Νόστης Ψαρράς

Ποίηση

Παναγία Θεομήτωρ Μαρία

Ο Πανάχραντος Λόγος του Θεού σε κατατάσσει πρώτη επί των ανθρώπων. Κανείς δεν δύναται να ταξιδέψει πλησιάζοντας τα ουρανοθέμελα φωτοστέφανα – πανάγια σύνορα της υψηλόθρονης