Έργα και ημέρες στην Μπουκόμπα

Ἀγαπητοί φίλοι τῆς Ἱεραποστολῆς,

Κατ’ ἀρχάς νά συγχαρῶ τήν Ἀδελφότητά σας γιά τήν συμπλήρωση 60 χρόνων ἀπό τῆς ἱδρύσεώς της. Νά σᾶς συγχαρῶ γιά 60 χρόνια διακονίας τῆς Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς. Νά σᾶς συγχαρῶ γιά τά 60 χρόνια στήν ἐποποιία τοῦ νεώτερου ἑλληνισμοῦ, τῆς Ὀρθόδοξης Ἰεραποστολῆς. Νά σᾶς συγχαρῶ γιά τά 60 χρόνια προσφορᾶς ἀπό τά μετόπισθεν στό μέτωπο τῆς διάδοσης τῆς Ὀρθοδοξίας.

Νά σᾶς συγχαρῶ διότι 60 χρόνια, πρῶτα ὡς Φίλοι τῆς Οὐγκάντας καί μετά ὡς φίλοι ὅλου τοῦ κόσμου καί ὅλων τῶν λαῶν, ὅπου ἄναψε ἡ φλόγα τῆς Ὀρθόδοξης πίστης, τρέχετε γιά νά τήν δυναμώσετε

Νά σᾶς εὐχαριστήσω γιατί γίνατε καί φίλοι τῆς Μπουκόμπας. Φίλοι τῆς ὑπεράνθρωπης προσπάθειας νά ὀργανωθεῖ ἡ τοπική Ἐκκλησία, πού καί ἐκείνη μετρά 60 χρόνια γενεθλίων της.

Νά σᾶς εὐχαριστήσω γιά τίς μικρές καί μεγάλες βοήθειες καί γιά τήν κορυφαία βοήθεια πού ἦταν τό Σχολεῖο τοῦ Τιμίου Σταυροῦ τοῦ Κακερέρε, τῆς πολυαριθμότερης Ἐνορίας τῆς Ἐπισκοπῆς. Ἡ Ἁδελφότητα σας ἦταν αὐτή πού κατηύθηνε τόν εὐσεβή ὀρθόδοξο Τσέχο νά προσφέρει τήν δωρεά του στήν Ἐπισκοπή Μπουκόμπας.

Παρακάτω καταχωροῦμε τό ρεπορτάζ γιά τήν ἐξέλιξη αὐτοῦ τοῦ Σχολείου, καθώς καί γιά τίς ἄλλες ἱεραποστολικές προτεραιότητες τῆς Ἐπισκοπῆς.

ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΚΕΡΕΡΕ

Ἦταν μιά μέρα γιορτῆς στήν Ἐνορία Τιμίου Σταυροῦ Κακερέρε στίς 7 Αύγούστου γιά τήν ἐπίσκεψη τοῦ Ἐπισκόπου καί τῆς νέας Ἐπιτροπῆς Λειτουργίας τοῦ Σχολείου. Ἡ Ἐπιτροπή διορίσθηκε ἀπό τήν Ἐπιτροπή Παιδείας καί ἐγκρίθηκε ἀπό τό Ἐπισκοπικό Συμβούλιο.

Ἡ Ἐπιτροπή ὑπό τήν προεδρία τοῦ Ἐπισκόπου συναντήθηκε μέ τόν ἐπιβλέποντα μηχανικό καί τόν ἐργολάβο, γιά τόν ἔλεγχο τῆς οἰκοδομῆς καί τήν συμπλήρωση τῶν ὑπολοίπων ἐργασιῶν. Διαπιστώθηκε, ὅτι πρέπει νά γίνουν καί κάποιες ἄλλες συμπληρωματικές ἐργασίες. Ἡ Ἐπιτροπή ὑπέβαλε τήν μελέτη γιά τήν λειτουργία τοῦ Σχολείου ἀνάλογα μέ τίς ἀνἀγκες τῶν Ὀρθοδόξων μαθητῶν.

Στή συνέχεια συζητήθηκε τό σοβαρό θέμα τῆς ἡλεκτροδότησης καί ὑδροδότησης τοῦ Σχολείου καθώς καί τῆς πρόσβασης σ’ αὐτό. Ἀποφασίσθηκε νά μεταφερθεῖ τό νερό ἀπό τήν γεώτρηση τῆς Ἐνορίας σέ δεξαμενή μέ τήν τοποθέτηση ἀντλίας, πού θά λειτουργεῖ μέ γεννήτρια. Γιά τό θέμα τῆς ἡλεκτροδότησης ἀποφασίσθηκε νά ἐρευνηθεῖ ἡ τοποθέτηση φωτοβολταϊκῶν. Γιά τό θέμα τῆς προσβασιμότητας στό Σχολεῖο, ἀποφασίσθηκε νά παρακληθεῖ ὁ Δῆμος τῆς Νικουέντας νά βοηθήσει γιά τήν διάνοιξη ἀσφαλοῦς δρόμου μέ τίς τεχνικές ὐπηρεσίες του.

