Ιεραποστολική περιδιάβαση στους λόφους της Κεντρικής Νιγηρίας

NG2

Στούς καταπράσινους λόφους τῆς κεντρικῆς Νιγηρίας, στήν Πολιτεία Benue, στή φυλή τῶν Tiv, βρέθηκε μετά τό Πάσχα ἱεραποστολικό κλιμάκιο τῆς Μητροπόλεως Νιγηρίας, ἀποτελούμενο ἀπό τόν Μητροπολίτη κ. Ἀλέξανδρο, τόν ἀρχιμ. π. Κορνήλιο καί τούς καταγόμενους ἀπό τήν περιοχή ἱερεῖς π. Νήφωνα, π. Ἀνδρέα καί π. Χριστιανό.

Ἡ ὀρθόδοξη παρουσία εδώ ξεκίνησε πρίν ἀπό 7 χρόνια μέ τούς περίεργους τρόπους τοῦ Θεοῦ πού φανερώνουν τή θέλησή Του νά ἀποκαλύπτει τό πλήρωμα τῆς Ἀλήθειάς Του, ὅπως, ὅπου καί ὅποτε Ἐκεῖνος κρίνει. Τότε, δύο νέα παιδιά μέ καλές σπουδές καί ἰδιαίτερες πνευματικές καί κοινωνικές ἀνησυχίες ἐντάχθηκαν στήν ὀρθόδοξη οἰκογένειά μας καί ἔγιναν ἄγγελοι τοῦ μηνύματός της, ἀρχικά στούς οἰκείους τους, τίς οἰκογένειές τους. Μεγάλη ἡ προσπάθεια, ἀρκετός ὁ χρόνος, πολλές οἱ προκλήσεις, ἀλλά καί μεγάλη ἡ θέληση, ἡ ὑπομονή καί ἡ ἐπιμονή, μεγάλη ἡ πίστη καί θερμή ἡ προσευχή. Τά φιλάγαθα αὐτά παιδιά τοῦ χθές, εἶναι οἱ σημερινοί κληρικοί μας, ὁ π. Χριστιανός καί ὁ π. Νήφων. Σ’ αὐτούς προστέθηκε ἀργότερα καί ὁ ἱερομόναχος π. Ἀνδρέας.

Ἡ περιοχή εἶναι δύσκολη καί προβληματική μέ μεγάλα ποσοστά ἀναλφαβητισμοῦ, ἔλλειψη βασικῶν ὑποδομῶν παιδείας καί ὑγείας, τραγική ἔλλειψη σέ πόσιμο νερό, ἀπουσία ὁδικοῦ δικτύου, πολυγαμία, παγανισμό, ἀνεργία καί ἐλλειψη ἐλπίδας καί ὁράματος γιά τήν πλειοψηφία τῶν νέων.

Τό Σάββατο 18 Μαΐου τό πρωί, τελέσθηκαν τά θυρανοίξια τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγ. Χαραλάμπους, στό χωριό Adikpo, τοῦ πρώτου ὀρθόδοξου ναοῦ τῆς περιοχῆς, ἐνῶ τό μεσημέρι τῆς ἴδιας μέρας ἔγινε ἡ βάπτιση 50 περίπου παιδιῶν καί ἐνηλίκων.

Τήν Κυριακή 19/5 τελέσθηκε ἡ πρώτη λειτουργία μέ τή συμμετοχή δεκάδων πιστῶν άλλά καί τοπικῶν ἀρχόντων. Στό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας τιμήθηκαν ἀπό τόν ἐπίσκοπο λαϊκοί συνεργάτες, ἄνδρες καί γυναῖκες γιά τήν προσφορά τους στό ἔργο τῆς τοπικῆς ἐκκλησίας. Ὁ πρῶτος μόνιμος ἐφημέριος τῆς περιοχῆς, ὁ ἱερομόναχος π. Ἀνδρέας, ἔγινε θερμά δεκτός ἀπό τούς πιστούς, πού κλήθηκε νά ἀναλάβει ἕνα ἰδιαίτερα δύσκολο ἔργο.

