Οικονομικός Απολογισμός έτους 2010

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ

1.ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΔΩΡΕΕΣ  1.217.496,84€

2.ΕΝΟΙΚΙΑ  120.018,49€

3.ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ  1.814,38€

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  1.339.329,71€

4.ΥΠΟΛΟΙΠΟ από 31/12/2009  190.979,10€

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ  1.530.308,81€

ΠΛΗΡΩΜΕΣ

1.ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ  1.053.742,22€

2.ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ Ι.Κ.Α.  43.234,79€

3.ΦΟΡΟΙ  8.445,39€

4.ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

  • ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ  13.112,36€
  • ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ-ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ-ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ  15.119,00€
  • ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΜΕ ΚΟΝΤΕΪΝΕΡ ΣΕ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ  98.926,34€
  • ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ  23.902,80€
  • ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ-ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ  11.933,46€
  • ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ  15.331,19€

5.ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 41,35€

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ  1.283.788,90€

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΧΡΗΣΗ  246.519,91€

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ  1.530.308,81€

ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ 246.519,91€

1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΑΡ. ΛΟΓ/ΣΜΟΥ 60085994)   15.218,28€

2. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΟΨΕΩΣ ΑΡ. ΛΟΓ/ΣΜΟΥ 80765011)   133.343,51€

3. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ(ΤΑΜ. ΑΡ. ΛΟΓ/ΣΜΟΥ 215-04-0043 33-71   18.393,47€

4. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ(ΤΑΜ. ΑΡ. ΛΟΓ/ΣΜΟΥ 256/480006-09)   30.289,26€

5. EUROBANK (ΤΑΜ. ΑΡ. ΛΟΓ/ΜΟΥ 206/0101157390)   46.275,39€

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  243.519,91€

ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΑΜΙΟΥ  3000,00€

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  246.519,91€

 

Εν Θεσσαλονίκη 31 Δεκεμβρίου 2010

Ο Πρόεδρος
Βάιος Πράντζος

Ο Ταμίας
Δημήτριος Σωτήρκος

Δείτε περισσότερα

Εξωτερική Ιεραποστολη #250

Με τη χάρη του Θεού, το τριμηνιαίο περιοδικό μας “Εξωτερική Ιεραποστολή” συμπληρώνει 250 τεύχη απρόσκοπτης και συνεχούς κυκλοφορίας. Στο νέο τεύχος Σεπτεμβρίου

Εξωτερική Ιεραποστολή #249

Κυκλοφόρησε το καλοκαιρινό τεύχος της Εξωτερικής Ιεραποστολής με νέα και ανταποκρίσεις από 14 ιεραποστολικά κλιμάκια από την Αφρική, την Ασία, την Ωκεανία.