Ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας στην Κεντρική Τανζανία

Ἀπὸ τὶς 15 ἕως τὶς 22 Μαΐου 2019 εἴχαμε τὴν μεγάλη χαρὰ καὶ εὐλογία τῆς Ποιμαντικῆς ἐπισκέψεως τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πάπα καὶ Πατριάρχη Ἀλεξανδρείας καὶ πάσης Ἀφρικῆς κ. Θεοδώρου Β΄, στὴν Ἱεραποστολική μας Ἐπισκοπὴ Ἀρούσας καὶ Κεντρικῆς Τανζανίας καὶ εἰδικὰ στὴν περιοχὴ τῆς Ἰρίγγας, ἡ ὁποία βρίσκεται πάνω σὲ ἕνα τεράστιο ὀροπέδιο σὲ ὑψόμετρο ποὺ φτάνει τὰ 2000 μ. Εἶναι ἡ δεύτερη φορὰ ποὺ ὁ Πατριάρχης μας ἐπισκέπτεται τὴν περιοχή αὐτή, ἀφοῦ τὴν πρώτη φορά ποὺ ἦρθε ἦταν τὸ 2007. Θερμὴ ὑποδοχή ἐπεφύλαξαν στὸν Πνευματικό τους Πατέρα πλήθη πιστῶν ἀπὸ τὶς γύρω περιοχὲς στὸ Ἱεραποστολικὸ Κέντρο τῆς Ἐπισκοπῆς στὸ Κινταμάλι τῆς Ἰρίγγας.

Τὴν Πέμπτη 16η Μαΐου, ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας κ. Θεόδωρος ἐπισκέφθηκε τὴν περιοχή Νταμπάγκα στὰ νότια τῆς χώρας κοντά στὰ σύνορα μὲ τὴν Ζάμπια, ὅπου ἐτέλεσε τὸν Ἁγιασμό θεμελίωσης τοῦ Ἱεροῦ ναοῦ Ὁσίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου καὶ Ἁγίου Λουκᾶ τοῦ Ἱατροῦ στὸ χωριό Μασέγκε, καθώς καὶ τὸν Ἁγιασμὸ τῆς νέας γεώτρησης τῆς περιοχῆς. Ἀμφότερα τὰ ἔργα χρηματοδοτοῦνται ἀπὸ δωρητές τῆς Ἀδελφότητας Ὀρθοδόξου Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς.

Τὴν ἑπομένη, 17η Μαΐου, ὁ Μακαριώτατος μετέβη μὲ τὴ συνοδεία του στὸ χωριὸ Ἰγγαγκιντούγγου, στὰ ὑψίπεδα τῆς ἐνδοχώρας τῆς Κεντρικῆς Τανζανίας, σὲ ἕνα αἰώνια λαμπερὸ σκηνικό, ὅπου ἡ ὀμορφιὰ τῆς φύσης συναντά τοὺς φιλήσυχους καὶ ἐργατικοὺς ἰθαγενεῖς, καὶ ἐτέλεσε τὸν Ἁγιασμὸ Θυρανοιξίων τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος καὶ Ὁσίου Πορφυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου, ἀπό δωρητὲς τῆς Ἀδελφότητός σας.

Τὸ ἀπόγευμα τῆς ἴδιας ἡμέρας ὁ Αλεξανδρινὸς Προκαθήμενος μετέβη στὸ πρωτόγονο χωριὸ τῶν Μασάϊ, τὸ Ἰποάσι, τὸ ὁποῖο εἶναι ἀμιγῶς Ὀρθόδοξο, καὶ ὅπου σύσσωμο τὸ χωριὸ τὸν προϋπάντησε μὲ τοὺς ἰδιαίτερους χορούς καὶ τὰ τραγούδια τους. Ἐδῶ ὁ Μακαριώτατος εὐλόγησε τὴν γεώτρηση ποὺ πραγματοποίησε ἡ Ἐκκλησία μας στὸ κέντρο τοῦ χωριοῦ, τὸ νερὸ τῆς ὁποίας καλύπτει τὶς ἀνάγκες τῶν φτωχῶν αὐτῶν ἀνθρώπων ποὺ ζοῦν σὲ ἕνα ἰδιαζόντως σκληρὸ περιβάλλον ἀποκλειστικὰ ἀπὸ τὴν κτηνοτροφία. Εἶναι μιὰ ἀπὸ τὶς λίγες περιοχὲς τοῦ πλανήτη μας ποὺ μένει ἀνεπηρέαστη ἀπὸ τὴν «πολιτισμική πρόοδο», καὶ ὅπου ὅντως μπορεῖ κανεὶς νὰ θαυμάσει καὶ νὰ ἀπολαύσει τὴν ἀγνότητα τῆς φύσης καὶ τῶν ἀνθρώπων.

