Σιέρρα Λεόνε


Η Σιέρρα Λεόνε είναι μια χώρα της δυτικής Αφρικής με έκταση 72.000 τ.χλμ. και πληθυσμό 6 εκατομμυρίων ανθρώπων. Η χώρα τη δεκαετία του ’90 σπαράχτηκε από έναν καταστρεπτικό εμφύλιο πόλεμο. Εδώ δραστηριοποιείται η Ιερά Μητρόπολη Γουινέας με Αρχιερατικό Επίτροπο τον π. Θεμιστοκλή Αδαμόπουλο, ο οποίος παράλληλα με το πνευματικό του έργο προσπαθεί να επουλώσει κάποια από τα τραύματα του πολέμου σ’ αυτή τη μικρή τροπική χώρα.

Ιεραποστολική επίσκεψη στη Σιέρρα Λεόνε

10 Νοεμβρίου 2017

Μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ καὶ τὶς εὐλογίες τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν Γουϊνέας κ. Γεωργίου καὶ Φλωρίνης κ. Θεοκλήτου, πραγματοποιήθηκε ἀπὸ 23 Μαΐου ἕως 9 Ἰουνίου 2017 ἱεραποστολικὴ ἐπίσκεψη στὴ Σιέρρα Λεόνε τῆς Δυτικῆς Ἀφρικῆς ἀπὸ κλιμάκιο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φλωρίνης. Στὸ κλιμάκιο συμμετεῖχαν ὁ ὑποφαινόμενος, δύο μοναχὲς ἀπὸ τὴν ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Αὐγουστίνου Φλωρίνης καὶ ὁ κ. Κωνσταντῖνος Χριστομάνος, ὁμότιμος καθηγητὴς πανεπιστημίου ἐκ Θεσσαλονίκης.

Ἡ ἐπίσκεψη πραγματοποιήθηκε μετὰ ἀπὸ πρόσκληση τοῦ ἐκεῖ ἱεραποστόλου π. Θεμιστοκλῆ Ἀδαμοπούλου. Σκοπὸς τῆς ἀποστολῆς ἦταν ἡ προσφορὰ βοηθείας στὸ δύσκολο καὶ πολύπλευρο ἔργο ποὺ ἐπιτελεῖται ἐκεῖ καὶ εἰδικὰ ἡ κατάρτιση τῶν ἱερέων σὲ θέματα Τελετουργικῆς, δεδομένου ὅτι στὴ Σιέρρα Λεόνε δὲν ὑπάρχει ὀρθόδοξη λειτουργικὴ παράδοση, ἀφοῦ ἡ Ὀρθοδοξία ἔχει ζωὴ μόλις δέκα χρόνων.

Στὸ διάστημα τῆς εἰκοσαήμερης περίπου παραμονῆς μας προσπαθήσαμε, ὅσο μπορούσαμε, νὰ ἀνταποκριθοῦμε στὸν σκοπὸ τῆς ἐπισκέψεώς μας. Ἔγιναν ἀρκετὰ μαθήματα πρὸς τοὺς ἱερεῖς σὲ θέματα σχετικὰ μὲ τὴν ἀξία τοῦ ἱερατικοῦ λειτουργήματος, μὲ τὴν τέλεση τῶν ἱερῶν Ἀκολουθιῶν τοῦ Ἑσπερινοῦ, τοῦ Ὄρθρου καὶ τῆς Θείας Λειτουργίας, καθὼς καὶ τὴ γενικώτερη τάξη καὶ εὐπρέπεια τοῦ Ι. Ναοῦ. Ὀφείλω νὰ ὁμολογήσω ὅτι ὑπῆρξε μεγάλο ἐνδιαφέρον ἐκ μέρους τῶν ἰθαγενῶν ἱερέων.

Παράλληλα, οἱ μοναχὲς προσπάθησαν νὰ διδάξουν σὲ κυρίες πῶς νὰ ζυμώνουν πρόσφορα γιὰ τὴν τέλεση τῆς Θείας Λειτουργίας. Δυστυχῶς οἱ ἱερεῖς στὴν Ἀφρικὴ ἀναγκάζονται πολλὲς φορὲς νὰ λειτουργήσουν μὲ κοινὸ ψωμὶ (φραντζόλα) ποὺ ἀγοράζουν ἀπὸ φοῦρνο! Τοὺς ἔδειξαν ἀκόμα πῶς νὰ κάνουν τὰ κόλλυβα. Ἐπίσης ἀγοράσαμε μιὰ ραπτομηχανὴ, μὲ τὴν ὁποία ράψαμε καλύμματα γιὰ τὶς Ἅγιες Τράπεζες, στολὲς γιὰ ἱερόπαιδες καὶ ἄλλα ἐκκλησιαστικὰ εἴδη.

Ἐκτὸς ἀπ’ αὐτὰ ἔγιναν κηρύγματα σὲ ναούς, κατηχητικὰ μαθήματα σὲ συνάξεις τῆς νεολαίας καὶ διαλέξεις στὸ Παιδαγωγικὸ Κολλέγιο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας ἀπὸ τὸν κ. Χριστομάνο.

Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς παραμονῆς μας φιλοξενηθήκαμε στὸ Ὀρθόδοξο Ἱεραποστολικὸ Κέντρο ποὺ βρίσκεται στὴν πρωτεύουσα Freetown. Στὸ χῶρο αὐτὸ ἐκτὸς ἀπὸ τὰ κτήρια φιλοξενίας ὑπάρχει καὶ ναὸς τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης, ὁ ὁποῖος κτίστηκε μὲ δωρεὰ ποὺ δόθηκε μέσω τοῦ Ἱεραποστολικοῦ Συνδέσμου «Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός». Στεγάζεται ἐπίσης καὶ τὸ Κολλέγιο (Παιδαγωγικὴ Σχολὴ) ποὺ ἀναφέραμε προηγουμένως, ἕνα ἀξιόλογο ἵδρυμα τῆς Ἐκκλησίας μας μὲ ὑψηλὸ ἐπίπεδο σπουδῶν, στὸ ὁποῖο φοιτοῦν 135 περίπου σπουδαστές. Εἶναι ἐπίσης ὑπὸ ἀνέγερση καὶ νηπιαγωγεῖο μαζὶ μὲ οἰκοτροφεῖο γιὰ ἄπορα καὶ ἐγκαταλελειμμένα παιδιά.

Σὲ μιὰ ἄλλη περιοχὴ στὸ κέντρο τῆς πρωτεύουσας, τὸ Syke Street, ὑπάρχει τὸ δεύτερο Ὀρθόδοξο Κέντρο, ποὺ περιλαμβάνει τὸν Καθεδρικὸ Ναὸ τοῦ Ἁγ. Ἐλευθερίου, ὁ ὁποῖος ἔγινε μὲ δωρεὲς τῆς Ἀδελφότητας Ὀρθοδόξου Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς, καθὼς ἐπίσης καὶ Σχολεῖο μὲ 2000 περίπου παιδιὰ Νηπιαγωγείου καὶ Δημοτικοῦ. Στὸν ἴδιο χῶρο ὑπάρχει καὶ σχολικὸ κτήριο μὲ 16 αἴθουσες, ποὺ ἔγινε μὲ δωρεὲς κυρίας ἀπὸ τὴν Ἀθήνα μέσω τῆς ἰδίας Ἀδελφότητος.

Τὸ τρίτο Κέντρο βρίσκεται στὸ Waterloo ποὺ ἀπέχει 20 χιλιόμετρα ἀπὸ τὴν πρωτεύουσα. Στὸ μέρος αὐτὸ ὑπάρχει ὁ ναὸς τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου καὶ τοῦ Ἁγ. Μωυσέως τοῦ Αἰθίοπος, δωρεὰ κι αὐτὸς τῆς Ἀδελφότητας Ὀρθοδόξου Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς Θεσσαλονίκης. Ἐκεῖ βρίσκεται ἡ δεύτερη σχολικὴ μονάδα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας, στὴν ὁποία φοιτοῦν ἄλλα 500 παιδιά. Στὸν ἴδιο χῶρο βρίσκονται μικρὰ σπιτάκια, στὰ ὁποῖα φιλοξενοῦνται ἀνάπηρα θύματα τοῦ ἐμφυλίου πολέμου, ποὺ ἔπληξε τὴ Σιέρρα Λεόνε κατὰ τὰ ἔτη 1991-2000.

Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς παραμονῆς μας στὴ Σιέρρα Λεόνε κάναμε καὶ δύο σημαντικὲς ἐπισκέψεις. Ἡ μία ἦταν στὴ Σχολὴ Τυφλῶν Παιδιῶν, ἕνα κρατικὸ ἵδρυμα γιὰ τυφλὰ παιδιὰ, τὰ ὁποῖα ἐγκατέλειψαν οἱ συγγενεῖς τους. Τὰ παιδιὰ αὐτὰ φοιτοῦν στὴ Σχολὴ καὶ φιλοξενοῦνται σὲ οἰκοτροφεῖο ποὺ ὑπάρχει μέσα στὸ ἵδρυμα. Τὸ οἰκοτροφεῖο ἐνισχύεται μὲ τρόφιμα ἀπὸ τὴν ὀρθόδοξη ἱεραποστολή, μιὰ καὶ τὸ κράτος δὲν μπορεῖ νὰ καλύψει ὅλες τὶς ἀνάγκες του. Μᾶς συγκίνησαν πολὺ τὰ τυ-φλὰ παιδιὰ μὲ τὰ ὡραῖα τραγούδια τους, καθὼς καὶ μὲ τὶς εὐχαριστίες τους πρὸς ὅσους στέλλουν τρόφιμα ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα, ὅπως ἡ Ἀδελφότητα Ὀρθοδόξου Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς. Ὁ π. Θεμιστοκλῆς πρότεινε στοὺς ὑπευθύνους νὰ ἀναλάβει τὴ διεύθυνση καὶ συντήρηση τῆς Σχολῆς ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία.

Επίσκεψη στο σχολείο των τυφλών

Ἡ ἄλλη ἐπίσκεψη ἦταν σὲ μιὰ συνοικία τῆς πρωτεύουσας, τὴν Kroo bay, ποὺ θεωρεῖται ἀπὸ τὶς φτωχότερες καὶ πιὸ ὑποβαθμισμένες περιοχὲς τοῦ κόσμου. Ἡ ἐπίσκεψη αὐτὴ ἦταν μιὰ ἀπὸ τὶς συγκλονιστικότερες ἐμπειρίες τῆς ζωῆς μας. Οἱ συνθῆκες διαβιώσεως δὲν περιγράφονται. Οἱ ἄνθρωποι ζοῦν μέσα σὲ παράγκες, χωρὶς χώρους ὑγιεινῆς καὶ συστήματα ἀποχετεύσεως, μὲ ἀποτέλεσμα σ’ ὅλη τὴν περιοχὴ νὰ ὑπάρχει μιὰ ἀφόρητη δυσωδία. Θεωρεῖται ἡ «Ἀφρικὴ τῆς Ἀφρικῆς». Μὲ πολὺ δυσκολία καὶ προφυλάξεις περπατήσαμε στὰ λασπωμένα καὶ βρόμικα μονοπάτια της καὶ ἐπισκεφθήκαμε τὸ σχολεῖο καὶ τὴν κλινική, ποὺ ἦταν σὲ ἄθλια κατάσταση. Ἦταν ἀπίστευτα αὐτὰ ποὺ βλέπαμε. Ὅταν φύγαμε, εἴχαμε τὴν αἴσθηση ὅτι γυρίσαμε ἀπὸ τὴν κόλαση. Ὁ π. Θεμιστοκλῆς σκέφτεται νὰ ζητήσει ἀπὸ τὸ κράτος νὰ παραχωρήσει στὴν Ἐκκλησία μας τὸ σχολεῖο, γιὰ νὰ ἔχει τὴν εὐθύνη τῆς συντηρήσεως καὶ τῆς λειτουργίας του.

Πολλὲς ὑπῆρξαν οἱ ἐντυπώσεις καὶ οἱ ἐμπειρίες μας. Ζήσαμε τὸ θαῦμα τῆς γεννήσεως μιᾶς Ἐκκλησίας. Εἴδαμε πῶς ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ, χωρὶς τὰ ἀνθρώπινα ὑλικὰ μέσα ποὺ χρησιμοποιοῦν οἱ ἄλλες ὁμολογίες, ἑλκύει τὶς ψυχὲς στὴ μόνη ἀληθινὴ Ἐκκλησία, τὴν Ὀρθοδοξία, ὑπερνικᾶ ὅλα τὰ ἐμπόδια καὶ ἀνοίγει δρόμους, γιὰ νὰ διαδοθεῖ τὸ Εὐαγγέλιο.

Βλέποντας κανεὶς ἀπὸ κοντὰ αὐτὲς τὶς δυσκολίες, αἰσθάνεται χρέος νὰ προσεύχεται ἐντονώτερα γιὰ τὸ ἔργο τῶν ἱεραποστόλων μας καὶ νὰ τὸ ἐνισχύει μὲ κάθε τρόπο.

Ἀρχιμ. Ἐπιφάνιος Χατζηγιάγκου

Επίσκεψη στη Μητρόπολη των ηρώων

1 Ιουνίου 2017

Με την ευλογία του εξαίρετου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γουινέας κ. Γεωργίου, επισκέφθηκα τη Σιέρρα Λεόνε, μια χώρα που δοκιμάσθηκε από το θανατηφόρο ιό έμπολα. Το μεγαλύτερο εμπόδιο ήταν ότι έπρεπε να επικοινωνήσω με τους Σιέρραλεονέζους, χωρίς όμως εγώ να γνωρίζω αγγλικά. Και όμως αυτό έγινε χωρίς καμία δυσκολία! Θυμήθηκα τα αγγλικά μου από το σχολείο, αν και με κορόιδευαν τα παιδιά. Όμως με τη γλώσσα της αγάπης, γινόμουν παιδί με τα παιδιά, νέος με τους νέους, μεγάλος με τους μεγάλους. Πολλοί ρωτάνε πώς μπορούν να γίνουν ιεραπόστολοι. Μα η απάντηση είναι απλή: δε χρειάζεται να είσαι πλούσιος, για να γίνεις ιεραπόστολος, αλλά χρειάζεται θέληση. Διότι αν θες, τότε μπορείς.

Κατά την παραμονή μου, με υποδέχθηκε ο αγωνιστής ιεραπόστολος π. Θεμιστοκλής. Ασχολήθηκα με την επιμόρφωση των ιερέων, διότι οι περισσότεροι προέρχονται από το Ισλάμ, τους Μεθοδιστές και Προτεστάντες και έχουν ανάγκη να μάθουν τη λειτουργική ζωή της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Ασχολήθηκα επίσης και με τη νεολαία που θα αποτελέσει με τη βοήθειά σας τα μελλοντικά στελέχη της Εκκλησίας του Χριστού. Η Ιεραποστολή προσπαθεί να ανακουφίσει τους ανθρώπους, κατά τη ρήση του Ιησού: «Δεῦτε πρός με πάντες οἱ κοπιῶντες καὶ πεφορτισμένοι κἀγὼ ἀναπαύσω ὑμᾶς». Χτίζει εκπαιδευτικά κέντρα, φροντίζει τους αναπήρους και παρέχει ζεστό φαγητό κάθε Κυριακή μετά τη Θεία Λειτουργία, όχι μόνο στους Ορθοδόξους αλλά σε όλους ανεξαρτήτως θρησκείας.

Μεγάλη συγκίνηση μού προκάλεσε μια κοπέλα, όταν ζήτησα να γνωρίσω τη μητέρα της. «Όχι, πάτερ, δεν μπορείς να τη γνωρίσεις, διότι είναι αγράμματη και δεν ξέρει αγγλικά…»! Τη στιγμή εκείνη δάκρυσα! Της είπα: «Η μητέρα μου είναι και αυτή αγράμματη και όμως με έφερε στον κόσμο. Την αγαπάω και είμαι υπερήφανος να την παρουσιάσω χωρίς ντροπή και να πω: Αυτή είναι η μεγάλη μου αγάπη». Η μητέρα της ήρθε. Στο τέλος της κουβέντας μας, αυτή η γυναίκα μού λέει με συγκινητική φωνή: «Εγώ, πάτερ, είμαι αγράμματη, αλλά θέλω η κόρη μου να μη μείνει έγκυος από κάποιο αγόρι αλλά να σπουδάσει. Σας παρακαλώ, βοηθήστε την, διότι τα δυο άλλα μου παιδιά έμειναν έγκυες και δε γνώρισαν το σχολείο». Αυτή τη στιγμή, επανέρχονται στα αφτιά μου αυτά τα λόγια. Της υποσχέθηκα ότι η Ιεραποστολή μας, που αγαπά τη νεολαία, θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια, ώστε να πραγματοποιηθεί το όνειρό της. Αυτή είναι η Αφρική μας… Μπορεί κανείς να τη σώσει; Μόνο ο Ορθόδοξος Χριστιανός θα απαντούσε σε αυτή την ερώτηση.

