Κορέα

Η Νότια Κορέα είναι η νότια χώρα της Κορεατικής χερσονήσου. Βρίσκεται στη βόρεια εύκρατη ζώνη με κυρίως ορεινό ανάγλυφο. Καλύπτει μια συνολική έκταση 100,000 τ.χλμ. και έχει πληθυσμό 50 εκατομμυρίων. Πρωτεύουσα και μεγαλύτερη πόλη είναι η Σεούλ με πληθυσμό 9,8 εκατομμυρίων.

Εδώ εδρεύει η Ιερά Μητρόπολη Κορέας με εφτά κοινότητες σε όλη τη χώρα, μια Ιερή Μονή και ιεραποστολικό κέντρο στη Σεούλ.

Πέντε χαρμόσυνα και ελπιδοφόρα γεγονότα για την πορεία της Ορθόδοξης μαρτυρίας στην Κορέα

17 Μαρτίου 2015

Χειροτονία νέου Πρεσβυτέρου

Στὸν καθεδρικὸ ἱερὸ ναὸ τοῦ Ἁγίου Νικολάου στὴν Σεούλ κατὰ τὴν θ. Λειτουργία τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων τοῦ 2014 τελέστηκε καὶ ἡ χειροτονία τοῦ νέου Κορεάτη πρεσβυτέρου τῆς ἐν Κορέᾳ Ἐκκλησίας μας π. Ἀντωνίου Λήμ.

Κατὰ τὴν διανομὴ τοῦ ἀντιδώρου ὑπὸ τοῦ νεοχειροτονηθέντος ὅλοι οἱ πιστοὶ εἶχαν τὴν εὐκαιρία νὰ λάβουν τὴν εὐλογία του καὶ νὰ ἐκφράσουν τὴν χαρά τους γιὰ τὸ μεγάλο καὶ χαρμόσυνο γεγονὸς τῆς Ἐκκλησίας μας.

Κατόπιν ἀκολούθησε στὴν αἴθουσα τοῦ ἱεραποστολικοῦ κέντρου ἡ χριστουγεννιάτικη ἑορτή, τὴν ὁποία παρουσίασαν τὰ παιδιὰ τῶν κατηχητικῶν σχολείων, ἡ νεολαία καὶ ἡ χορωδία τοῦ καθεδρικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.

Ἀπὸ τὴν ἑπομένη μέρα τῆς χειροτονίας του ὁ π. Ἀντώνιος ἄρχισε τὸ σαρανταλείτουργο. Στὴν μεγάλη αὐτὴ χαρὰ τῆς καθημερινῆς εὐχαριστιακῆς σύναξης συμμετεῖχαν ἀρκετοὶ πιστοὶ ἀπὸ τὴν Σεούλ, οἱ ὁποῖοι μετελάμβαναν τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων καὶ μετὰ τὸ πέρας τῆς θ. Λειτουργίας, στὴν φιλόξενη αἴθουσα τοῦ Book café «Φιλοκαλία», ἐπικοινωνοῦσαν μετὰ τοῦ νεοχειροτονηθέντος λειτουργοῦ, συζητοῦσαν πνευματικὰ θέματα «τρώγοντας τὴν τροφή τους γεμάτοι χαρὰ καὶ μὲ ἁπλότητα στὴν καρδιά» (Πρ. 2:46).

Korea2

Ἐκδόσεις νέων βιβλίων

Μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν ἀρωγὴ διαφόρων δωρητῶν ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν Ἀμερική, ἐκδόθηκαν πρόσφατα ἀπὸ τὸν ἐκδοτικὸ οἶκο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κορέας «Korean Orthodox Editions» τὰ ἑξῆς νέα βιβλία:

  1. Ἁγίου Πορφυρίου, Βίος καὶ Λόγοι,
  2. Ἁγίου Παϊσίου, Λόγοι Δ´, Οἰκογενειακὴ Ζωή,
  3. Ἀρχιμ. Γεωργίου Καψάνη, Ἡ Θέωσις ὡς σκοπὸς τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου,
  4. Σοφοκλὴ Δημητρακόπουλου, Ὁ Ἅγιος Νεκτάριος (στὰ ἰαπωνικά) καὶ
  5. Ἁγίου Ἰωάννη τῆς Κρονστάνδης, Ἡ ἐν Χριστῷ ζωή μου.

Ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ ὅτι τὰ ὀρθόδοξα βιβλία βρίσκονται στὰ μεγαλύτερα βιβλιοπωλεῖα τῆς χώρας καὶ ἐπίσης πωλοῦνται μέσῳ τοῦ διαδικτύου. Ἡ πολύμοχθη καὶ πολυέξοδη ἐργασία μεταφράσεως, ἐκδόσεως καὶ κυκλοφορίας τῶν βιβλίων ἔχει ἤδη ἀποδώσει πνευματικοὺς καρπούς. Ὅταν ἕνας νέος προσύλητος λέει ὅτι γνώρισε τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἀπὸ τὸ α´ ἤ β´ βιβλίο τοῦ ἐκδοτικοῦ μας οἴκου, αὐτὸ εἶναι ἡ μεγαλύτερη ἠθικὴ ἱκανοποίηση γιὰ τοὺς ἐργαζόμενους στὸν ἐκδοτικὸ τομέα.

63 Βαπτίσεις

Στὶς ὁμαδικὲς βαπτίσεις ποὺ τελέστηκαν σὲ ὅλες σχεδὸν τὶς ἑνορίες τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κορέας πρὶν ἀπὸ τὰ Χριστούγεννα ἔλαβαν, μετὰ ἀπὸ μακρὰ κατήχηση, τὸ Ἅγιο Βάπτισμα ἑξῆντα τρεῖς Ἀδελφοί μας. Τὸ μεγάλο αὐτὸ γεγόνος τῆς πολιτογραφήσεως νέων μελῶν στὴν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ εἶναι τὸ πιὸ ἐλπιδοφόρο καὶ χαρμόσυνο γεγονὸς γιὰ τὴν περαιτέρω ἐπέκταση τῆς ὀρθόδοξης μαρτυρίας στὴν χώρα τῆς «Πρωινῆς Γαλήνης». Θὰ πρέπει νὰ διευκρινήσουμε ὅτι ἀνάμεσα στοὺς νεοφωτίστους, ἐκτὸς ἀπὸ Κορεάτες, ἦταν καὶ Σλαβόφωνοι, οἱ ὁποῖοι, ὡς γνωστόν, ἐξυπηροῦνται λειτουργικῶς καὶ ποιμαντικῶς ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κορέας.

Korea3

Τὸ πρῶτο ὀρθόδοξο πολιτιστικὸ μνημεῖο στὴν Κορέα

Μιὰ πολὺ μεγάλη καὶ εὐχάριστη ἔκπληξη περίμενε τὰ μέλη τῆς Ὀρθόδοξης Μητρόπολης Κορέας στὴν ἀρχὴ τοῦ νέου ἔτους 2015.

Μὲ τὸ ταχυδρομεῖο ἐστάλη στὴν Μητρόπολη ἐπίσημο ἔγγραφο μὲ τὸ ὁποῖο ὁ καθεδρικὸς ναὸς τοῦ Ἁγίου Νικολάου Σεοὺλ χαρακτηρίστηκε ἀπὸ τὸ Δημοτικὸ Συμβούλιο τοῦ Δήμου τῆς Σεοὺλ ὡς πολιτιστικὸ μνημεῖο τῆς πρωτεύουσας. Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ ὁ ὀρθόδοξος ναός μας ἔχει συμπεριληφθεῖ στὰ ἀξιοθέατα τῆς πόλης καὶ ἔχουν ἤδη ὀργανωθεῖ ἀπὸ τοπικοὺς δημοτικοὺς φορεῖς ὁμαδικὲς ἐπισκέψεις μαθητῶν, φοιτητῶν ἀλλὰ καὶ ἄλλων πολιτῶν τῆς Σεούλ.

