19 Ιουλίου, 2013

Ι. Μητρόπολη Μπραζαβίλ & Γκαμπόν

Πρωτοχριστιανική οδοιπορία στη γη των Πυγμαίων

Όταν από παιδί διάβαζα για την αγωνιώδη και επίπονη προσπάθεια των ιεραποστόλων, δεν υποπτευόμουν ότι κάποτε θα είχα την ευλογία να μετάσχω αυτής της εμπειρίας και μάλιστα υπό την ευθύνη της Επισκοπικής διακονίας…

Ι. Μητρόπολη Κινσάσας

12 νέοι απόφοιτοι από τη Θεολογική Σχολή του Κονγκό

Η Σχολή λειτουργεί κατά το πρότυπο της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης. Ιδρύθηκε από εξαετίας και έδωσε φέτος δώδεκα νέους διπλωματούχους Θεολόγους, οι οποίοι θα εργασθούν ως εκκλησιαστικά στελέχη για την εξάπλωση της Ορθοδοξίας.