Έβλεπα πώς σκοτωνόντουσαν μικροί και μεγάλοι για ένα πιάτο φαγητό ή για τα ρούχα που έπαιρναν, και δεν άντεξα. Για αυτό ζητώ από όλους τους αναγνώστες να πείτε έστω ένα Κύριε ελέησον για αυτό το λαό. Eξάλλου ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος λέει ότι: «καλύτερη θεωρώ την αγάπη προς τους φτωχούς και την ευσπλαχνία και τη συμπάθεια προς τους συνανθρώπους. Τίποτε δεν είναι πιο αρεστό στο Θεό από τη συμπάθεια αυτή».

† Αρχιμ. Αθανάσιος Κayembe

Μετά την τρικυμία

10 Ιανουαρίου 2017

Πρόσφατα ο πρόεδρος της Σιέρρα Λεόνε Έρνεστ Κορόμα ανακήρυξε, ότι αυτό το δυτικοαφρικανικό κράτος έχει ξεπεράσει την επιδημία του έμπολα. Για όλους εμάς που ζούμε στη Σιέρρα Λεόνε και περάσαμε αυτό τον εφιάλτη της θανατηφόρας επιδημίας, που το 2014-2015 κόστισε χιλιάδες ζωές, αυτό είναι ένα θαυμάσιο και πολύ ανακουφιστικό νέο.

Δε χρειάζεται πλέον να πλένουμε τα χέρια μας κάθε μέρα με χλωρίνη! Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να μετράμε κάθε μέρα τη θερμοκρασία μας. Δε φοβόμαστε πλέον να κάνουμε χειραψία με κάποιον. Δε χρειάζεται να μας σταματούν καθημερινά οι αστυνομικοί, για να μετρήσουν τη θερμοκρασία μας. Δεν είμαστε πλέον δεσμευμένοι από την απαγόρευση της κυκλοφορίας. Δεν έχουμε πλέον την καθημερινή ανησυχία της θανατηφόρας μόλυνσης!

Ειλικρινά απολαμβάνουμε την ελευθερία μας από τον έμπολα. Είμαστε πλέον ελεύθεροι να μετακινηθούμε χωρίς μπλόκα στους δρόμους, ελεύθεροι να πάμε στις εκκλησίες και στους δημόσιους χώρους, ελεύθεροι να ταξιδέψουμε από το ένα μέρος της χώρας στο άλλο, χωρίς απαγορεύσεις κυκλοφορίας και ζώνες καραντίνας. Ευχαριστούμε τον Κύριο Ιησού Χριστό για αυτή την ελευθερία και την πνευματική ηρεμία.

Ωστόσο, οι τραγικές συνέπειες της επιδημίας του έμπολα παραμένουν ακόμη και είναι παντού γύρω μας εδώ στην Σιέρρα Λεόνε:

 • Η θανατηφόρα επιδημία άφησε χιλιάδες παιδιά ορφανά και σε πολλές περιπτώσεις άστεγα.
 • Η επιδημία του έμπολα έχει καταστρέψει την οικονομία της Σιέρρα Λεόνε, καθιστώντας την τη δεύτερη φτωχότερη χώρα του κόσμου με 80% ποσοστό ανεργίας. Οι τιμές των τροφίμων αυξήθηκαν. Πετρέλαιο, μεταφορές και ηλεκτρισμός έχουν αυξηθεί πάρα πολύ και οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα.
 • Η επιδημία έχει επηρεάσει αρνητικά τις ιατρικές εγκαταστάσεις και δυνατότητες του έθνους. Πολλοί γιατροί και νοσοκόμες έχουν πεθάνει. Πολλοί έφυγαν. Οι ιατρικές υποδομές και υπηρεσίες είναι σήμερα σε μια κατάσταση εξαθλίωσης.
 • Πολύ πρόσφατα οι μαθητές άρχισαν να επιστρέφουν στα σχολεία, τα κολλέγια και τα πανεπιστήμια, έπειτα από μια παρατεταμένη διακοπή λειτουργίας των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

Πώς όμως η Ιεραποστολή μας εδώ στη Σιέρρα Λεόνε αντιμετωπίζει αυτές τις εθνικές και θρησκευτικές προκλήσεις;

Κατ’ αρχήν, δεχτήκαμε την πρόκληση των ορφανών του έμπολα. Στην επιστολή του ο Άγιος Ιάκωβος γράφει: «Η αληθινή και αγνή θρησκεία ενώπιον του Θεού και Πατρός είναι να αναλαμβάνεις τη φροντίδα των ορφανών στον πόνο τους” (1:27). Προς το παρόν είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε την ανέγερση 2 σύγχρονων ορφανοτροφείων, τα οποία θα φροντίζουν 100 παιδιά. Εκτός από την παροχή καταλύματος και φαγητού, παρέχουμε επίσης δωρεάν ιατρική περίθαλψη και εκπαιδευτικές υπηρεσίες από το δημοτικό μέχρι το λύκειο και το κολλέγιο. Επιπλέον, με χαρά παρέχουμε ένα ζεστό γεύμα 6 φορές την εβδομάδα σε περίπου 40 ορφανά του έμπολα και σε άλλα 400 παιδιά και δασκάλους στο σχολείο μας στο Waterloo. Επίσης παρέχουμε σε όλα τα παιδιά εισαγόμενα παπούτσια και αναπηρικά αμαξίδια.

Σε σχέση με το πρόβλημα της ανεργίας που μαστίζει τη χώρα, η Ιεραποστολή μας παρέχει θέσεις εργασίας με καλούς μισθούς και άλλα προνόμια σε 60 κατοίκους της Σιέρρα Λεόνε. Απασχολούμε δασκάλους στα σχολεία, λέκτορες για τα κολλέγια μας, ντόπιους ιερείς για να καθοδηγήσουν το Ορθόδοξο ποίμνιο. Απασχολούμε διαχειριστές, οδηγούς, φύλακες, καθαρίστριες κ.α. Επιπλέον, με το Κολλέγιο των εκπαιδευτικών και το σύστημα υποτροφιών μας, εκπαιδεύουμε νέα παιδιά για να γίνουν ικανοί και προικισμένοι καθηγητές και δάσκαλοι.

Έπειτα, αντιμετωπίζουμε με διάφορους τρόπους την πρόκληση του ελλιπούς ιατρικού συστήματος, όπου βασικές ιατρικές υπηρεσίες δεν είναι διαθέσιμες. Όταν κάποιος από την Ιεραποστολή μας δεν μπορεί να θεραπευτεί εδώ, τον στέλνουμε σε άλλη χώρα με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Για παράδειγμα η σύζυγος ενός ντόπιου ιερέα, η πρεσβυτέρα Ελισάβετ, ανέπτυξε καρκίνο στο χέρι. Εδώ δεν έχουμε δυνατότητα χημειοθεραπείας. Έτσι η Ιεραποστολή μας την έστειλε μαζί με τον άντρα της π. Αλέξανδρο Καμάρα στην Γκάνα για θεραπεία. Ακολουθεί τώρα χημειοθεραπείες, που θα ολοκληρωθούν το Δεκέμβριο. Η Ιεραποστολή φροντίζει για την ιατρική περίθαλψη, τις μεταφορές και τα έξοδα διαβίωσής τους. Είμαστε επίσης ευγνώμονες στην Αρχιεπισκοπή Άκκρας, που φιλοξενεί και φροντίζει τον π. Αλέξανδρο και την πρεσβυτέρα Ελισάβετ. Επίσης για λιγότερο σοβαρές περιπτώσεις, παρέχουμε δωρεάν ιατρικές υπηρεσίες στην κλινική μας στο Waterloo για τους δασκάλους και τους μαθητές μας.

Η Ιεραποστολή μας στη Σιέρρα Λεόνε είναι ευγνώμων στην Αδελφότητα Ορθοδόξου Εξωτερικής Ιεραποστολής για όλη τη βοήθεια που μας παρέχει εδώ και χρόνια. Είμαστε σε θέση με την οικονομική υποστήριξή σας να βοηθούμε ανθρώπους, που έχουν ανάγκη από ιατρική περίθαλψη, δίδακτρα σχολείων, έξοδα κηδειών και τόσα άλλα έξοδα. Τα τελευταία χρόνια η Αδελφότητα έχει στείλει πολλά κοντέινερ, για να βοηθήσει τον κόσμο μας εδώ. Με τα τρόφιμα που στέλνετε (ρύζι, λάδι, αλεύρι, ζάχαρη, αλάτι, γάλα κτλ) είμαστε σε θέση να εκτελέσουμε την εντολή του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και να θρέψουμε τους φτωχούς. Για όλα αυτά, η Ιεραποστολή μας στη Σιέρρα Λεόνε προσφέρει τις ευχαριστίες και την ευγνωμοσύνη της στην Αδελφότητα της Θεσσαλονίκης.

