Αγαπητοί φίλοι της Ιεραποστολής,

Χαίρετε εν Κυρίω.

Κατ’ αρχήν θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά διά την ευγενή συμπαράσταση της υμετέρας Αδελφότητος εις τας εκάστοτε ανάγκας της Ιεράς Μονής μας, η οποία αξιοποιείται κυρίως διά την αγοράν ειδών πρώτης ανάγκης διά την καλλιέργεια των κήπων μας.

Η καλλιέργεια φυτών, λαχανικών, οπωροφόρων δένδρων εις τα φυτώρια, θερμοκήπια και τις καλλιεργούμενες εκτάσεις μας, πέραν του ότι θεραπεύει τις ιδικές μας ανάγκες, αποτελεί και ένα μέσον συντηρήσεως της Ιεράς Μονής μας, διά να έχουμε μία μικρή οικονομική αυτάρκεια, αλλά και μαθητείας των νεαρών γηγενών δοκίμων της Ιεράς Μονής μας εις το διακόνημα του κηπουρού.

Έρχομαι, λοιπόν και αυτή τη φορά να ζητήσω την συμπαράστασίν σας διά την αγοράν γενετικού υλικού και εργαλείων. Τα προαναφερόμενα είναι αξίας 1.500 περίπου ευρώ και θα μας τα αποστείλουν με κοντέινερ, το οποίο ήδη φορτώνεται.

Θα σας είμεθα ευγνώμονες, εάν συνδράμετε διά την αγοράν αυτών κι εμείς από πλευράς ιδικής μας θα κάνουμε αυτό το οποίο ημπορούμε, δηλαδή θα σας μνημονεύουμε υπέρ υγείας κι ευοδώσεως του θεοφιλούς έργου που επιτελείτε, πρεσβείαις των Αγίων Αποστόλων, τους οποίους τιμά η Ιερά Μονή μας.

Με εκτίμηση,
Ιερομόναχος Βαρνάβας Γρηγοριάτης