Ἀρχὴ τοῦ Τριωδίου – Ἑσπερινὸς τῆς Συγχωρήσεως

Γιὰ νὰ ἔχουν οἱ πιστοὶ καὶ ὀπτικὴ ὑπόμνηση τῆς ἐνάρξεως τοῦ Τριωδίου στὸν Ἑσπερινὸ τοῦ Σαββάτου τοῦ Τελώνου καὶ τοῦ Φαρισαίου, πρὶν τὴν ἔναρξη τοῦ «Κύριε, ἐκέκραξα» ὁ ψάλτης πῆγε στὸ Τέμπλο, ἔκανε τρεῖς μετάνοιες καὶ παρέλαβε ἀπὸ τὴν εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ τὸ βιβλίο τοῦ Τριωδίου.

Στὸν Ἑσπερινὸ τῆς Συγχωρήσεως, ἐπίσης, μετὰ τὴν ἀπόλυση καὶ τὸ κήρυγμα περὶ συγχωρητικότητος, πρῶτος ὁ Ἐπίσκοπος μὲ ἐδαφιαία μετάνοια ζήτησε συγνώμη ἀπὸ τὸ πυκνὸ ἐκκλησίασμα. Στὴν συνέχεια ἕνας ἕνας οἱ κληρικοὶ καὶ οἱ λαϊκοὶ ἀσπαζόμενοι τὸν Σταυρὸ εὐλογίας καὶ τὸ χέρι τοῦ Ἐπισκόπου ἐλάμβαναν καὶ ἔδιναν συγχώρεση. Ὁ κάθε πιστὸς ἤ κατηχούμενος στεκόμενος δίπλα ἀπὸ τὸν ἄλλο σχημάτισαν μιὰ τεράστια ἁλυσίδα ἀγάπης ποὺ ἀγκάλιασε ὅλο τὸν ναὸ τοῦ Ἁγίου Νικολάου. Ἡ συγκίνηση πολλῶν ἦταν τόσο ἔντονη ποὺ δὲν μποροῦσαν νὰ συγκρατήσουν τὰ δάκρυά τους.

Korea1

Ἀθανασία Δημ. Κοντογιαννακοπούλου

Πάσχα Κυρίου, Πάσχα στην Κορέα

28 Μάϊου 2013

Ἡ Μεγάλη Ἑβδομάδα τοῦ Θείου Πάθους ἀποτελεῖ σταθμό καί ἔμπνευση ὄχι μόνο γιά τούς ἐκκλησιαστικοὺς ποιητές, ἀλλά καί γιά κάθε πιστό Xριστιανό. Οἱ πιστοὶ γεμάτοι δέος καί συγκίνηση γονατίζουν στά πόδια τοῦ Ἰησοῦ, προσφέροντας τό περίσσευμα ἤ καί τό ὑστέρημα τῆς καρδιᾶς τους. Οἱ σπουδαῖοι ὑμνογράφοι τῆς Ἐκκλησίας μας μέ τούς θεσπέσιους ὕμνους τους ζωγραφίζουν τά γεγονότα μέ τέτοιο τρόπο ὥστε ἡ καρδιά καί ὁ νοῦς τοῦ καθενός νά ἐγκαταλείπει τά γήινα καί νά ἀνυψώνεται στά οὐράνια. Συνταιριάζουν καί σφιχτοδένουν τό διαχρονικό ἐδῶ, μέ τήν αἰώνια ἐκεῖ κατάσταση ὁδηγώντας μας, μέσα ἀπό μιά «ὁδό λυτρωτικῶν δακρύων», στήν κοινή Ἀνάσταση. Μέ τίς κατάλληλες προετοιμασίες πού ἡ Ἐκκλησία ἔχει θεσπίσει ὁ καθένας ἀγωνίζεται νά πορευθεῖ καί νά ἀναβεῖ, ὑπερβαίνοντας τόν δικό του καθημερινό Γολγοθά, στά Ἱεροσόλυμα. Νά δώσει μαρτυρία, μέ τόν δικό του τρόπο, ὅτι ἀληθῶς ἀνέστη ὁ Κύριος.