Αρχ. Θεμιστοκλής Αδαμόπουλος
Αρχιερατικός Επίτροπος

«Πείνασα και μου δώσατε να φάω»

23 Ιουλίου 2016

Ο Χριστός και οι φτωχοί

Η μέριμνα για τους φτωχούς είναι αναμφισβήτητα μια από τις κεντρικές ιδέες στη διδασκαλία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Βρίσκεται επανειλημμένα στα ιερά Ευαγγέλια. Πράγματι, είναι τόσο κεντρική που διακήρυξε ότι ταυτίζει τον εαυτό Του με όσους είναι φτωχοί, πεινασμένοι, κοινωνικά και σωματικά μειονεκτικοί.

Σε μια καταπληκτική δήλωση στο Κατά Ματθαίον ευαγγέλιο, ευλογεί αυτούς που ταϊζουν τους φτωχούς χρησιμοποιώντας προσωπικούς όρους: «ἐπείνασα καὶ ἐδώκατέ μοι φαγεῖν, ἐδίψησα καὶ ἐποτίσατέ με» (25:35). Αυτό το είδος της πλήρους ταύτισης του Χριστού με τους φτωχούς είναι μοναδικό μεταξύ των διαφόρων θρησκειών του κόσμου. Είναι λογικό επομένως να συμπεράνουμε ότι κι εμείς, που υποστηρίζουμε ότι ακολουθούμε το Χριστό, έχουμε μια μη διαπραγματεύσιμη υποχρέωση να βοηθήσουμε τους φτωχούς, τους πεινασμένους, τους διψασμένους, τους ξένους – όπου κι αν τους βρούμε!

Η Ορθόδοξη Ιεραποστολή της Σιέρρα Λεόνε και οι Πεινασμένοι

Η Ορθόδοξη Ιεραποστολή στη Σιέρρα Λεόνε παίρνει πολύ σοβαρά την παραπάνω διδασκαλία του Χριστού. Βρισκόμαστε σε ένα από τα φτωχότερα έθνη του πλανήτη, το οποίο αναρρώνει μετά από ένα μακρύ και βαρβαρικό εμφύλιο πόλεμο, μια θανατηφόρα επιδημία του Έμπολα και καταστροφικές πλημμύρες. Επομένως, η υποχρέωση να ταΐσουμε τους φτωχούς γίνεται επιτακτικό στοιχείο της πρακτικής θεολογίας («ορθοπραξίας») της Ιεραποστολής μας.

Η Αδελφότητα Ορθοδόξου Εξωτερικής Ιεραποστολής

Για την υλοποίηση αυτής της Ορθοπραξίας, είμαστε πολύ ευγνώμονες στους φίλους μας στην Ελλάδα και ειδικά την Αδελφότητα Ορθοδόξου Εξωτερικής Ιεραποστολής. Κάθε χρόνο, εδώ και αρκετά έτη, λαμβάνουμε τουλάχιστον ένα εμπορευματοκιβώτιο με τρόφιμα και άλλες προμήθειες. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της επιδημίας του Έμπολα, λαμβάναμε τουλάχιστον δύο container ετησίως. Πιο συγκεκριμένα, είμαστε ευγνώμονες για τη γενναιόδωρη προσφορά ρυζιού και λαδιού. Το ρύζι αποτελεί βασική καθημερινή τροφή του λαού της Σιέρρα Λεόνε. Αυτές οι απαραίτητες προμήθειες αποτελούν μέρος των διαφόρων επισιτιστικών προγραμμάτων της Ιεραποστολής μας.

nai

Πρόγραμμα Σχολικών Γευμάτων

Στις παρυφές της πρωτεύουσας Freetown, έχουμε ιδρύσει ένα συγκρότημα πολύπλευρων εγκαταστάσεων – το μεγάλο Ιερό Ναό της Αναστάσεως του Χριστού και του αγίου Μωυσέως του Αιθίοπος (που χρηματοδοτήθηκε από την Αδελφότητα Ορθοδόξου Εξωτερικής Ιεραποστολής), ένα νηπιαγωγείο, ένα δημοτικό σχολείο, μια ιατρική κλινική, ένα μεγάλο χώρο σίτισης, οικήματα για μια κοινότητα αναπήρων, δύο οικίες για τους ιερείς και ξενώνες για τους εργατοϋπαλλήλους και τους εθελοντές επισκέπτες της Ιεραποστολής. Τα σχολεία μας σε αυτό το συγκρότημα έχουν 485 μαθητές και δώδεκα δασκάλους.

Κάθε μέρα τούς προσφέρουμε δωρεάν ένα ζεστό γεύμα. Επιπλέον, σιτίζουμε όλο το προσωπικό του συγκροτήματος. Αυτό σημαίνει ότι κάθε εργάσιμη ημέρα ταΐζουμε ένα δωρεάν μαγειρεμένο γεύμα σε περισσότερους από 500 ανθρώπους. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι πολλά από τα παιδιά που παρακολουθούν το σχολείο μας προέρχονται από ένα περιβάλλον ακραίας φτώχειας. Μάλιστα, κάποια από αυτά έχουν μείνει ορφανά λόγω του Έμπολα. Πριν ξεκινήσουμε αυτό το επισιτιστικό πρόγραμμα τον περασμένο χρόνο, πολλοί από τους μαθητές μας έρχονταν στο σχολείο με άδειο στομάχι και με δυσκολία μπορούσαν να συγκεντρωθούν στο μάθημα. Ήταν μεγάλος αγώνας γι’ αυτά να βρουν ένα ζεστό γεύμα σε εγγυημένα καθημερινή βάση. Αυτή η κατάσταση έχει πλέον αλλάξει. Εμείς εδώ στη Σιέρρα Λεόνε είμαστε πολύ ευγνώμονες στη φιλάγαθη Αδελφότητά σας για αυτή την υπέροχη συνεισφορά σε τρόφιμα –και ειδικά σε ρύζι– για τη σίτιση των πεινασμένων παιδιών του Waterloo.

Πρόγραμμα Κυριακού Συσσιτίου

Κάθε Κυριακή μετά τη Θεία Λειτουργία, προσφέρουμε δωρεάν ένα ζεστό γεύμα σε όλο μας το εκκλησίασμα τόσο στον Καθεδρικό των Αγίων Ελευθερίου και Γεωργίου στη Freetown, όσο και στην εκκλησία μας στο Waterloo. Επιπλέον, διανέμουμε προμήθειες τροφίμων (ειδικά ρύζι, λάδι και ζάχαρη) σε αυτούς που τις έχουν περισσότερο ανάγκη, συμπεριλαμβανόμενων των μελών της κοινότητας  των αναπήρων μας στο Waterloo.

Μεταξύ των φτωχών στη Freetown και το Waterloo έχει διαδοθεί η είδηση ότι η Εκκλησία μας προσφέρει δωρεάν γεύματα τις Κυριακές, χωρίς να ζητάει εισφορές ή δεκάτες από κανέναν. Αυτό είναι σχεδόν μοναδικό παράδειγμα σε αυτή τη χώρα. Γι’ αυτό, οι αριθμοί μεγαλώνουν κάθε εβδομάδα.

Ευχαριστούμε

Θα ήθελα να ευχαριστήσω την ευγενή σας Αδελφότητα, όλους τους εθελοντές που εργάζονται σκληρά για να συγκεντρώσουν τις προμήθειες, να φορτώσουν το container και να ταξιδέψουν όλο αυτό το φαγητό κατά μήκος της Μεσογείου και του Ατλαντικού Ωκεανού, για να διατεθεί στους φτωχούς της Σιέρρα Λεόνε. Σας ευχαριστώ που λειτουργείτε ως ιεραποστολικοί μας συνεργάτες για τη σίτιση των φτωχών και επομένως για τη σίτιση του ίδιου του Χριστού.

Ο Θεός να σας ευλογεί!

