20 Μαΐου, 2015

Ιεραποστολικό συναξάρι

Αγία Λυδία: Ιεραποστολή στην οικογένεια

Η Λυδία «ἐβαπτίσθη», αλλά όχι μόνη. Οδηγήθηκε στο μυστήριο του βαπτίσματος με τις προτροπές και το ζωντανό παράδειγμά της και ο «οἶκος αὐτῆς»…

Ι. Μητρόπολη Ναϊρόμπι

Η γεύση του ξυδιού

Μιά μέρα, μετά τόν ἑσπερινό, μέ ἀκολούθησε στό γραφεῖο μου. Ἀπανωτές οἱ ἐρωτήσεις πού εἶχαν σχέση μέ τόν Χριστό, τούς Ἀποστόλους καί, γενικότερα, τήν Ὀρθοδοξία…