Τό αὐτό συνέβη καί στήν μακρινή Κορέα μέ τίς ἀκοές καί τίς ἀπειλές τοῦ πολέμου νά τήν βαραίνουν περισσότερο φέτος. Οἱ πιστοί σὲ ὅλες τὶς Ἐνορίες ἀπό τήν Κυριακή τῶν Βαΐων ἄρχισαν πορεία ἀνοδική, κοπιαστική… Κρατώντας τά βάγια των φοινίκων, καί ψάλλοντας Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου, ἄρχισαν τήν συμπόρευση γιά τήν συσταύρωση. Μέ κατάλληλη προετοιμασία ἔγιναν συνδαιτυμόνες τοῦ καινοῦ τῆς ἀμπέλου γεννήματος, ἐλπίζοντας ὅτι θά ἀπολαύσουν καί τό ἀνέσπερο φῶς τῆς Βασιλείας Του. Στίς βραδινές ἀκολουθίες ὁ μητροπολιτικός ναός του ἁγίου Νικολάου παλλόταν ἀπό τίς μελίρρυτες φωνές τῆς χορωδίας ὅπου μέ καρδιακή φωνή ἀπέδιδε τούς μεταφρασμένους μεγαλοβδομαδιάτικους ὕμνους στήν κορεατική. Οἱ πιστοί σέ στάση προσευχῆς ἀφουγκράζονταν προσευχόμενοι καί προσεύχονταν ἀφουγραζόμενοι. Ἡ ἡσυχία ἀπόλυτη… Ἡ τάξη σχεδόν μοναστηριακή… Τήν ἴδια διψασμένη διάθεση ἔδειχναν καί κατά τήν ὥρα του κηρύγματος ἀπό τόν Σεβασμιώτατο. Ὅλοι τους μέ τά ὥτα τῆς ψυχῆς καί τοῦ σώματος ἀνοικτὰ ρουφοῦσαν τά ἐμπνευσμένα κατηχητικά λόγια.

Τό μυστήριο τῆς ἱερᾶς ἐξομολογήσεως δέν ἔπαυσε οὔτε στιγμή νά θεραπεύεται καθ᾽ ὅλη τὴν Μ. Ἑβδομάδα. Καθημερινῶς οἱ πιστοί μας προσέρχονταν νά καταθέσουν τά κρίματά τους στόν φιλάνθρωπο Κύριο. Σέ ὅλες τίς ἱερὲς Ἀκολουθίες, πρωινές καί ἀπογευματινές, τό ἐκκλησίασμα συμμετεῖχε ἐνεργά. Κατόπιν ὅλοι μαζί βοηθοῦσαν στήν προετοιμασία τοῦ ναοῦ καί τοῦ Ἱεραποστολικοῦ Κέντρου ὥστε νά εἶναι ὅλα ἕτοιμα γιὰ νά ὑποδεχθοῦν τήν ἑορτή τῶν ἑορτῶν, τήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου. Τήν Μ. Πέμπτη, μετά τήν πανηγυρική θ. Λειτουργία, βάφτηκαν σέ παγκοινιά τά πασχαλινά αὐγά. Πάνω ἀπό τρεῖς χιλιάδες αὐγά ἑτοιμάστηκαν γιὰ νά μοιραστοῦν στούς πιστούς τό βράδυ τῆς Ἀναστάσεως καί στόν ἑσπερινό τῆς Ἀγάπης. Τήν Μ. Παρασκευή ὁ Ἐπιτάφιος, γιά πρώτη φορά, λιτανεύτηκε γύρω ἀπό τόν ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Νικολάου, μετὰ ἀπὸ τὰ ἔργα ἀναπλάσεως τοῦ χώρου, ποὺ ἔγιναν τοὺς περασμένους μῆνες. Ἡ ἐμπειρία γιά ὅλους ἦταν μοναδική καί συγκινητική. Ἡ χορωδία, τά παπαδάκια μέ λαμπάδες, ἑξαπτέρυγα καί λάβαρα, ὁ Ἐπιτάφιος, οἱ Ἱερεῖς, οἱ Διάκονοι, ὁ Μητροπολίτης καί οἱ πιστοί ἀποτελοῦσαν τήν μεγάλη καί μακριά συνοδευτική πομπή τῆς Ζωῆς ἐν τάφῳ. Τό Μεγάλο καί ὑπερευλογημένο Σάββατο τό πρωί ὁ κατάμεστος μητροπολιτικός ναός δονήθηκε ἀπό τίς ψαλμωδίες τῶν Τριῶν Παίδων καί τοῦ προαναστάσιμου παιάνα Ἀνάστα ὁ Θεός… Τά βάγια, σύμβολα νίκης κι ἀθανασίας, προμηνοῦσαν τόν ἐπερχόμενο νυκτερινό θρίαμβο τῆς Ἀναστάσεως.
Καί ἔφτασε ἡ πολυπόθητη ὥρα. Μέσα στήν κατασκότεινη ἐκκλησία, σάν ἀπό τήν καρδιά τοῦ Ἅδη μᾶς κάλεσε ὁ Σεβασμιώτατος νά λάβουμε φῶς ἀπό τό ἀνέσπερο Φῶς. Ὅλο τό πλῆθος, μικροί μεγάλοι, νέοι καί ἡλικιωμένοι, Κορεάτες, Οὐκρανοί, Ἕλληνες, Βούλγαροι, Σέρβοι, Ρώσοι, Ρουμάνοι, Ἀμερικανοὶ κ.ἄ. παρέλαβαν στὰ χέρια τους τὸ Ἅγιο Φῶς. Καί μετά, ἔξω στά προπύλαια τοῦ ναοῦ ἀκούστηκε τό χαρμόσυνο μήνυμα Χριστός Ἀνέστη! Τά πρόσωπα φωτισμένα ἀπό χαρά κι ἐλπίδα ἔψαλαν μέ δύναμη καί παλμό τόν ἀναστάσιμο παιάνα Κορεατικά, Ἑλληνικά, Ρωσικά, Ἀγγλικά, Βουλγαρικά…

