Φορτία αγάπης για την Ακτή Ελεφαντοστού

Η Ορθόδοξη Ιεραποστολή στην Αφρική πάντα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή. Μέριμνα του Δευτερόθρονου Θρόνου του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, με την σοφή καθοδήγηση του πηδαλιούχου της, Πάπα και Πατριάρχου Θεοδώρου Β’, είναι πρωτίστως η πνευματική μέριμνα, αλλά συγχρόνως και η ανακούφιση των ασθενών και των πτωχών.

Μαζί με την πίστη συνυπάρχουν και τα έργα. Ότι και να ειπωθεί, θα είναι φτωχά τα λόγια για να εκφράσουν τον αγώνα και την αγωνία για το μεγάλο αυτό έργο της Ιεραποστολής που έχει να κάνει με ανθρώπινες υπάρξεις που αναζητούν την αλήθεια και την ανάπαυση. Ας θυμηθούμε τα λόγια του Αποστόλου Ιακώβου, που αναφέρεται στην πίστη και στα έργα:

«Τί τὸ ὄφελος, ἀδελφοί μου, ἐὰν πίστιν λέγῃ τις ἔχειν, ἔργα δὲ μὴ ἔχῃ; Μὴ δύναται ἡ πίστις σῶσαι αὐτόν; Ἐὰν δὲ ἀδελφὸς ἢ ἀδελφὴ γυμνοὶ ὑπάρχωσι καὶ λειπόμενοι ὦσι τῆς ἐφημέρου τροφῆς, εἴπῃ δέ τις αὐτοῖς ἐξ ὑμῶν, ὑπάγετε ἐν εἰρήνῃ, θερμαίνεσθε καὶ χορτάζεσθε, μὴ δῶτε δὲ αὐτοῖς τὰ ἐπιτήδεια τοῦ σώματος, τί τὸ ὄφελος; Οὕτω καὶ ἡ πίστις, ἐὰν μὴ ἔργα ἔχῃ, νεκρά ἐστι καθ’ ἑαυτήν. Ἀλλ’ ἐρεῖ τις· σὺ πίστιν ἔχεις, κἀγὼ ἔργα ἔχω· δεῖξόν μοι τὴν πίστιν σου ἐκ τῶν ἔργων σου, κἀγὼ δείξω σοι ἐκ τῶν ἔργων μου τὴν πίστιν μου. Σὺ πιστεύεις ὅτι ὁ Θεὸς εἷς ἐστι· καλῶς ποιεῖς· καὶ τὰ δαιμόνια πιστεύουσι καὶ φρίσσουσι. Θέλεις δὲ γνῶναι, ὦ ἄνθρωπε κενέ, ὅτι ἡ πίστις χωρὶς τῶν ἔργων νεκρά ἐστιν; ᾿Αβραὰμ ὁ πατὴρ ἡμῶν οὐκ ἐξ ἔργων ἐδικαιώθη, ἀνενέγκας ᾿Ισαὰκ τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον; Βλέπεις ὅτι ἡ πίστις συνήργει τοῖς ἔργοις αὐτοῦ, καὶ ἐκ τῶν ἔργων ἡ πίστις ἐτελειώθη, καὶ ἐπληρώθη ἡ γραφὴ ἡ λέγουσα· ἐπίστευσε δὲ ᾿Αβραὰμ τῷ Θεῷ, καὶ ἐλογίσθη αὐτῷ εἰς δικαιοσύνην, καὶ φίλος Θεοῦ ἐκλήθη. Ὁρᾶτε τοίνυν ὅτι ἐξ ἔργων δικαιοῦται ἄνθρωπος καὶ οὐκ ἐκ πίστεως μόνον…Ὥσπερ γὰρ τὸ σῶμα χωρὶς πνεύματος νεκρόν ἐστιν, οὕτω καὶ ἡ πίστις χωρὶς τῶν ἔργων νεκρά ἐστι»

(Ἰακ. 2:4-26).