✝ π. Θεμιστοκλής Αδαμόπουλος
Freetown, Σιέρρα Λεόνε

IMG-20150705-WA0047

Ιεραποστολική περιοδεία στη Δυτική Αφρική

1 Σεπτεμβρίου 2015

Από την ημέρα που ο Έμπολα κτύπησε την πόρτα της Δυτικής Αφρικής, οι λίγες αεροπορικές εταιρίες που πετούσαν για εκεί περιόρισαν κατά πολύ τις πτήσεις τους. Άλλες θεώρησαν καλό να σταματήσουν εντελώς τα δρομολόγια προς Δυτική Αφρική, είτε γιατί τα πληρώματα καμπίνας αρνούνταν να θέσουν τον εαυτό τους στον κίνδυνο της επιδημίας, είτε γιατί μειώθηκε η ζήτηση, είτε γιατί φοβήθηκαν μήπως μεταφέρουν την επιδημία στα πιο ανεπτυγμένα κράτη!

Έτσι για την Freetown, πρωτεύουσα της Σιέρρα Λεόνε, υπάρχουν ελάχιστες επιλογές πρόσβασης από την Ευρώπη. Μετά από ταξίδι 24 ωρών, έχοντας στις αποσκευές μου εκτός από τα εκκλησιαστικά είδη, τα πρόσφορα και το νάμα, την προστασία του Θεού και την αγάπη, τις ευχές και τις ευλογίες του Μακαριωτάτου Πάπα και Πατριάρχου μας κ.κ. Θεοδώρου Βʹ, έφτασα στη Freetown, κάτω από καταρρακτώδη τροπική βροχή. Στην είσοδο του μικρού κτηρίου αφίξεων του αεροδρομίου, μας περίμεναν ιατροί και νοσηλευτές, μας μέτρησαν τη θερμοκρασία, εξέτασαν τα βιβλιάρια εμβολιασμών, που επιβεβαίωναν ότι είμαστε εφοδιασμένοι με τα απαραίτητα εμβόλια (κίτρινου πυρετού, μηνιγγίτιδας κ.λπ.) και μας ζήτησαν να συμπληρώσουμε ειδική φόρμα με τα προσωπικά μας στοιχεία και λεπτομέρειες για το πού θα καταλύσουμε, πού θα μετακινηθούμε, ποιους θα συναντήσουμε και πώς θα μπορούν να επικοινωνήσουν οι αρχές μαζί μας ανά πάσα στιγμή. Ο ήλιος είχε αρχίσει ήδη να δύει και το σούρουπο έδωσε μεγαλύτερη έμφαση στην κατάθλιψη και την παγωμάρα των ανθρώπων. Παντού υπήρχε η αίσθηση των μεγάλων προβλημάτων που δημιούργησε στη χώρα η θανατηφόρα επιδημία.

Πέρασα αρκετά εύκολα από τις τυπικές διαδικασίες, και στην έξοδο με περίμενε ο οδηγός της Ιεραποστολής, που είχε φτάσει από το πρωί στο αεροδρόμιο. Εδώ υπάρχει μία ιδιαιτερότητα. Το αεροδρόμιο βρίσκεται στην μια άκρη του κόλπου και η πρωτεύουσα στην άλλη, όμως δεν υπάρχει δρόμος που να συνδέει τα δύο, παρά μόνο ένα σαπιοκάραβο με δύο δρομολόγια ημερησίως. Αν κάποιος θελήσει να πάει οδικώς στην ενδοχώρα, πρέπει να διανύσει απόσταση 350 χιλιομέτρων, διασχίζοντας περιοχές υψηλού κινδύνου με πολλά κρούσματα Έμπολα.

Έτσι περιμέναμε στην αποβάθρα μέχρι τις 9 το βράδυ που θα σάλπαρε το καράβι. Αν δεν περιμέναμε στη σειρά, μπορούσε να μην καταφέρουμε να επιβιβαστούμε και να περιμένουμε το επόμενο δρομολόγιο τα ξημερώματα. Ζέστη, υγρασία, σκοτάδι. Γύρω μας να περιφέρονται δεκάδες επαίτες, ανάπηροι κλπ. Όλοι να ζητάνε βοήθεια. Δεν πρόλαβε καλά-καλά η χώρα να ορθοποδήσει από τον εμφύλιο και ήρθε ο Έμπολα να την αποδεκατίσει. Δόξα τω Θεώ, καταφέραμε και επιβιβαστήκαμε. Μετά από μία ώρα ταξίδι, φτάσαμε στον προορισμό μας. Στην αποβάθρα με περίμενε ο π. Θεμιστοκλής και οι συνεργάτες του. Στο δρόμο βαθύ σκοτάδι και ερημιά. Λόγω της επιδημίας τα πάντα κλείνουν υποχρεωτικά στις 6 το απόγευμα.

Απολύμανση βρέφους από την υπηρεσία πρόληψης κατά του Ebola (CC-BY United Nations Photo)

Απολύμανση βρέφους από την υπηρεσία πρόληψης κατά του Ebola
(CC-BY United Nations Photo)

Ενημέρωση για την πορεία του Ιεραποστολικού έργου

Με το φως της ημέρας λίγη ζωή ξανάρχισε δειλά-δειλά να εμφανίζεται στην πόλη. Ο π. Θεμιστοκλής με ενημέρωσε για τις δραστηριότητές του, για τα έργα και ιδιαίτερα για τα έκτακτα προγράμματα που ξεκίνησε λόγω του Έμπολα. Διανομή τροφίμων, φαρμάκων, ενημερωτικών φυλλαδίων κλπ. Το σημαντικότερο η ανέγερση ορφανοτροφείου για να βρουν καταφύγιο τα παιδιά που ορφάνεψαν εξαιτίας του Έμπολα.

Εκεί, είχα την ευκαιρία να περιδιαβώ τα πολλά έργα, που χρηματοδότησε η Αδελφότητα Ορθοδόξου Εξωτερικής Ιεραποστολής στην πόλη αυτή, για να στηρίξει τη νεότευκτη Ιεραποστολή μας, και για τα οποία σάς είμαστε ευγνώμονες.

Χειροτονία κληρικών

Κατά την διάρκεια της πανηγυρικής Θείας Λειτουργίας τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, με την κανονική άδεια της Α.Θ.Μ. του Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ. Θεοδώρου, χειροτόνησα πρεσβύτερο τον Διάκονο Αλέξανδρο Καμάρα και Διάκονο τον κατηχητή Κυριάκο Κορόμα. Ο Κυριάκος αποφοίτησε την περασμένη χρονιά από την Πατριαρχική Σχολή Αγίου Αθανασίου στην Αλεξάνδρεια και μετά επέστρεψε στην πατρίδα του για να βοηθήσει τον π. Θεμιστοκλή στο θεάρεστο έργο του, μοιράζοντας με τους συμπατριώτες του όλες τις γνώσεις και τις εμπειρίες που αποκόμισε στην Αλεξάνδρεια. Η νεολαία μας ήταν πολύ χαρούμενη, γιατί ένα δικό τους παιδί χειροτονείτο Διάκονος. Τόση μεγάλη ήταν η χαρά τους που ξέσπασαν σε επευφημίες και χειροκροτήματα. Μετά τις νουθεσίες προς τους νέους κληρικούς, μεταξύ άλλων τόνισα την ηρωική στάση του π. Θεμιστοκλή κατά τη διάρκεια της επιδημίας, που παρέμεινε επί των επάλξεων, αψηφώντας τον κίνδυνο, για να στηρίξει το ποίμνιό του.

Λίγες μέρες μετά, κατά την διάρκεια της Θείας Λειτουργίας που τέλεσα στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, χειροτόνησα πρεσβύτερο τον Διάκονο Κυριάκο Κορόμα και χειροθέτησα πνευματικούς τον π. Ελευθέριο Έντμονσον και τον π. Βάιο Χονσίλε.

SL3

Κατάθεση θεμέλιου λίθου

Στη Θεία Λειτουργία παρών ήταν και ο Υπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας, που στη σύντομη προσλαλιά του αναφέρθηκε στο μεγάλο ανθρωπιστικό έργο που επιτελεί η Ορθόδοξη Εκκλησία στη χώρα και τόνισε πως ο Πρόεδρος της Σιέρρα Λεόνε για πρώτη φορά έδωσε άδεια ανέγερσης Ορφανοτροφείου και αυτό το έπραξε λόγω της εμπιστοσύνης που τρέφει στην Ορθόδοξη Εκκλησία, που απέδειξε όλα αυτά τα χρόνια πως πάντοτε βρίσκεται ανιδιοτελώς στο πλευρό του δοκιμαζόμενου ανθρώπου. Ακολούθησε η κατάθεση του θεμέλιου λίθου του ορφανοτροφείου στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης.

