Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα

Αν επιθυμείτε να κατεβάσετε ένα αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων ή να ζητήσετε την διαγραφή τους, παρακαλούμε συμπληρώστε ένα αίτημα μέσα από την παρακάτω φόρμα. Η ηλεκτρονική διεύθυνση λειτουργεί ως ταυτοποιητικό στοιχείο.

  • Συμπληρώστε την διεύθυνση με την οποία συνδέονται τα στοιχεία σας.

60 χρόνια μετά: Εκδήλωση μνήμης Αγίων Ιεραποστόλων