Αυτά τα λόγια ωθούν και δίνουν δύναμη σε όλους τους Ιεραποστόλους και τους εκλεκτούς συνεργάτες της Ιεραποστολής, να προσφέρουν πολύτιμο χρόνο και να γεμίζουν την καθημερινότητά τους με αγάπη ανακουφίζοντας την ένδεια αυτών που έχουν ανάγκη. Όχι για να εισπράξουν ανταλλάγματα, αλλά για να ακούσουν λόγο αγαθό κατά την ημέρα του Κυρίου, που θα ζητήσει απολογία για την πίστη και τα έργα.

Ήδη το κοντέινερ με είδη πρώτης ανάγκης, που μας απέστειλε η Αδελφότητα Ορθοδόξου Εξωτερικής Ιεραποστολής και που ο ίδιος ο Μακαριώτατος Πατριάρχης ευλόγησε και συμμετείχε στην φόρτωσή του κατά την παραμονή του στην Αγιοτόκο Θεσσαλονίκη, έφτασε στον προορισμό του. Πόσοι άνθρωποι αυτές τις Άγιες ημέρες του Πάσχα θα βοηθηθούν; Πόσα μάτια θα λάμψουν; Πόσα χείλη θα χαμογελάσουν; Πόσα παιδιά θα γευθούν μια καραμέλα, μια σοκολάτα, θα πιάσουν στα χέρια τους ένα παιχνίδι, αυτά που τα δικά μας παιδιά στην αναπτυγμένη δύση, θεωρούν δεδομένα; Πόσα τραπέζια θα στρωθούν με πασχαλινά εδέσματα; Πόσοι άνθρωποι θα κοιτάξουν τον ουρανό και θα δοξάσουν τον Θεό; Πόσα πρόσωπα θα δείξουν την ευγνωμοσύνη τους και θα μακαρίσουν όλους αυτούς που πρόσφεραν τα λίγα ή τα πολλά μέσα από την καρδιά τους και ενδεχομένως από το υστέρημά τους; Και πρέπει να υπάρχει η βεβαιότητα πως αυτοί οι άνθρωποι που ευεργετούνται δεν ξεχνούν. Χαράσσεται μέσα στην καρδιά τους αυτή η ευεργεσία, όπως καταγράφει και ο Θεός τα ονόματα όλων των ευεργετών με χρυσά γράμματα στην ουράνια βίβλο.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους κοπίασαν. Στην Αδελφότητα της Ορθοδόξου Εξωτερικής Ιεραποστολής, που πάντα είναι στο πλευρό του Παλαίφατου Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και στον Προκαθήμενό της, επίγειο άγγελο και προστάτη όλων των Αφρικανών Πάπα και Πατριάρχη Θεόδωρο, που διακηρύσσει πάντοτε πως το μέλλον της ανθρωπότητας βρίσκεται στην αφρικανική ήπειρο. Στους εθελοντές, που συμμετείχαν στην συλλογή των ειδών πρώτης ανάγκης και στην εκφόρτωση του εμπορευματοκιβωτίου, στους επώνυμους και ανώνυμους ανθρώπους που βοήθησαν και πρόσφεραν τα αγαθά της αγάπης τους. Σε όλους εσάς και εκ μέρους του ευσεβούς ποιμνίου της Μητροπόλεως Άκκρας, απευθύνω ένα μεγάλο ευχαριστώ μαζί με τον Αναστάσιμο Χαιρετισμό «Χριστός Ανέστη».

Ο αδελφός σας
† Ο Άκκρας Νάρκισσος

Δείτε περισσότερα

Καινούργια αρχή

Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί, Χαἰρετε ἐν Κυρίῳ. Μέ πολλή χαρά ἐπικοινωνῶ μαζί Σας καί μέ τούς φίλους τῆς Ἱεραποστολῆς. Ἤθελα νά γίνω

Το φρέαρ της ζωής

Δεν θα κουραστώ ποτέ να ομολογώ, διότι πρωτίστως με ξεκουράζει να βιώνω, ότι η του Ευαγγελίου ζωή λαμβάνει σάρκα και οστά κάθε

Ιεραποστολικά Οικόπεδα

Αγαπητοί μου αδελφοί, χαίρετε εν Κυρίω. Σας γράφουμε από το Ορθόδοξο Ιεραποστολικό κλιμάκιο της Dodoma στην Τανζανία. Με την ευχή του επισκόπου