Γεύμα αγάπης

Ακολούθησε γεύμα αγάπης για όλο το εκκλησίασμα στην αυλή της Ορθόδοξης Ακαδημίας. Εκεί είχα την ευκαιρία να συνομιλήσω με το διδακτικό προσωπικό της Ακαδημίας και να ενημερωθώ για την πρόοδο των φοιτητών, αλλά και για το μελλοντικό πρόγραμμα σπουδών και λειτουργίας της Ακαδημίας.

Αργά το απόγευμα, έγινα μάρτυρας ενός κρούσματος Έμπολα στην κεντρική πλατεία της πόλης. Μια νεαρή κοπέλα προσπαθούσε να ισορροπήσει με τη βοήθεια δύο νέων και συνεχώς έκανε εμετούς στο δρόμο. Καθαρά συμπτώματα Έμπολα. Kάποιοι προσπαθούσαν να βοηθήσουν, ζητούσαν βοήθεια για να την μεταφέρουν στο νοσοκομείο. Ένας πανικός. Στεναχωρήθηκα που είδα τόσο κόσμο να είναι τόσο κοντά σε ύποπτο κρούσμα της επιδημίας και παράλληλα προβληματίστηκα τι είναι πιο ανθρώπινο: η συμπαράσταση στον ασθενή ή η τήρηση των αυστηρών οδηγιών που λένε να σταθείς μακριά και να ειδοποιήσεις άμεσα τις αρμόδιες αρχές; Δυστυχώς έτσι εξαπλώνεται η επιδημία: πολλοί φοβούνται ότι θα γίνουν προδότες, αν αναφέρουν κάποιο περιστατικό στις αρχές, άλλοι αψηφούν τον κίνδυνο…

SL2

Αναχώρηση από Σιέρρα Λεόνε

Η ώρα της αναχώρησης έφτασε. Η πτήση ξεκινούσε στις 4 το απόγευμα. Το καράβι έφευγε στις 8 το πρωί. Δεν το προλάβαμε. Υπήρχαν δύο επιλογές. Να ταξιδέψουμε με μικρό ταχύπλοο ή να ξεκινήσουμε οδικώς. Με το ταχύπλοο 30 λεπτά, οδικώς 4 ώρες. Ο π. Θεμιστοκλής δεν εμπιστευόταν το ταχύπλοο. Προσωπικά δεν εμπιστευόμουν το αυτοκίνητο και την ενδοχώρα. Κάναμε προσευχή να μας φωτίσει ο Θεός να επιλέξουμε το καλύτερο.

Tελικά αποφασίσαμε να πάρουμε το ρίσκο. Ο καπετάνιος μάς εφοδίασε με το απαραίτητο σωσίβιο και ξεκινήσαμε. Η απόσταση 18 ναυτικά μίλια. Η θάλασσα ήρεμη. Ο ουρανός συννεφιασμένος. Στα μέσα της διαδρομής ακούστηκε ένας κρότος και αμέσως μειώθηκε η ταχύτητα. Μας διαβεβαίωσαν πως δε συμβαίνει κάτι, απλά χάλασε η κεντρική μηχανή και θα συνεχίσουμε με την εφεδρική με χαμηλότερη ταχύτητα. Πάλι καλά. Οι περισσότεροι επιβάτες τρομοκρατήθηκαν. Αισίως με την βοήθεια του Αγίου Νικολάου φτάσαμε στην απέναντι όχθη.

Στο αεροδρόμιο έλεγχος μην τυχόν και έχουμε πυρετό. Χαρτιά, φόρμες, στοιχεία. Μπορεί και να μας έλεγξαν 6 φορές μέχρι να επιβιβαστούμε στο αεροπλάνο. Μόλις πέρασα από τον έλεγχο διαβατηρίων, μια αστυνομικός μού είπε πως πρέπει να πάω στο χώρο φόρτωσης των αποσκευών γιατί κάτι παράξενο είδαν στις βαλίτσες μου. Προσπαθούσα να σκεφτώ τι ήταν το παράξενο και τελικά ήταν το θυμίαμα και τα καρβουνάκια που είχα μαζί μου για την Γουινέα και την Ακτή Ελεφαντοστού. Τέλος καλό, όλα καλά. Στον τελευταίο έλεγχο για πυρετό πριν επιβιβαστούμε στο αεροπλάνο, κατέγραφαν την ένδειξη στην κάρτα επιβίβασης, την οποία έπρεπε να επιδείξουμε στην άφιξη για να δουν ότι η θερμοκρασία μας ήταν η ίδια.

Συνεχίζεται…

† Ο Γουινέας Γεώργιος

Διαμάντια αγάπης και θυσίας από την Οροσειρά του Λέοντα

4 Ιουλίου 2015

Διανύοντας την πιο χαρμόσυνη περίοδο του έτους, την Αναστάσιμο περίοδο, ο νους και η καρδιά μου δεν μπορούν παρά να σκιρτούν από χαρά, ελπίδα και νοσταλγία, μιας και παραμένουν στο ορθόδοξο ιεραποστολικό κλιμάκιο της Σιέρρα Λεόνε, ένα μόλις μήνα μετά την επιστροφή μου. Εκεί όπου βίωσα τη συγκινητική περιπέτεια της Πίστης, εκεί όπου ο Πρωτοσύγκελος Αρχιμανδρίτης Θεμιστοκλής Αδαμόπουλος διάλεξε να ακολουθήσει τον Εσταυρωμένο Χριστό στη γωνιά της Αφρικής όπου διαμένουν οι φτωχότεροι των φτωχών.

Με τη χάρη του Θεού, τις ευλογίες του Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ. Θεοδώρου και την οικονομική συνδρομή από το υστέρημα φίλων της ιεραποστολής, τα τελευταία εφτά χρόνια η νεοσύστατη μα τόσο θυσιαστικά αγωνιζόμενη Ορθόδοξη Εκκλησία της Σιέρρα Λεόνε ασκεί ένα θαυμαστά πολυποίκιλο ιεραποστολικό, φιλανθρωπικό και εκπαιδευτικό έργο κόντρα στον κυκεώνα των προβλημάτων που αναδύονται ανά πάσα στιγμή.

Καταρχήν όσον αφορά το κατηχητικό και λατρευτικό έργο μού έκανε ιδιαίτερη εντύπωση το πνεύμα ελευθερίας και αγάπης με το οποίο αγκαλιάζει η Εκκλησία τις ψυχές που αναζητούν την Αλήθεια και προσέρχονται να ακούσουν το λόγο του Θεού, που κηρύσσεται με απλό και βιωματικό τρόπο. Οι βαπτίσεις των κατηχουμένων γίνονται όχι μαζικά και πρόχειρα, αλλά μετά από μακρά περίοδο διδασκαλίας και συνειδητή απόφαση. Δύο από τις συγκινητικές λατρευτικές στιγμές ήταν η θεία μετάληψη αναπήρων, που γονάτιζε ο ιερέας για να τους κοινωνήσει στο αναπηρικό καροτσάκι, και ο Εσπερινός της Συγχωρήσεως με το σύνολο των πιστών να ανταλλάσουν ειλικρινή συγγνώμη μεταξύ τους και με τους ιερείς, κάνοντας έναν κύκλο ομόνοιας στο κατανυκτικό κλίμα της Μ. Τεσσαρακοστής.

Όσον αφορά στο φιλανθρωπικό κομμάτι στα περίχωρα της πρωτεύουσας στην περιοχή του Waterloo ο πατήρ Θεμιστοκλής εγκαθίδρυσε αυτό που ο Πατριάρχης της αγάπης Θεόδωρος σε πρόσφατη ιεραποστολική περιοδεία του στη Σιέρρα Λεόνε αποκάλεσε «το καμάρι του Πατριαρχείου», το χωριό του Αγίου Μωυσή του Αιθίοπα, για τους αναπήρους του πολέμου. Αυτό το συγκρότημα κατοικιών περιλαμβάνει καταλύματα για τους αναπήρους και τις οικογένειές τους, κλινική, σχολείο, εργαστήριο και εκκλησία και προσφέρει τις υπηρεσίες του στους πιο ανυπεράσπιστους πολίτες αυτής της χώρας, τους άστεγους ανάπηρους. Η πρόσφατη δεκαπενταετής τραγωδία του εμφυλίου σε συνδυασμό με ασθένειες, όπως η πολιομυελίτιδα, άφησε αμέτρητους ανθρώπους με ακρωτηριασμούς και αναπηρίες. Αυτοί στιγματισμένοι και περιθωριοποιημένοι βρήκαν μια αγκαλιά του Θεού για να στεγάσουν τα όνειρά τους.

