Νέες ανάγκες για την Ιεραποστολή της Ιρίγκας

Ἐπανειλημμένως ἐκινδύνευσε ἡ σωματική μας ἀκεραιότητα μέ τό ὑπᾶρχον πεπαλαιωμένο αὐτοκίνητο. Τουλάχιστον τρεῖς φορές μᾶς προστάτευσε ἡ Θεῖα Πρόνοια ἀπό βέβαιο δυστύχημα

Αγαπητοί μου,

Λαμβάνω τήν τιμή νά σᾶς παρακαλέσω, πολυπόθητοι ἐν Χριστῷ ἀδελφοί, ὅπως δεχθεῖτε, δι’ ἐμοῦ τοῦ ἐλαχίστου, τίς εὐγνώμονες εὐχαριστίες τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.κ. Δημητρίου διά τά πέντε χιλιάδες εὐρώ, τά ὅποῖα ἐδώσατε διά τήν ἀποπεράτωση τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου «Ἅγιος Μᾶρκος» εἰς Ἰπόγκο Ἰρίγκας.

Ὅμως, ἐπικαλούμενος τά φιλεύσπλαχνα αἰσθήματα τῶν ἀγαπώντων τήν Ἱεραποστολικήν προσπάθεια καρδιῶν σας, θά ἤθελα νά σᾶς παρακαλέσω, ὅπως βοηθήσετε τό πολυεύθυνο ἔργο μας εἰς τήν περιοχή τῆς Ἴρίγκας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Εἰρηνουπόλεως, μἐ τό νά προσφέρετε ἐπί πλέον πέντε χιλιάδες εὐρώ διά τόν ἐξοπλισμό τοῦ Σχολείου καί ἔτσι ἀπό τόν Ἱανουάριο, πού ἀρχίζει ἡ νέα Σχολική χρονιά, μπορέσει νά λειτουργεῖ.

Ἐπιτρέψατέ μου εἰς τό σημεῖο αὐτό, νά σᾶς κάνω κοινωνούς μιᾶς ἄλλης πολύ μεγάλης ἀνάγκης, διά τήν ὁποία ἡ ἐλαχιστότης μου σᾶς παρακαλεῖ.

Ἀποφασίσατε ἀδελφοί, τήν χρηματοδότηση τῆς ἀγορᾶς ἑνός κατάλληλου διά τίς συνθῆκες τῆς Ἰρίγκας αὐτοκινήτου, διότι πρέπει νά κινοῦμαι ἀσφαλῶς καί τακτικῶς ἐκεί καί νά ἐπισκέπτομαι τίς πενήντα περίπου Ἐνορίες τῆς περιοχῆς Ἰρίγκας, λειτουργῶν, κατηχῶν καί προσφέρων μετά τῶν συνεργατῶν συσσίτιο εἰς τούς πτωχούς Ἰθαγενεῖς ἀδελφούς μας.

Ἐπί πλέον πρέπει νά σᾶς πληροφορήσω, ὅτι ἐπανειλημμένως ἐκινδύνευσε ἡ σωματική μας ἀκεραιότητα μέ τό ὑπᾶρχον πεπαλαιωμένο αὐτοκίνητο. Τουλάχιστον τρεῖς φορές μᾶς προστάτευσε ἡ Θεῖα Πρόνοια ἀπό βέβαιο δυστύχημα. Πρόσφατα, ὕστερα ἀπό τήν περιπέτεια τῆς ἀσθενείας μου, κατέστη ἐπιτακτικότερη ἡ ἀνάγκη ἑνός ἀσφαλοῦς αὐτοκινήτου.

Ἤδη εὑρέθη ἕνα τοιοῦτο, τό κόστος τοῦ ὁποίου ἀνέρχεται εἰς τό ποσόν τῶν δέκα χιλιάδων εὐρώ.
Εὐχαριστών, ἐκ τῶν προτέρων, διά τήν θετικήν ἀνταπόκρισίν σας διαβιβάζω τίς εὐγνώμονες εὐχαριστίες καί εὐχές τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.κ. Δημητρίου.

Ὁ Ἐλάχιστος ἐν Ἱεραποστόλοις
Ἀρχιμ. Φώτιος Χατζηαντωνίου
Πρωτοσύγκελλος Ἱ. Μ. Εἰρηνουπόλεως

Ιερός Ναός Αγίου Νεκταρίου Ιρίγκας, δωρεά ανώνυμου δωρητή
Ιερός Ναός Αγίου Νεκταρίου Ιρίγκας, δωρεά ανώνυμου δωρητή

Δείτε περισσότερα

Η Ορθοδοξία στα νησιά Φίτζι

Την Κυριακή 9 Οκτωβρίου, οι φίλοι της Αδελφότητας Ορθοδόξου Εξωτερικής Ιεραποστολής είχαν την ευκαιρία να υποδεχθούν τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Νέας Ζηλανδίας κ.

Ευάρεστος Θεώ γενόμενος ηγαπήθη

Εὐάρεστος Θεῷ γενόμενος ἠγαπήθη Πρόκειται για τον αγαπητό μας αδελφό και πατέρα Βαρνάβα, εφημέριο και πνευματικό πατέρα της αρτισύστατης Ορθοδόξου κοινότητος της