Η πορεία των έργων στο Μπόμπο

10/11/2009

Σεβαστέ μου κ. Πρόεδρε

μέλη και φίλοι της Αδελφότητας Ορθοδόξου Εξωτερικής Ιεραποστο­λής Θεσσαλονίκης

Ένα μεγάλο «ευχαριστώ» στον πανάγαθο Θεό γιατί και φέτος ελάβαμε πλούσια δώρα, αγάπη, φροντίδα, προσευχές και οικονομική ενίσχυση από την Αδελφότητα σας. Θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά που μια μέρα δεν είχαμε τίποτα να φάμε και κτύ­πησε το τηλέφωνο για να μας ενημε­ρώστε ότι μας είχατε στείλει λεφτά για το σκοπό αυτό. Τότε θυμήθηκα τα λόγια του Κυρίου μας “διά τούτο λέ­γω υμίν, μη μεριμνάτε τη ψυχή υμών τι φάγητε και τι πίητε, μηδέ τω σώμα­τι υμών τι ενδύσησθε· ουχί ή ψυχή πλείον εστί της τροφής και το σώμα του ενδύματος; εμβλέψατε εις τα πετεινά του ουρανού, ότι ου σπείρουσιν ουδέ θερίζουσιν ουδέ συνάγουσιν εις αποθήκας και ο πατήρ υμών ο ουρά­νιος τρέφει αυτά- ουχ υμείς μάλλον διαφέρετε αυτών; τις δε εξ υμών μερι­μνών δύναται προσθείναι επί την ηλι-κίαν αυτού πήχυν ένα;”. (Ματθ. 6,25-27)

Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί αδελ­φοί, έχω τη χαρά να σας ενημερώσω ότι το έργο του Κέντρου Υγείας «Π. Παπαδημητρακόπουλος» τελείωσε. Οι εργασίες στον Ι. Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης συνεχίζονται και ζητάμε ένα ποσό για το έργο αυ­τό.

Επίσης έχει τελειώσει και η γεώ­τρηση για πόσιμο νερό για την οποία μου είχατε στείλει 5.000 ευρώ. Σας ευχαριστώ για όλα.

Έχουμε τέσσερα έργα που είναι επείγοντα και σας παρακαλούμε να τα βάλετε, στο πρόγραμμα σας για το 2010.

Τα δύο αφορούν ένα Ιεραποστο­λικό Κέντρο στην κωμόπολη Λουγιέρο. Μιλάμε για ένα κτίριο όπου θα βρίσκονται τα γραφεία της Ιεραπο­στολής και ένα Δημοτικό σχολείο. Το τρίτο είναι η Τεχνική Σχολή στην ενορία της Μεταμόρφωσης στο Μπό-μπο και τέταρτο το Οικοτροφείο στο Βούφαλο.

Επίσης σας θυμίζω και για ένα μι­κρό σπίτι για τον πατέρα Δημήτριο, έναν πολύτεκνο ιερέα στην ενορία της Θεοτόκου στο Μαγκόμα.

Τα σέβη μου σε σας και πολλές ευ­χαριστίες στους δωρητές των έργων.

Εν Χριστώ αδελφός π. Ιωάννης Κιμπούκα

Δείτε περισσότερα

Καινούργια αρχή

Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί, Χαἰρετε ἐν Κυρίῳ. Μέ πολλή χαρά ἐπικοινωνῶ μαζί Σας καί μέ τούς φίλους τῆς Ἱεραποστολῆς. Ἤθελα νά γίνω

Το φρέαρ της ζωής

Δεν θα κουραστώ ποτέ να ομολογώ, διότι πρωτίστως με ξεκουράζει να βιώνω, ότι η του Ευαγγελίου ζωή λαμβάνει σάρκα και οστά κάθε

Ιεραποστολικά Οικόπεδα

Αγαπητοί μου αδελφοί, χαίρετε εν Κυρίω. Σας γράφουμε από το Ορθόδοξο Ιεραποστολικό κλιμάκιο της Dodoma στην Τανζανία. Με την ευχή του επισκόπου