15 Νοεμβρίου, 2014

Νουβίας
Ι. Μητρόπολη Νουβίας

Τα παιδιά του Νότιου Σουδάν

Με τη βάπτιση τους σήμερα, αυτά τα παιδιά δηλώνουν σιωπηλά, σε όλη τη δυτική κοινωνία του κομφορμισμού και της αδιαφορίας για την Εκκλησία του Χριστού, ότι η ζωή δεν αφορά μόνο στην επιβίωση αλλά την ξεπερνά…