Μιά ξεχωριστή μυσταγωγία ἦταν ἡ ἀναστάσιμη θ. Λειτουργία, στὴν ὁποία παρέμειναν ὅλοι μέχρι τὸ τέλος. Τά ψαλώμενα, οἱ συγκινημένες φωνές τῆς χορωδίας μας, μὰ πάνω ἀπ᾽ ὅλα αὐτό καθ’ αὐτό τό γεγονός τῆς νίκης ἐπί τοῦ θανάτου προσέδιδαν κάτι τό μοναδικό καί ξεχωριστό. Οἱ προετοιμασμένοι πιστοί γιά νά μετέχουν στό μυστήριο τῆς θ. Κοινωνίας πάρα πολλοί. Ἀπὸ τρία ἅγια ποτήρια οἱ λειτουργοὶ μετέδιδαν Σῶμα καί Αἷμα Χριστοῦ γιά πάνω ἀπό μισή ὥρα. Κι ὅταν τελείωσε ἡ θ. Λειτουργία, μετὰ τό μοίρασμα τοῦ ἀντιδώρου καί τῶν αὐγῶν, κουρασμένοι, μά πνευματικά καί ψυχικά ξεκούραστοι, ὅλοι μαζί κατευθυνθήκαμε γιά τήν κοινή τράπεζα τῆς ἀγάπης.

