Γίνε ιεραπόστολος

Η λειψανδρία είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα η Ιεραποστολή. Πώς θα πιστέψουν άραγε οι άνθρωποι στο Χριστό, αν δεν υπάρχουν ιεραπόστολοι για να τους κηρύξουν; Αν πιστεύετε ότι μπορείτε να διακονήσετε με αυταπάρνηση τον ιερό αυτό σκοπό και ενδιαφέρεστε να ενταχθείτε σε κάποιο ιεραποστολικό κλιμάκιο, παρακαλούμε, επικοινωνήστε μαζί μας.

Δυστυχώς, τα ιεραποστολικά κλιμάκια δεν μπορούν να δεχθούν ολιγοήμερες επισκέψεις εθελοντών. Κι αυτό γιατί τα κηρυκτικά και φιλανθρωπικά προγράμματα της Ιεραποστολής είναι αδύνατο να λειτουργήσουν μόνο με επισκέπτες της μίας εβδομάδας ή του ενός μήνα, αλλά απαιτούν μόνιμη στελέχωση. Η επίσκεψη π.χ. ενός εκπαιδευτικού σε κάποιο Ορθόδοξο σχολείο στην Αφρική ελάχιστες χρήσιμες υπηρεσίες θα μπορούσε να προσφέρει.

Εξαίρεση σε αυτό τον κανόνα αποτελούν οι επισκέψεις ιατρών ή οδοντιάτρων, που μπορούν -έστω και για λίγες ημέρες- να ανακουφίσουν τον ανθρώπινο πόνο, δημιουργώντας προσωρινά ιατρεία σε απομακρυσμένες περιοχές. Αν είστε ιατρός, ενδιαφέρεστε να επισκεφθείτε την Ιεραποστολή, να συναντήσετε και να θεραπεύσετε τους άρρωστους αδελφούς μας και μπορείτε να καλύψετε τα ταξιδιωτικά σας έξοδα, παρακαλούμε, επικοινωνήστε μαζί μας.

60 χρόνια μετά: Εκδήλωση μνήμης Αγίων Ιεραποστόλων