Τὸ Σάββατο 18η Μαΐου, ὁ Πατριάρχης μας, πλαισιούμενος ἀπὸ τοὺς Θεοφιλ. Ἐπισκόπους Γκούλου κ. Σίλβεστρο καί Μαλάουι κ. Φώτιο,, ἐτέλεσε ὁμαδικές βαπτίσεις 350 ἰθαγενῶν στὸ Ἱεραποστολικὸ Κέντρο τοῦ Κινταμάλι. Ἀμέσως μετὰ τὴ συγκινητικὴ τελετὴ τῶν βαπτίσεων, ὁ Μακαριώτατος πραγματοποίησε Ἱερατική Σύναξη τῶν κληρικῶν τῆς Ἐπισκοπῆς, ἀπευθύνοντας λόγους παραινετικοὺς καὶ ἐνθαρρύνοντας τους κληρικοὺς νὰ συνεχίσουν μὲ ἐνθουσιασμὸ τὰ ἱερατικά τους καθήκοντα.

Τὴν Κυριακὴ τοῦ Παραλύτου, 19η Μαΐου ὁ Μακαριώτατος Πάπας καὶ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας καὶ πάσης Ἀφρικῆς χοροστάτησε στὸν Ὄρθρο καὶ προεξῆρχε τῆς Θείας Λειτουργίας, στὸν Ἱερὸ Ναὸ Παναγίας τοῦ Κύκκου καὶ Ἁγίου Γεωργίου τοῦ Κινταμάλι, συμπαραστατούμενος ὑπὸ τῶν Θεοφ. Ἐπισκόπων Γκούλου, Μαλάουι καὶ Ἀρούσας, κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ὁποίας ἐτέλεσε τὴν εὶς Διάκονον χειροτονία τοῦ κ. Ἀναστασίου Κiyonga, ὁ ὁποῖος εἶναι 32 ἐτῶν, ἔγγαμος καὶ πατέρας δύο τέκνων, πτυχιοῦχος τοῦ Θεολογικοῦ Σεμιναρίου Ναϊρόμπι καὶ τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς Ταμπόρας. Πρὸ τῆς ἀπολύσεως τῆς Θείας Λειτουργίας, ὁ Μακαριώτατος ἀπένειμε τὸ ὀφφίκιο τοῦ Ἀρχιμανδρίτου στὸν Ἱερομόναχο Μάρκο Rutakiamirwa, ὁ ὁποῖος εἶναι πτυχιοῦχος τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Ντοντόμα μὲ εἰδικότητα στὴ Γλωσσολογία. Ἀμφότεροι εἶναι μέλη τῆς μεταφραστικῆς ὁμάδας τῆς Ἐπισκοπῆς Ἀρούσας.

Μετὰ τὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ἐν πομπῇ, ὅλοι οἱ παριστάμενοι μὲ ἐπικεφαλῆς τὸν Μακαριώτατο καὶ συνοδείᾳ ὅλων τῶν προυχόντων τῆς περιοχῆς Ἰρίγγας, μετέβησαν στὸν προαύλειο χῶρο τῆς παρακειμένης Κλινικῆς «Ἅγιος Νικόλαος» ὅπου ἐτελέσθησαν τὰ ἐγκαίνιά της. Ἡ Κλινικὴ αὐτὴ εἶναι δωρεὰ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νέας Κρήνης καὶ Καλαμαριᾶς.

Τὴν Δευτέρα 20η Μαΐου, ὁ Μακαριώτατος μετέβη στὸ χωριὸ Ἰμπόγκο, ὅπου ἐτέλεσε τὸν Ἁγιασμό Θυρανοιξίων τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, καὶ τὸν Ἁγιασμὸ τῆς παρακειμένης γεωτρήσεως, ἀμφοτέρων ἀπό δωρητές τῆς Ἀδελφότητάς σας, καὶ τὰ ὁποῖα εἶναι τὸ κόσμημα τῆς περιοχῆς.

Θέλω μέσα ἀπὸ τὴν καρδιά μου νὰ ἐκφράσω τὴν εὐγνωμοσύνη καὶ τὴν ἀγάπη μου πρὸς τὸν Πρόεδρο κ. Χαράλαμπο Μεταλλίδη, τὸν κ. Νόστη Ψαρρᾶ, ἀλλὰ καὶ ὅλα τὰ μέλη τῆς Ἀδελφότητάς σας, γιὰ τὴν θερμὴ συμπαράστασή σας στὴν ταπεινὴ διακονία μου στὴν Ἐπισκοπὴ Ἀρούσας, διότι γιὰ μᾶς εἶστε μεγάλοι εὐεργέτες. Εὔχομαι ὁ Πανάγαθος Θεὸς νὰ σᾶς εὐλογεῖ ὅλους.

Μὲ ἀγάπη Χριστοῦ
† Ὁ Ἀρούσας Ἀγαθόνικος

Δείτε περισσότερα

Η Ορθόδοξη Ιεραποστολή στην Κένυα

Διαδικτυακή σύναξη με καλεσμένο τον Μητροπολίτη Ναϊρόμπι κ. Μακάριο από τη μακρινή Κένυα
το Σάββατο 24 Απριλίου 2021, στις 8 το βράδυ

Οι ιερείς μας στην Μπουκόμπα

«Ἐμπρός, πατέρες, ἄς ξεσηκωθοῦμε καί ἄς ἐργασθοῦμε. Ἄς ξεκινήσει ἡ Ἱεραποστολή» φώναξε ἕνας ἡλικιωμένος Ἱερεύς καί χειροκρότησαν ὅλοι οἱ Ἱερεῖς πού συμμετεῖχαν