Τήν Κυριακή τό πρωί στίς 11 τελέσθηκε ὁ Μ. Ἑσπερινός τῆς Ἀγάπης. Ἀπό νωρίτερα οἱ Ἱερεῖς καί οἱ Διάκονοι, ντυμένοι τά ἄμφιά τους, οἱ ἱερόπαιδες μέ θυμιατά καί λαμπάδες καί ἡ χορωδία ψάλλωντας τό ἀναστάσιμο δοξαστικό συνόδεψαν τόν Ἐπίσκοπο στὸ Ναὸ ὅπου στό κέντρο του ἐνδύθηκε τὰ ἀρχιερατικὰ ἄμφια γιά νά ἀρχίσουμε τήν ἀκολουθία τοῦ Μ. Ἑσπερινοῦ. Μέσα σὲ ἀναστάσιμη ἀτμόσφαιρα ζήσαμε τὴν Πεντηκοστή πρίν τὴν Πεντηκοστή. Τὸ Εὐαγγελικό ἀναστάσιμο μήνυμα διαβάστηκε σὲ δεκατέσσερις γλῶσσες. Καὶ ὕστερα ἀπό τήν πνευματική πληρότητα ἀκολούθησε ἡ ὑλική εὐφροσύνη. Γεῦμα ἀγάπης γιὰ ὅλο τόν κόσμο. Περί τίς ἑξακόσιες μερίδες φαγητό προσφέρθηκε, καὶ ἔφαγον πάντες καὶ ἐχορτάσθησαν (Μτ. 14:20) καί στη συνέχεια ἀκολούθησε καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Χορωδία ἀπό τήν Οὐκρανία, φορώντας τίς τοπικές παραδοσιακές φορεσιές τους, ἀπέδωσε τραγούδια τῆς πατρίδας τους. Φοιτητές τοῦ Ἑλληνικοῦ Τμήματος τοῦ πανεπιστημίου Hankuk University of Foreign Studies (HUFS) μᾶς τραγούδησαν δύο ὄμορφα ἑλληνικά τραγούδια. Αἰθίοπες χόρεψαν καί ἔψαλλαν κατά τά τοπικά τους ἔθιμα. Κορεάτες χορευτὲς χόρεψαν παραδοσιακοὺς χοροὺς Samulnori μὲ τὴν συνοδεία τεσσάρων μουσικῶν κορεατικῶν ὀργάνων. Τήν ὅλη ἐκδήλωση ἔκλεισε ἡ Βικτώρια, ἕνα κοριτσάκι 12 χρονῶν, ὅπου μέ τήν μελωδικότατη φωνή της συνγκίνησε ὅλους.

Κάπως ἔτσι, ἀργά τό ἀπόγευμα, το ἀναστάσιμο πανηγύρι στὴν ἐν Κορέᾳ Ἐκκλησία ἄρχισε νά τελειώνει. Ὁ Σεβασμιώτατος κλείνοντας τήν ὅλη ἐκδήλωση μᾶς εὐχήθηκε, γιά μιά ἀκόμη φορά, τό Χριστός Ἀνέστη (Χριστοκεσό Πουχοαλχασιοσουμνιντά) σέ ὅλες τῆς διαλέκτους τῶν ἀνθρώπων πού συνεόρταζαν καί συνπανηγύριζαν μαζί μας, εὐχόμενος τὸ ἀνέσπερο φῶς, ποὺ ἀνέβλυσε ἀπὸ τὸ Κενὸν Μημεῖον νά φωτίζει καί νά κατευθύνει τά διαβήματά μας εἰς πᾶν ἔργον ἀγαθόν.

Ἀρχιμ. Πορφύριος Κονίδης

Σεοὺλ Κορέας

Προοπτικές και προκλήσεις για την Ορθόδοξη Εκκλησία της Κορέας

6 Απριλίου 2012

Επιμέλεια: Αθανασία Κοντογιαννακοπούλου

Λατρεία & Κατήχηση

Επειδή η λατρεία είναι το Α και το Ω της πνευματικής ζωής, γι᾽ αυτό πρέπει και φέτος να δώσουμε έμφαση στο μεγάλο αυτό θέμα. Η ενσυνείδητη συμμετοχή των πιστών στην Λατρεία θα πρέπει να γίνει αντικείμενο της προσοχής όλων μας. Το ίδιο ισχύει και για την κατήχηση των παιδιών μας, των κατηχουμένων, αλλά και όλων των μελών της Εκκλησίας μας.

Καλλιέργεια Συνεργατών

Το θέμα της εξευρέσεως καταλλήλων προσώπων για να διακονήσουν στο Άγιο Θυσιαστήριο είναι ένα μείζον θέμα, που πρέπει να μας απασχολεί συνεχώς. Γι᾽ αυτό το θέμα, αλλά και για το θέμα της εξευρέσεως λαϊκών συνεργατών πρέπει να έχουμε προσανατολισμένη την προσοχή μας στις ενορίες μας. Να προσευχόμαστε συνεχώς: «Κύριε, στείλε ιερείς και συνεργάτες στην εν Κορέα Εκκλησία Σου».

Κατασκηνωτικό Έργο

Η εμπειρία των προηγούμενων χρόνων από το κατασκηνωτικό έργο και η ωφέλεια, που απεκόμισαν τα παιδιά αλλά και οι μεγαλύτεροι απ᾽ αυτό, πρέπει ήδη να μας έχει πείσει να συνεχίσουμε με περισσότερο ζήλο, αντί πάσης θυσίας, την προσπάθεια αυτή.

