναλάβουν τὴν ἀνέγερση τῆς κλινικῆς στὸ Ἱεραποστολικό μας Κέντρο στὸ Κινταμάλι τῆς Ἰρίνγκας. Καὶ ἡ ὑπόσχεση ἔγινε ἔργο, καὶ ἡ Κλινική μας τελείωσε, καὶ τὸν Μάϊο ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης μας ἐτέλεσε τὰ Θυρανοίξια τῆς Κλινικῆς μας!

Συσσίτιο για τα παιδιά μας

Καὶ τότε ἤρθατε ἐσεῖς, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, καὶ μὲ τὴν ἀρχοντική σας καρδιὰ μᾶς στηρίξατε ἠθικὰ καὶ οἰκονομικά, ὅπως πάντα, καὶ μᾶς δώσατε χαρὰ καὶ ἐλπίδα μὲ τὴν ὑπόσχεσή σας ὅτι θὰ ἀναλάβετε τὰ λειτουργικὰ ἔξοδα τῆς Κλινικῆς μας, ποὺ ἀνέρχονται στὶς 2000€ κάθε μῆνα, διότι ἡ Κλινικὴ μας στὴν καθημερινὴ λειτουργία της, ἐνῶ θὰ ἐξυπηρετεῖ ἑκατοντάδες ἀνθρώπους ἀνεξαρτήτως θρησκεύματος, θὰ ἀπασχολεῖ δύο γιατρούς, δύο νοσοκόμες καὶ δύο βοηθοὺς γιατρῶν. Θέλω, λοιπόν, διὰ τοῦ παρόντος ταπεινοῦ ἄρθρου, νὰ συγχαρῶ καὶ νὰ εὐχαριστήσω τὴν εὐλογημένη Ἀδελφότητά σας, ἀλλὰ καὶ νὰ παρακαλέσω ὅλους τοὺς ἀναγνῶστες τοῦ περιοδικοῦ σας καὶ τὰ μέλη τῆς Ἀδελφότητας Ὀρθοδόξου Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς Θεσσαλονίκης, νὰ συνεχίσετε νὰ στηρίζετε τὴν προσπάθειά μας γιὰ τὴν παροχὴ καλύτερης ἰατροφαρμακευτικῆς περίθαλψης στοὺς ἀδελφούς μας, ἐδῶ στὴν Κεντρικὴ Τανζανία, ὅπου οἱ συνάνθρωποί μας ἔχουν ἰδιαίτερη ἀνάγκη ἀπό τὴν βοήθειά σας.

Στὴν νέα πολυκλινική μας, μποροῦν ἐπίσης νὰ προσφέρουν τὶς πολύτιμες ὑπηρεσίες τους ἐθελοντὲς ἰατροὶ ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα καὶ ἀλλοῦ. Ἐπίσης, σὲ αὐτὸ ποὺ πρέπει νὰ δοθεῖ βάση εἶναι ἡ ἐνημέρωση, ἀπὸ ἐξειδικευμένο προσωπικὸ, γιὰ τὶς ἀσθένειες ποὺ μαστίζουν τὴν περιοχὴ καὶ τοὺς τρόπους πρόληψης, διότι οἱ ἀσθένειές τους δὲν προκαλοῦνται μόνο ἐξαιτίας τῆς ἀνέχειας, ἀλλὰ κατὰ κύριο λόγο ἀπὸ τὴν ἄγνοια τῶν ἀνθρώπων γιὰ τὶς μολυσματικὲς ἀσθένειες καὶ τὸν τρόπο μετάδοσῆς τους.

Εὐχαριστοῦμε γιὰ τὴν ἀγάπη σας καὶ παρακαλοῦμε γιὰ τὶς προσευχὲς καὶ τὴν συμπαράστασή σας. Παρὰ τὶς οἱκονομικὲς δυσκολίες ποὺ μαστίζουν τὴν χώρα μας, γνωρίζουμε ὅτι οἱ φιλεύσπλαχνες καρδιές σας εἶναι πάντα δίπλα μας καὶ ἡ ἀδελφική σας παρουσία βακτηρία καὶ ὐποστηριγμὸς στὰ ἱεραποστολικά μας βήματα στὴν Κεντρικὴ Τανζανία. Εἶναι σπουδαῖο πράγμα νὰ προσφέρουμε βοήθεια στοὺς ἀναγκεμένους ἀδελφούς μας, ὄπου καὶ ἄν αὐτοὶ βρίσκονται. Εὐχόμεθα κάθε ἀγαθὸ στὴν ζωὴ καὶ στὰ ἔργα σας καὶ ὁ Δωρεοδότης Κύριος νὰ φωτίζει καὶ νὰ καθοδηγεῖ τὶς ζωὲς ὅλων μας εἰς ἀγαθόν.

Μὲ εὐγνωμοσύνη & ἀγάπη Χριστοῦ
† Ὁ Ἀρούσας Ἀγαθόνικος

Δείτε περισσότερα