Γιά ὅλά αὐτά τά ἔξοδα γιά τήν ὁλοκλήρωση τῆς λειτουργίας τοῦ Σχολείου χρειάζονται 15.000 Ἐυρώ.

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Ἡ Ἱεραποστολική Ἐπισκοπή μας ἐπενδύει στούς νέους, γιά νά ἔχει μέλλον στή χώρα τῆς Τανζανίας, πού ἡ πλειοψηφία εἶναι Μουσουλμάνοι, Καθολικοί καί κάθε εἴδους Προτεστάντες.

Ἡ Ἐπισκοπή ἔχει δύο Ὀρθόδοξα Γυμνάσια, τόν Ἄγιο Σωσθένη καί τόν Ἀριστοτέλη.  Σ’ αὐτά σπουδάζει 130 ὑποτρόφους ὀρθόδοξους μαθητές, κατά προτεραιότητα ὀρφανά παιδιά, φτωχά παιδιά καί παιδιά τῶν ἱερέων. Τά ἔξοδα τῶν σπουδῶν, κάθε ὀρθόδοξου μαθητή εἶναι 420€ τόν χρόνο. Τό σχολεῖο τούς προσφέρει τά μαθήματα, τή διατροφή, διαμονή, ἔνδυση. Ἐπιπλέον τούς προσφέρεται ἡ ὀρθόδοξη Κατήχηση καί ἡ λειτουργική ζωή. Μαθαίνουν νά ψάλλουν ὅλοι μαζί. Ἔτσι ἑτοιμάζονται οἱ νέοι πιστοί, οἱ ἱερεῖς, οἱ κατηχητές, οἱ ἐπιστήμονες, οἱ οἰκογενειάρχες.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΟΥΣ

Τό Ὀρθόδοξο Λύκειο «Ἅγιος Νικόλαος» τῆς Μουάνζας ἔχει σκοπό νά προετοιμάσει τούς ὑποψηφίους Ἱερεῖς, Θεολόγους καί Κατηχητές μέ τήν εἰσαγωγή στήν Θεολογία καί τήν ἐκμάθηση τῶν Ἐλληνικῶν, Ἀγγλικῶν, Βυζαντινῆς Μουσικῆς, Κομπιούτερ κ.ἄ.

Θά φιλοξενηθοῦν 30 νέοι ἀπόφοιτοι τῆς Ἱερατικῆς Σχολῆς καί τῶν Σχολείων μας Ἄγιος Σωσθένης καί Ἀριστοτέλης. Θά εἶναι ἐξ ὁλοκλήρου ὑπότροφοι τῆς Ἐπισκοπῆς μας καί χρειάζονται ὅλα τά ἀπαραίτητα γιά τήν καθημερινή τους ζωή καί διαβίωση.

Οἱ νέοι μας αὐτοί θά εἶναι οἱ μελλοντικοί ποιμένες, ἱεραπόστολοι καί διδάσκαλοι τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως στή χώρα αὐτή. Θά ἐπανδρώσουν τίς Ἐνορίες, τά Σχολεῖα καί τούς Ἄμβωνες. Ἡ λειτουργία τοῦ Λυκείου θά κοστίσει 3.000 τό μῆνα γιά τή φιλοξενία 30 σπουδαστῶν. Ζητᾶμε τήν ἀναδοχή γιά κάθε ἱεροσπουδαστή 100€/μῆνα.

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

Συχνά κλαῖμε καί θρηνοῦμε γιά τόν χαμό μητέρων καί παιδιῶν κατά τή γέννα τους. Λείπει ὀ προγεννητικός ἔλεγχος καί ὁ ἀσφαλής τοκετός, μέ ἄσχημα ἀποτελέσματα. Γιά τόν λόγο αὐτό στό Νοσοκομεῖο τῆς Ἐπισκοπῆς «Ἀνάστασις» δημιουργήσαμε μιά μικρή Μαιευτική Κλινική γιά προγεννητικό ἔλεγχο καί γέννες. Ζητᾶμε τή δωρεά κάθε γέννας μέ 20€.