Σε αυτόν τον ξεχωριστό χώρο βρίσκεται η ορθόδοξη κλινική της Αγίας Μαγδαληνής και Αγίας Ολυμπίας, όπου για μία εβδομάδα μαζί με ειδικό ντόπιο καρδιολόγο εξετάσαμε και βοηθήσαμε θεραπευτικά πάνω από 350 ασθενείς από τη γύρω περιοχή. Εκτός από την ελονοσία, τον υποσιτισμό, τις τροπικές και δερματικές λοιμώξεις παρατηρήσαμε αυξημένα ποσοστά υπέρτασης λόγω ψυχοσωματικών επιπτώσεων του πολέμου. Επόμενο βήμα η δημιουργία ειδικής κλινικής για την κατασκευή προσθετικών άκρων για τους αναπήρους, προσπάθεια που αξίζει να ενισχυθεί.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει ο πατήρ Θεμιστοκλής στο κομμάτι της μόρφωσης και ειδικά των παιδιών με ποικίλες εκπαιδευτικές δυνατότητες. Η πρωτεύουσας της Σιέρρα Λεόνε έχει ονομαστεί η «Αθήνα της Αφρικής» λόγω της παράδοσής της στην εκπαίδευση. Το σχολείο της Ορθόδοξης Εκκλησίας στο Syke street παρέχει δωρεάν εκπαίδευση σε πάνω από 1.500 παιδιά με δημοτικό και γυμνάσιο. Αξέχαστη ανάμνηση ο τοίχος του σχολείου όπου με καθαρά ελληνικά γράμματα ξεχωρίζει η φράση «Αγάπα Θεώ Αγάπα Γνώση». Στους χώρους του σχολείου πραγματοποιήσαμε οδοντιατρική εξέταση των μαθητών κατά τάξη και διαλέξεις για στοματική υγιεινή, προληπτική υγιεινή και επείγοντα περιστατικά. Στον ίδιο χώρο φιλοξενούνται και οι δραστηριότητες της Ορθόδοξης Αδελφότητας Νέων όπου κάναμε μάθημα κατηχητικού σχολείου και προβολή παρουσίασης με εικόνες από την Ορθόδοξη παράδοση. Επίσης, λειτουργεί κολλέγιο για σπουδαστές με διακεκριμένους καθηγητές από όλο τον κόσμο.

Πριν αναχωρήσω για τη Σιέρρα Λεόνε γέμισα τις υπέρβαρες αποσκευές μου με εικονίτσες, σταυρουδάκια, βιβλία, οδοντόκρεμες, σχολικά είδη, μπαλόνια και το πρόσφορο που ζύμωσε η μητέρα μου για τη Θεία Λειτουργία. Στην επιστροφή μου οι ίδιες βαλίτσες μετέφεραν μερικά ατόφια διαμάντια από τα ματωμένα χώματα της Σιέρρα Λεόνε. Αυτά ήταν η αγνή και άδολη κοινωνία αγάπης με τους εκεί αδελφούς, τα καθαρά χαμόγελα των παιδιών, οι λατρευτικές ευκαιρίες στις ορθόδοξες Εκκλησίες και η φράση του πατρός Θεμιστοκλή «να δοξάζουμε τον Θεό και όχι τη γκρίνια». Ασυναίσθητα ήρθε στο μυαλό μου μία ρήση του Αγίου Συμεών του νέου Θεολόγου που ταιριάζει σε αυτό το ταπεινό Ορθόδοξο ιεραποστολικό κλιμάκιο: «Yπάρχει μια μικρή χαρά που περιγελά το θάνατο». Χριστός Ανέστη!

Γεωργίου Χρήστος
Ιατρός – Οδοντίατρος
Τακτικό μέλος της Αδελφότητας

Την Κυριακή της Πεντηκοστής, ο Μητροπολίτης Γουινέας Γεώργιος λειτούργησε στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στη Freetown της Σιέρρα Λεόνε. Κατά τη Θεία Λειτουργία, χειροτόνησε ένα νέο πρεσβύτερο και ένα διάκονο. Ο διάκονος π. Κυριάκος Κομόρα είναι ο πρώτος απόφοιτος της Πατριαρχικής Σχολής Αλεξανδρείας που κατάγεται από τη Σιέρρα Λεόνε και είναι υπεύθυνος για τα κατηχητικά σχολεία και τη νεολαία.

Αμέσως μετά ο Σεβασμιώτατος τέλεσε τη θεμελίωση ενός νέου ορφανοτροφείου, το οποίο θα προσφέρει καταφύγιο, στοργή και θαλπωρή σε παιδιά που έχασαν τους γονείς τους από το θανατηφόρο ιό Έμπολα.

Στην τελετή παρέστη και ο Υπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας της Σιέρρα Λεόνε, ο οποίος ευχαρίστησε θερμά την Ορθόδοξη Εκκλησία για την πλούσια κοινωνική προσφορά της στη Σιέρρα Λεόνε.

siera_leone-2

11 Μαρτίου 2015

11034460_10200261662460835_3623250554859804344_o

Άλλο ένα container έφτασε στη Σιέρρα Λεόνε με τρόφιμα πρώτης ανάγκης και είδη ανθρωπιστικής βοήθειας, σταλμένο από την Αποθήκη μας στο Φίλυρο με χρηματοδότηση της P4K USA. Ευχαριστούμε όλους όσοι στήριξαν αυτή την προσπάθεια ανακούφισης των εμπερίστατων αδελφών μας!

Γιορτάζοντας την Πρωτοχρονιά σε μια εμπόλεμη ζώνη

11 Ιανουαρίου 2015

«Το έθνος μας είναι σε πόλεμο με έναν ύπουλο εχθρό»
(E.B Koroma, Πρόεδρος Σιέρρα Λεόνε, 17/12/2014)

Με εξαίρεση τις εκκλησιαστικές ακολουθίες, όλος ο πληθυσμός της Σιέρρα Λεόνε διατάχθηκε να μείνει στο σπίτι κατά τη διάρκεια των διακοπών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια κατάσταση μερικού αποκλεισμού για την περίοδο των γιορτών. Ούτε εστιατόρια, ούτε αθλητικά γεγονότα, ούτε υπαίθριοι εορτασμοί, ούτε γαμήλιες δεξιώσεις, ούτε δημόσιοι πανηγυρισμοί. Όλα τα καταστήματα πρέπει να κλείνουν στις 6 μ.μ. τις καθημερινές και στις 12 το μεσημέρι των Σαββάτων, ενώ δεν ανοίγουν καθόλου τις Κυριακές. Ακόμη και οι εκκλησιαστικές ακολουθίες ήταν περιορισμένες – έπρεπε να τελεστούν κατά τη διάρκεια της ημέρας και μόνο μέχρι τις 5 το απόγευμα. Οι ακολουθίες την ημέρα της Πρωτοχρονιάς ήταν απαγορευμένες. Πράγματι, ο στρατός μαζί με περιπόλους εθελοντών βρίσκεται στους δρόμους για να εξασφαλίσει την εφαρμογή των διαταγμάτων αυτών. Οι παραβάτες θα αντιμετωπίσουν τις ποινές του νόμου. Και σε αυτό τον κατάλογο απαγορεύσεων, προσθέστε και την παρακολούθηση μαθημάτων στα σχολεία, κολλέγια και πανεπιστήμια.

Γιατί; Βιώνουμε κάποιου είδους αντιχριστιανική εκστρατεία που υποκινείται από το κράτος; Όχι! Τότε γιατί όλα αυτά τα δρακόντεια μέτρα κατά τη διάρκεια των Αγίων Εορτών – ή μάλλον επ’ αόριστον και μέχρι νεωτέρας διαταγής; Η απλή όσο και τραγική απάντηση είναι ότι αυτό το έθνος βρίσκεται και πάλι σε πόλεμο.

