Στην νέα δήλωση Ε1 που υποβάλλεται αυτές τις ημέρες για το φορολογικό έτος 2017, απαιτείται λεπτομερής αναγραφή των στοιχείων των δωρεών σας, τις οποίες επικαλείστε για έκπτωση φόρου. Η Αδελφότητα Ορθοδόξου Εξωτερικής Ιεραποστολής εμπίπτει στους φορείς της ΠΟΛ.1052/20.2.2015, που προσδιορίζει τους φορείς προς τους οποίους τα καταβαλλόμενα ποσά δωρεών αναγνωρίζονται για έκπτωση από το φόρο.

Για να συμπληρώσετε σωστά τη φορολογική σας δήλωση, θα πρέπει να έχετε κρατήσει το γραμμάτιο είσπραξης του πιστωτικού ιδρύματος στο οποίο καταθέσατε την δωρεά σας. Αν δεν τo έχετε κρατήσει, καλέστε μας στο τηλέφωνο 2310279910 και ίσως μπορούμε να σας βοηθήσουμε.

Αναγνωρίζονται για έκπτωση μόνο δωρεές που γίνονται σε τραπεζικό λογαριασμό. Δεν αναγνωρίζονται δωρεές που έχετε καταθέσει αυτοπροσώπως στο γραφείο μας (εκτός αν ζητήσατε προσωποποιημένη κατάθεση σε λογαριασμό όψεως) ούτε και δωρεές που αποστέλλονται μέσω ταχυδρομικής επιταγής.

Στο πεδίο 059 (ή 060 για την σύζυγο), συμπληρώστε τα ακόλουθα στοιχεία για κάθε συναλλαγή:

 • Ονοματεπώνυμο: Το ονοματεπώνυμο του καταθέτη στο όνομα του οποίου εκδόθηκε το γραμμάτιο (ή, αν η κατάθεση έγινε από τρίτο πρόσωπο, το ονοματεπώνυμο που αναγράφηκε ως αιτιολογία)
 • Δωρεά στο: Εσωτερικό
 • Τράπεζα: Το όνομα της τράπεζας στην οποία έγινε η κατάθεσή σας (Εθνική Τράπεζα, Alpha Bank, Τράπεζα Πειραιώς ή Eurobank Ergasias Α.Ε.). Δωρεές που καταβάλλονται στα γραφεία μας και για τις οποίες ζητείται προσωποποιημένη κατάθεση σε λογαριασμό όψεως κατατίθενται στην Alpha Bank.
 • Αριθμός λογαριασμού: Τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού IBAN στον οποίο έγινε η κατάθεση. Οι λογαριασμοί δωρεών για τις παραπάνω τράπεζες είναι
  • Εθνική Τράπεζα – IBAN: GR06 0110 2560 0000 2564 8000 609
  • Alpha Bank – IBAN: GR93 0140 4050 4050 0200 2000 170
  • Τράπεζα Πειραιώς – IBAN: GR70 0172 2000 0052 0005 2141 068
  • Eurobank – IBAN: GR24 0260 2060 0001 0010 1157 390
 • Αρ. Γραμματίου Είσπραξης: Το αναγνωριστικό της συναλλαγής που αναγράφεται επάνω στο γραμμάτιο είσπραξης, που εξέδωσε η τράπεζα.
 • Ποσό: Το ποσό της κάθε κατάθεσης

Ειδικά, για δωρεές μέσω PayPal, η διαδικασία έχει ως εξής:

 • Ονοματεπώνυμο: Το ονοματεπώνυμο του καταθέτη από τον λογαριασμό ή με την κάρτα του οποίου έγινε η δωρεά
 • Δωρεά στο: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
 • Χώρα: LU-LUXEMBOURG
 • Τράπεζα: PPLXLULL
 • Αριθμός λογαριασμού: paypal @ ierapostoles . gr
 • Αρ. Γραμματίου Είσπραξης: Το αναγνωριστικό της συναλλαγής που αναγράφεται επάνω στην απόδειξη που έστειλε το PayPal στη διεύθυνσή σας.
 • Ποσό: Το ποσό της κάθε κατάθεσης

Επισημαίνεται ότι αναγνωρίζονται δωρεές που αθροιστικά υπερβαίνουν το ποσό των 100 € (ανεξάρτητα αν έχουν γίνει μόνο προς την Αδελφότητά μας ή και προς άλλους φορείς) και μέχρι το 5% του φορολογητέου εισοδήματος που δηλώνετε. Η έκπτωση φόρου ανέρχεται σε ποσοστό 10% επί του συνολικού ποσού δωρεών που αναγνωρίζεται.