 Ἔτσι θά προσελκύουμε τίς ἔγγυες μητέρες νά ἔρχονται στό νοσοκομεῖο καί νά ἐτοιμάζονται γιά τή γέννα, ὥστε, μέ τίς πρεσβεῖες τῆς Θεοτόκου, νά σωθοῦν ἐκεῖνες καί τά παιδιά τους. Βεβαίως τό μόνιμο αἴτημα μας εἶναι ἠ βοήθεια ἀπό γιατρούς καί νοσηλευτές γιά τήν ἀναβάθμιση τῶν ὐπηρεσιῶν τοῦ νοσοκομείου μας, καί τήν προσφορά ὑγείας στούς πτωχούς ἀσθενεῖς ἰθαγενεῖς.

ΙΕΡΟΙ ΝΑΟΙ

Μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ καί τή συνεργασία τοῦ ναοδόμου κ. Ἀντ. Νοταρᾶ ἀπό τήν Ἀθήνα καί τοῦ Δημ. Πετρωτοῦ ἀπό τήν Λάρισα, πού ταξίδεψε μέχρι τήν Μπουκόμπα. σχεδιάσαμε ἕνα Βυζαντινό Ναό μέ ἀφρικανικά χαρακτηριστικά. Τόν ρυθμό σταυροειδή μέ τροῦλο τόν προσαρμόσαμε στά ἀφρικανικά δεδομένα, ὅπου ἐπικρατεῖ ἡ ροτόντα, ἐκτιμῶντας καί τίς κατασκευαστικές δυνατότητες.

Ἡ ἀγορά οἰκοπέδου καί τό κτίσιμο ναοῦ εἶναι ἡ συνέχεια καί συνέπεια τῆς Ἱεραποστολῆς. Μόλις δημιουργεῖται μιά ἐκκλησιαστική κοινότητα, ζητᾶ χῶρο προσευχῆς, εἴτε πρόχειρο σέ λασποκαλύβες καί χορτοκαλύβες, εἴτε σέ μόνιμο Ναό. Ἡ ἀγορά οἰκοπέδου στίς πόλεις καί στό κέντρο εἶναι ἀκριβή. Στά χωριά καί μακριά ἀπό τό κέντρο εἶναι πιό φθηνά. Μέχρι τώρα κάναμε ἐπισκευές σέ παλαιούς ναούς καί ἀγοράζαμε οἰκόπεδα, ὅπου κτίσθηκαν πρόχειροι ναοί. Ἀγοράσθηκαν ἤδη 23 οἰκόπεδα. Ἦλθε ὅμως ἡ ὥρα νά κτισθοῦν Ναοί καλοί. Τό κτίσιμο ἑνός Ναοῦ στοιχίζει στά 25.000€.

ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΙΑΣ ΕΥΦΗΜΙΑΣ ΚΑΣΑΜΟΥΑΣ

Ἐδῶ ξεκίνησε ἡ Ὀρθοδοξία τό 1962. Ἐδῶ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀναστάσιος ἦλθε τό 1964 καί βάπτισε καί πάντρεψε τούς πρώτους ὀρθοδόξους χριστιανούς. Κτίσθηκε ὁ Ναός τῆς Ἁγίας Εὐφημίας, σέ ἀνάμνηση αὐτοῦ τοῦ γεγονότος. Δυστυχῶς οἱ χριστιανοί ἔφυγαν. Γίνεται προσπάθεια νά ἐπανέλθουν. Μέ τήν Ἱεραποστολή ἔχουν προσέλθει νέοι πιστοί. Τώρα ξεκίνησε ἡ ἀνέγερση ἑνός Ἱεραποστολικοῦ Κέντρου μέ τήν βοήθεια χριστιανῶν ἀπό Νιγρίτα καί Ἀρναία. Χρειαζόμαστε περίπου 30.000€ γιά νά ὁλοκληρωθεῖ καί νά λειτουργήσει ὡς Κατασκήνωση, Κέντρο Συνάντησης Ἱερέων, Κατηχητῶν, Νέων, Γυναικῶν κ.ἄ.

Καταθέτουμε τίς παραπάνω προτεραιότητες μέ τήν ἐλπίδα, ὅτι θά παρουσιασθοῦν ἀναγνῶστες, πού θά συγκινηθοῦν καί θά κινηθοῦν νά γίνουν ἀρωγοί καί δωρητές εἰς βοήθειάν μας.

Μπουκόμπας Χρυσόστομος

Δείτε περισσότερα

Ένας ακόμα τόπος μαρτυρίου

«Μετά τη σφαγή 17 αμάχων από την CODECO στο Djugu, τρομοκράτες της ADF σκότωσαν ανελέητα με τη σειρά τους 11 Κονγκολέζους στο

60 χρόνια μετά: Εκδήλωση μνήμης Αγίων Ιεραποστόλων