Νόστης Ψαρράς

Ι. Μητρόπολη Νιγηρίας

Μητροπολίτης Νιγηρίας Αλέξανδρος (1960-2023)

Ιεραποστολική ανωτερότητα Ήλθε η 30η Ιουνίου 2023, ημέρα των Αγίων Δώδεκα Αποστόλων, λαμπροφορώντας πνευματικά την ψυχή μας. Ήλθε και η αγγελία της κοίμησης του αγαπητού

Ποίηση

Παναγία Θεομήτωρ Μαρία

Ο Πανάχραντος Λόγος του Θεού σε κατατάσσει πρώτη επί των ανθρώπων. Κανείς δεν δύναται να ταξιδέψει πλησιάζοντας τα ουρανοθέμελα φωτοστέφανα – πανάγια σύνορα της υψηλόθρονης

60 χρόνια μετά: Εκδήλωση μνήμης Αγίων Ιεραποστόλων