Εκδοτικό Έργο

Ήδη έχουμε προγραμματίσει την έκδοση δέκα νέων αξιόλογων βιβλίων. Στόχος μας είναι οι ορθόδοξες εκδόσεις να αυξηθούν σε ποιότητα και ποσότητα και ο Ορθόδοξος Εκδοτικός μας οίκος να γίνει μια μέρα, με τη χάρη του Θεού, περισσότερο γνωστός στην Κορέα.

Νεανικός Σύνδεσμος

Η Nεολαία της Εκκλησίας μας, που στα χέρια της θα παραδώσουμε αύριο τη σκυτάλη των Ενοριών μας, πρέπει να είναι στα άμεσα ενδιαφέροντά μας. Και φέτος θα πραγματοποιηθούν ιδιαίτερες λατρευτικές ευκαιρίες για τους νέους, συναντήσεις, κατασκήνωση και γενικώς θα προσπαθήσουμε περισσότερο για την καλύτερη πνευματική τροφοδοσία των νέων του Συνδέσμου.

Σύγχρονα Μέσα

Επειδή στην εποχή μας όλο και περισσότεροι άνθρωποι επισκέπτονται το διαδίκτυο, είναι ανάγκη για τη διάδοση του ορθόδοξου μηνύματος στην Κορέα να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στον “ηλεκτρονικό άμβωνα”, που είναι τα νέα μέσα (νέος ιστοχώρος, δημιουργία DVD, ηλεκτρονική πρόσβαση σε ορθόδοξα κηρύγματα και βυζαντινή μουσική).

Φιλανθρωπία

Η αγάπη, η κατ᾽ εξοχήν χριστιανική αρετή, πρέπει να είναι έμπρακτη και όχι λόγια. Με τη βοήθεια του Θεού το περασμένο έτος η φιλανθρωπική δραστηριότητα της Εκκλησίας μας αυξήθηκε σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Καί φέτος πρέπει να αυξηθεί περισσότερο.

Βιβλιοπωλείο

Η πρόοδος του εκδοτικού μας οίκου καθιστά αναγκαία την ύπαρξη ενός βιβλιοπωλείου – book café σε κεντρικό σημείο της Σεούλ, που να είναι προσβάσιμο σε περισσότερο κόσμο. Γιά το θέμα αυτό έγινε λόγος και πέρυσι, αλλά δεν πραγματοποιήθηκε ο στόχος μας λόγω ελλείψεως χρημάτων.

Εκπαιδευτικό Κέντρο

Και για το Ορθόδοξο Ασιατικό Εκπαιδευτικό και Συνεδριακό Κέντρο, στο οποίο θα στεγάζεται και η πρώτη Ορθόδοξη Θεολογική Σχολή της Ανατολικής Ασίας, δεν προχωρήσαμε στις προγραμματισμένες εργασίες ανεγέρσεώς του λόγω ελλείψεως χρημάτων. Πρέπει όμως να προσπαθήσουμε και πάλι για να κάνουμε με την βοήθεια του Θεού ό,τι είναι δυνατόν.

Αδελφοί μου, για να υλοποιήσουμε κατά το τρέχον έτος όλα όσα αναφέραμε προηγουμένως πρέπει να έχουμε την βοήθεια και την χάρη του Θεού. Αλλά για να έχουμε την χάρη του Θεού πρέπει απαραιτήτως να έχουμε ταπεινό φρόνημα. Γιατί, ως γνωστόν, “ο Θεός υπερηφάνοις αντιτάσσεται, ταπεινοίς δε δίδωσι χάριν” (Ιακ. δ΄ 6). Το 2012 θα πρέπει να βάλουμε σαν στόχο την καλλιέργεια του ταπεινού φρονήματος. Ελάτε, λοιπόν, σας παρακαλώ, όλοι μαζί να συνεργαστούμε με ταπεινό φρόνημα για τη δόξα του Θεού και την πρόοδο της εν Κορέα Εκκλησίας μας. Αμήν”.

Ο Κορέας Αμβρόσιος