NG1

Τήν ἑπόμενη μέρα καί μετά ἀπό κοπιαστική καί περιπετειώδη πορεία, τό κλιμάκιο ἔφθασε στό χωριό Karmem, στήν ἐνορία τοῦ Χριστοῦ. Ἡ ἀπόλυτη φτώχεια! Τά σπίτια τῶν κατοίκων, καλύβες ἀπό λάσπη καί ἄχυρο. Ὁ Ιερός Ναός ξύλινοι πάσσαλοι μέ ἀχυρένια σκεπή. Τό ἴδιο καί τό σχολεῖο. Οἱ μαθητές ξυπόλητοι μέ σκισμένα ροῦχα, σκονισμένοι καί πεινασμένοι. Πολλοί μέ σοβαρές ἀσθένειες, κυρίως ἐντέρων καί τῦφο. Μέσα σέ φορτισμένη συγκινησιακά ἀτμόσφαιρα, τέθηκε ὁ θεμέλιος λίθος τοῦ σχολείου – ὁ Θεός μόνο γνωρίζει πῶς καί πότε θά χτιστεῖ. Ἀκολούθησε σύναξη στό Ναό, λόγια ἐλπίδας καί παρηγοριᾶς· μιά εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ στά χέρια τους καί ἕνας Σταυρός στό λαιμό τους, ἡ εὐλογία τοῦ ἐπισκόπου τους. Παρόντες καί πολλοί κάτοικοι τοῦ χωριοῦ, ὑπερήλικες, γυναῖκες, ἄνδρες και παιδιά πού ἄφησαν τούς ἀγρούς, γιά νά δοῦν καί νά ἀκούσουν.

Μετά ἀπό πολύωρη παραμονή, ἡ ἀποστολή κινήθηκε σέ ἄλλο χῶρο ἀπόλυτης φτώχειας καί ἐξαθλίωσης, στή νεοσύστατη κοινότητα τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. Κάτω ἀπό κάποια τεράστια δένδρα πού μέ ἀγάπη περέχουν σκιά στούς πιστούς, συναχτήκαν λίγες δεκάδες ἀνθρώπων, κυρίως νέων, γιά νά ἀκούσουν τούς κληρικούς τους, νά δεχθοῦν τήν εὐλογία τους καί νά προσευχηθοῦν μαζί τους. Πρόσωπα σκαμμένα ἀπό τόν ἥλιο, κουρασμένα ἀπό τίς κακουχίες καί τήν ἀνέχεια, χέρια σκληρά, ροζιασμένα ἀπό τόν καθημερινό μόχθο στή γῆ. Τό μόχθο γιά ἕνα πιάτο φαγητό πού πρέπει να μοιραστοῦν, μέσα στις καλῦβες, χωρίς πόσιμο νερό καί ἠλεκτρισμό, χωρίς φάρμακα. Ἐκεῖ στήν πιό εὔφορη περιοχή τῆς χώρας μέ τεράστια παραγωγή εἰδῶν διατροφῆς, θύματα ἀπαράδεκτων οἰκονομικῶν συστημάτων καί κοινωνικῶν δομῶν.

Δύο κατανυκτικές ημέρες ἀκόμα στήν περιοχή μέ συνάξεις κατηχητῶν καί ἐνοριακῶν συμβουλίων καί μετά πορεία γιά τήν ἀνατολική Νιγηρία, ὅπου υπάρχει καί ὁ μεγάλος ἀριθμός τῶν ὀρθοδόξων ἐνοριῶν μας.

Ἡ προσευχή ὅλων μας στην ορθόδοξη εκκλησία της Νιγηρίας εἶναι ἡ Χάρη τοῦ Θεοῦ νά σκεπάζει το νέο χαρισματικό ἱεραπόστολο τῆς περιοχῆς π. Ἀνδρέα, νά στηρίζει τούς ἀδελφούς μας στόν πόνο καί τίς κακουχίες πού καθημερινά βιώνουν.

Εύχομαι νά δίνει σέ ὅλους μας κουράγιο νά προχωροῦμε «καί τῶν θυρῶν κεκλεισμένων», γιά νά κομίζουμε τό μήνυμα τῆς Ἀνάστασης, τήν ἐλπίδα τοῦ καινούργιου κόσμου τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ.

Μέ εὐγνώμονα καρδιά καί εὐχές
+ Ὁ Νιγηρίας Ἀλέξανδρος

60 χρόνια μετά: Εκδήλωση μνήμης Αγίων Ιεραποστόλων