Όπως και άλλες δέκα φορές κατά τη διάρκεια των τελευταίων είκοσι χρόνων, αυτό το έθνος βρίσκεται και πάλι σε πόλεμο κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς, των Θεοφανίων. Αλλά αυτή τη φορά δεν υπάρχουν AK47 και σφαίρες να σκοτώνουν αθώους ανθρώπους. Αυτή τη φορά δεν υπάρχουν αντάρτικες ομάδες να εισβάλλουν στις πόλεις και τα χωριά και να ακρωτηριάζουν αδιακρίτως χέρια και πόδια. Αυτή τη φορά ο εχθρός δεν κάνει ερωτήσεις, δεν παίρνει αιχμαλώτους και δεν κάνει καμία εξαίρεση στο φονικό ξέσπασμά του – βρέφη, νήπια, έφηβοι, ενήλικες και ηλικιωμένοι ζουν όλοι κάτω από τη σκιά του επικείμενου θανάτου.

 • Αυτή η φορά δεν έχει έλεος.
 • Αυτή τη φορά ο εχθρός είναι σιωπηλός, αόρατος και πιο φονικός.
 • Αυτή τη φορά δεν μπορούν να υπάρξουν ανακωχή ή συνθήκες. Ή κερδίζεις ή χάνεις.
 • Αυτή τη φορά ο εχθρός δεν είναι το Ενωμένο Επαναστατικό Μέτωπο που ακρωτηριάζει ανθρώπους!
 • Αυτή τη φορά ο εχθρός είναι ένας ανίατος μικροσκοπικός ιός που προξενεί ένα φοβερό και θανάσιμο αιμορραγικό πυρετό!
 • Αυτή τη φορά, οι σειρήνες των ασθενοφόρων τσιρίζουν συνεχώς σκορπίζοντας μακάβριους φόβους!
 • Αυτή τη φορά ο εχθρός ονομάζεται Έμπολα!

10712650_826030824125832_8316729066005416002_o

Γι’ αυτό το λόγο, η Κυβέρνηση διέταξε όλοι οι εορτασμοί των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς να ακυρωθούν, ώστε να αποφευχθεί η συνάθροιση πλήθους ανθρώπων σε κλειστούς χώρους και έτσι να περιοριστεί ο κίνδυνος σωματικής επαφής – της βασικής πηγής μόλυνσης από Έμπολα.

Όταν πρωτάκουσα αυτό το νέο διάταγμα, η αρχική ενστικτώδης αντίδρασή μου ήταν αρνητική. Αλλά μετά ξανασκέφτηκα την κατάσταση από μια καθαρά πνευματική σκοπιά. Ποιο είναι το πραγματικό νόημα των εορτασμών των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανίων; Είναι να χορεύεις μεθυσμένος στους δρόμους; Είναι τα άγρια πάρτι; Είναι το αλκοόλ και οι άλλες μορφές μέθης; Είναι να μπεκρουλιάζεις όλη νύχτα; Ή όπως συνηθίζεται εδώ στη Σιέρρα Λεόνε, είναι οι ολοήμερες και ολονύχτιες παρελάσεις στους δρόμους από τους ιθαγενείς που αυτοαποκαλούνται «Χορευτές του Διαβόλου»;

Ίσως αυτά τα σκληρά μέτρα να είναι μια μεταμφιεσμένη ακούσια ευλογία. Απαγορεύοντας όλα τα αχρείαστα εμπορικά και αντιπνευματικά φτιασίδια από τα Χριστούγεννα, την Πρωτοχρονιά και τα Θεοφάνια, η Σιέρρα Λεόνε έχει τώρα την ευκαιρία – αν και απρόθυμα – να εστιάσει περισσότερο στις οικογενειακές συναθροίσεις παρά στα οχλαγωγικά υπαίθρια πάρτι. Έχει την ευκαιρία να αναλογιστεί περισσότερο το πραγματικό νόημα του γεγονότος της Βηθλεέμ, της άφιξης του Νέου Έτους ή των Θεοφανίων με έναν τρόπο πνευματικό και όχι με τις ιθαγενείς «διαβολοχορευτικές» παρελάσεις. Έτσι, στο φως της παρούσας επιδημίας Έμπολα, υπάρχει η ελπίδα να σκεφτεί βαθύτερα πάνω στα θέματα που σχετίζονται με την προσωπική σωματική υγιεινή και πνευματική υγεία. Πράγματι, παράλληλα με αυτά τα μέτρα, ο Πρόεδρος της Σιέρρα Λεόνε έχει συστήσει μια εβδομάδα εθνικής προσευχής και νηστείας μετά την Πρωτοχρονιά ως μια μετα-φυσική εκστρατεία κατά του Έμπολα.

10367588_4829276026392_3828983980355710798_n

Αντιλαμβάνομαι ότι πολλοί από εσάς εκτός Δυτικής Αφρικής, που διαβάζετε αυτό το μήνυμα, αντιμετωπίζετε επίσης πολλές δυσκολίες. Όλοι ζούμε σε έναν κόσμο αποκαλυπτικά αυξανόμενης πολιτικής, οικονομικής, περιβαλλοντικής και ιατρικής αβεβαιότητας – ανίατες θανατηφόρες επιδημίες και λοιμοί, πόλεμοι και θηριώδης βία, μικρά παιδιά που στρατολογούνται και μετατρέπονται σε μηχανές που σκοτώνουν, μαζικοί εκτοπισμοί προσφύγων, καταστροφικές πυρκαγιές και ακόμη-ακόμη το φάσμα του πυρηνικού πολέμου να αχνοπροβάλει στον ορίζοντα απειλητικά σε ένα σκηνικό Νέου Ψυχρού Πολέμου. Όλες αυτές οι αναταράξεις απειλούν το λεπτότατο και εύθραυστο τσόφλι του παγκόσμιου πολιτισμού μας. Και σαν να μην ήμασταν ευχαριστημένοι με την ακατάπαυστη δίψα μας για εξουσία και χρήμα, μολύνουμε ανεύθυνα τα νερά μας και υποβαθμίζουμε το φυσικό μας περιβάλλον, θέτοντας σε κίνδυνο ακόμη και το ίδιο το οξυγόνο που αναπνέουμε. Και το τελευταίο καρφί στον αρνητισμό μας; Οι παραδοσιακές ηθικές αξίες και οι αγιογραφικές αλήθειες θεωρούνται ξεπερασμένες σε έναν κόσμο που έχει την εμμονή να διαστρέφει και να ανακηρύσσει το άδικο ως δικαιοσύνη.

Αλλά δε χάθηκαν όλα!

Εμείς οι Χριστιανοί είμαστε τώρα πιο απαραίτητοι από ποτέ, για να διακηρύξουμε και να μείνουμε προσηλωμένοι στις αιώνιες και αμετάβλητες αλήθειες της Αγίας Γραφής.

 • Ας προσπαθήσουμε να ζήσουμε αυτό το Νέο Χρόνο με αγιότητα και υπακοή στο Χριστό!
 • Ας γίνουμε ειρηνοποιοί.
 • Και ας βοηθήσουμε τους δυστυχισμένους!
 • Με άλλα λόγια, ας επαναφέρουμε το αυθεντικό νόημα αυτών των Αγίων Ημερών στη ζωή μας.

Εσείς, που βοηθήσατε και συνεχίζετε να βοηθάτε την Ορθόδοξη Ιεραποστολή μας στη Σιέρρα Λεόνε, η Αδελφότητα Ορθοδόξου Εξωτερικής Ιεραποστολής, οι χορηγοί και μεμονωμένοι δωρητές μας από την Ελλάδα, την Αυστραλία, τον Καναδά, τη Ρουμανία, τη Ρωσία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, παρακαλούμε, δεχθείτε εκ μέρους όλων των ανθρώπων μας εδώ μια θερμή έκφραση ευγνωμοσύνης. Πολλοί άνθρωποι έχουν χάσει τη δουλειά τους λόγω της επιδημίας Έμπολα και τώρα χρειάζονται φαγητό. Διανέμουμε τα πολύτιμα τρόφιμα που μας στείλατε (ρύζι, λάδι, ζάχαρη, τοματοχυμό κ.α.) όσο καλύτερα μπορούμε, για να καλύψουμε αυτές τις ανάγκες, καθώς και τα προστατευτικά γάντια και μάσκες που μας δωρίσατε.

10428663_4880449825705_7166446103422064942_ο

Σας ευχαριστούμε!

Οι ευλογίες του Χριστού μας να είναι μαζί σας.

Αρχιμανδρίτης Θεμιστοκλής Αδαμόπουλος

Freetown, Sierra Leone

Αυτοπροσχέδιο

2 Δεκεμβρίου 2014

Το πρώτο container της Αδελφότητάς μας με ανθρωπιστική βοήθεια έφτασε στη Σιέρρα Λεόνε. Έπεται και συνέχεια…