Η Αδελφότητα

Η Αδελφότητα Ορθοδόξου Εξωτερικής Ιεραποστολής αποτελεί υποστηρικτικό οργανισμό αφιερωμένο στη στήριξη των προσπαθειών των Oρθόδοξων Iεραποστόλων σε όλο τον κόσμο.

Μάθετε περισσότερα για:

60 χρόνια μετά: Εκδήλωση μνήμης Αγίων Ιεραποστόλων