ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ
1. Από Εισφορές και δωρεές 803.415,04 €
2. Από Ενοίκια 118.206,69 €
3. Από τόκους καταθέσεων 6.427,80 €
Μερικό σύνολο 928.049,53 €
Υπόλοιπο της 31.12.2007 263.373,43 €
Γενικό σύνολο εισπράξεων 1.191.422,96 €
ΠΛΗΡΩΜΕΣ
1. Εμβάσματα εις ιεραποστολικά κλιμάκια 731.127,53 €
2. Μισθοί και Ι.Κ.Α. 21.616,80 €
3. Δαπάναι ανακαινίσεως γραφείων 66.876,10 €
4. Γενικά Έξοδα 96.849,49 €
5. Φόροι 4.509,08 €
Γενικό σύνολο πληρωμών 920.979,00 €
Υπόλοιπο δια την νέα χρήση 270.443,96 €
1.191.422,96 €
ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ 270.443,96
1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ  αρ. λογ/σμου 60085994 4.843,56 €
2. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ  ΟΨΕΩΣ 43.791,18 €
3.ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ  ΠΡΟΘ/ΚΗ 100.000,00 €
4.ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ   ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ 44.062,17 €
5. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ  ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ 17.828,98 €
6. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ   ΠΡΟΘ/ΚΗ 50.000,00 €
7.EYROBANK ΤΡΑΠΕΖΑ   ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ 8.918,07 €
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 269.443,96 €
Εις χείρας ταμίου 1.000,00 €
Γενικό Σύνολο 270.443,96 €

 

Επόμενο άρθροΙεραποστολικά Νέα από τα Φίτζι
Η Αδελφότητα Ορθοδόξου Εξωτερικής Ιεραποστολής είναι το αρχαιότερο ιεραποστολικό σωματείο στην Ελλάδα και σε όλο τον Ορθόδοξο κόσμο. Από το 1963, συνεργάζεται με Ορθοδόξους ιεραποστόλους στην Αφρική, την Ασία, την Ωκεανία και τη Λατινική Αμερική, παρέχοντάς τους κάθε ηθική και υλική υποστήριξη.