Με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα που έχουν απασχολήσει μερίδα του Τύπου σχετικά με παράνομους εράνους αλλά και ψεύτικους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, οι οποίοι ξεφυτρώνουν τα τελευταία χρόνια σαν τα μανιτάρια (συνήθως με τη μορφή της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας), θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε στους αγαπητούς φίλους της Ιεραποστολής ότι:

  • η Αδελφότητα Ορθοδόξου Εξωτερικής Ιεραποστολής είναι αναγνωρισμένο φιλανθρωπικό σωματείο από το 1963,
  • διοικείται από άμισθο 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εγκρίνει συλλογικά κάθε δαπάνη,
  • η οικονομική διαχείρισή του ελέγχεται από τριμελή Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελούμενη από μέλη του Σωματείου και από τη Γενική Συνέλευση των τακτικών μελών,
  • εποπτεύεται ενδελεχώς οικονομικά κάθε χρόνο από το Δήμο Θεσσαλονίκης,
  • εκδίδει θεωρημένες αποδείξεις για κάθε δωρεά, επώνυμη ή ανώνυμη,
  • οι εγκριτικές πράξεις του Οικονομικού Προϋπολογισμού και Απολογισμού της δημοσιεύονται στη Διαύγεια,
  • για όλες τις δωρεές υποβάλλεται δήλωση φόρου δωρεών στην αρμόδια ΔΟΥ και καταβάλλεται ο αναλογών φόρος,
  • διαθέτει κάθε χρόνο περισσότερο από το 87% των συγκεντρούμενων δωρεών (αφαιρουμένων φόρων και λειτουργικών δαπανών) για την προώθηση της Ορθόδοξης Ιεραποστολής σε όλο τον κόσμο καθώς και της φιλανθρωπίας προς φτωχούς, αναπήρους, ασθενείς, ορφανούς και εμπεριστάτους. Μάλιστα, σε περίπτωση που μια δωρεά γίνεται για συγκεκριμένο πρόγραμμα, έργο ή χώρα, το 100% της δωρεάς σας διατίθεται για το σκοπό αυτό.

Η αλληλεγγύη και η αγάπη των Ελλήνων στα χρόνια της κρίσης είναι απτή απόδειξη της ελπίδας μας για έναν καλύτερο κόσμο. Όμως, η ελεημοσύνη πρέπει να γίνεται με διάκριση, ώστε τα χρήματά σας να πιάνουν τόπο και να καρποφορούν στον κήπο της Βασιλείας του Θεού.

Βάπτιση στη Μαδαγασκάρη